Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.7.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.3.2019 01:28

ITKP0004 Opiskelijan digityökalupakki, 2 op, Syksy 2018 [kotisivu]

Työelämäopinnot

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 10.12.18 klo 00:00.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://peda.net/jyu/it/do/ot
Alkaa - päättyy: 4.9.18 - 21.12.18
Ilmoittautumisaika: 15.8.18 klo 0:00 - 10.12.18 klo 0:00
Ilmoittautuminen voidaan perua 10.12.2018 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Sisko Minkkinen (sisko.e.minkkinen@student.jyu.fi)
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 57
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Työelämäopinnot (URA)
Ajankohtaista:

Kun olet ilmoittautunut kurssille Korpissa:

Sisältö:

Kurssin verkkomateriaalissa käsitellään Internetistä löytyviä digitaalisia työvälineitä, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi

  • suunnittelussa ja ideoinnissa
  • esitysten laatimisessa
  • valmiiden tuotosten jakamisessa
  • vuorovaikutuksessa ja etäesiintymisessä.

Opiskelija tutustuu digitaalisiin työvälineisiin itsenäisesti, soveltaa työvälineitä omaan työskentelyynsä ja raportoi oppimansa lopputehtävässä. Lopputehtävässä opiskelija osoittaa, että on perehtynyt kurssilla esitettyihin työvälineisiin, soveltanut niitä käytännössä ja arvioinut niiden hyödyllisyyttä. 

Osaamistavoitteet:

Opiskelija hallitsee opiskelua ja projektityöskentelyä tukevien digitaalisten työvälineiden ja palveluiden käytön. 

Esitiedot:

Ei esitietovaatimuksia.

Suoritustavat:

Verkossa olevaan materiaaliin tutustuminen ja lopputehtävä. Kurssi suoritetaan etäopiskeluna. 

Kurssin työmäärä:

54 tuntia.

Kirjallisuus:

Verkkomateriaali.

Arviointi:

Arviointi perustuu hyväksytysti suoritettuun lopputehtävään. 

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.