Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.7.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.3.2019 01:29

ITKST41 Kybermaailma ja turvallisuus, 5 op

Informaatioteknologian tiedekunta

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.1.19 klo 12:00.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 31.1.19 - 29.4.19
Ilmoittautumisaika: 15.8.18 klo 0:00 - 31.1.19 klo 12:00
Ilmoittautuminen voidaan perua 31.1.2019 klo 12:00 mennessä.
Opettaja(t): Martti Lehto (martti.j.lehto@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 97
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK)
Ajankohtaista:

Tämä ITKST41-kurssin toteutus on suoritettavissa vain etäopintoina.

Ohjeet kurssin suorittamisesta tulevat Optimaan.

Sisältö:

Kurssilla määritellään kybermaailmaa ja käydään läpi sen olemusta ja ominaisuuksia sekä kyberuhkia ja -haavoittuvuuksia. Kurssin sisältö koostuu seuraavista osa-alueista: kybervandalismi, kyberrikollisuus, kybervakoilu, kyberterrorismi, sekä kybersodankäynti. Lisäksi tutustutaan kansallisiin ja kansainvälisiin kyberturvallisuustoimijoihin, analysoidaan kansainvälisiä kyberturvallisuusstrategioita ja käsitellään kyberturvallisuuden toteuttamista.

Kurssi on jatko-opintokelpoinen. Kurssi soveltuu myös työelämässä jo oleville täydennyskoulutukseksi.

Osaamistavoitteet:

Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää perustiedot kybermaailman olemuksesta, uhkista ja haavoittuvuuksista. Opiskelija saa valmiudet kyberturvallisuusstrategian tavoitteiden määrittelyyn, ratkaisujen suunnitteluun sekä suojausmenetelmien käyttöönottoon.

Esitiedot:

Kandidaatin tutkinto.

Opetusmuodot:

Kurssi suoritetaan etäopintoina videoitujen luentojen ja harjoitustehtävien avulla.

Suoritustavat:

Kurssin suorittaminen edellyttää luentojen katsomista Moniviestimestä. Luentojen seuraamisen lisäksi edellytetään ryhmätöihin osallistumista etänä. Kurssin suorittaminen edellyttää lyhyen (n. 6 sivua) tutkimusraportin laatimista, joka tulee palauttaa 30.4. mennessä. Kurssin arvosana annetaan tutkimusraportin perusteella. Erillisiä tenttejä ei järjestetä.

Kurssin työmäärä:

Luentoja 18 tuntia, ryhmätöitä 12 tuntia, tutkimusraportin laadinta 97 tuntia.
 

Kirjallisuus:

Kirjallisuus

  1. M. Lehto & P. Neittaanmäki (Edit.), Cyber Security: Analytics, Technology and Automation, Springer, Berlin, 2015, ISBN 978-3-319-18302-2
  2. Tuija Kuusisto (Edit.), Kybertaistelu 2020, Maanpuolustuskorkeakoulu, Taktiikan laitos julkaisusarja 2, n:o 1, 2014, ISBN:978-951-25-2618-5, http://www.doria.fi/handle/10024/103034
  3. Jari Rantapelkonen & Mirva Salminen (Eds.), The fog of cyber defence, Department of Leadership and Military Pedagogy, Publication Series 2, Article Collection n:o 10, Helsinki 2013, ISBN 978–951–25–2430–3, http://www.doria.fi/handle/10024/88689
  4. Suomen kyberturvallisuusstrategia ja taustamuistio, Valtioneuvoston periaatepäätös 24.1.2013, ISBN: 978-951-25-2434-1 pdf, http://www.yhteiskunnanturvallisuus.fi/fi/materiaalit
  5. Kenneth Geers, Strategic Cyber Security, CCD COE Publication, Estonia, ISBN 978-9949-9040-7-5 (pdf), https://ccdcoe.org/multimedia/strategic-cyber-security.html
Yhteystiedot:

Martti Lehto

martti.lehto@jyu.fi

Avainsanat:

Kyberturvallisuus, kyberuhat, kyberhaavoittuvuudet, kyberstrategia

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.