Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.7.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.3.2019 01:29

ITKP2004 Viestintä ja vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa, 3 op

Työelämäopinnot

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 1.2.19 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 30.10.18 - 30.3.19
Ilmoittautumisaika: 15.8.18 klo 0:00 - 1.2.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 31.5.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Erkka Peitso (erkka.peitso@gmail.com)
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 431
Maksimi osallistujamäärä: 500
Sopii vielä: 69
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Työelämäopinnot (URA)
Ajankohtaista:

Ilmoittautuminen käynnissä ja ilmoittautua voi vielä kurssin alettuakin.

Älä säikähdä, jos Korppi sanoo ettei luentoryhmään mahdu - riittää kun ilmoittaudut kurssille ja tulet valintasi mukaan paikalle tai seuraat etänä tallenteista.  Tarvittavat linkit videoihin lähetetään luentojen alkaessa ja edetessä  ilmoittautuneiden sähköpostiin.

Tiedustelu WhatsApp-viestinä: 0443527797 (Erkka Peitso)

 

Sisältö:

Opintojakso tarjoaa analyyttisen näkökulman sosiaalinen media -ilmiöön, sekä moniin keskeisiin lähikäsitteisiin ja -ilmiöihin.

Viestintätieteet luovan kurssin perustan, mutta teemat laajenevat poikkitieteelliseksi kokonaisuudeksi, jossa näkökulmia ovat mm.:

 • yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen viestinnän ja toiminnan jäsentäminen ja käsittellistäminen
 • sosiaalisten verkkopalvelujen ja viestintävälineiden analysointi
 • organisaatioiden strategiset lähestymistavat sosiaaliseen mediaan
 • joukkokäyttäytyminen ja sisältöjen leviäminen verkostoissa

Kurssi on avoin kaikille pääaineeseen ja akateemiseen ikään katsomatta. Opintojakso tarjoaa tarttumapintaa erilaisiin akateemisiin ja ammatillisiin tavoitteisiin pääaineesta riippuen tai riippumatta. Kurssille voi saapua, jos haluat:

 • käsitteistöä, teoriapohjaa, ideoita ja tukea sosiaalisen mediaan liittyvien teemojen tarkasteluun omassa opinnäytetyössä
 • ideoita ja toimintamalleja ilmiön hyödyntämiseen organisaatiossa tai työelämässä
 • perspektiiviä ja argumentteja viestintäteknologioiden valintaan tai suunnitteluun ja kehittämiseen
 • yleissivistystä ja opintopisteitä

Kurssia rytmittävät mm. seuraavat teemat:

 • Sosiaalisen median käsite –  siirrytään yhdessä epämääräisestä arkikielestä kohti akateemista tarkkuutta

 •  (Teknologiavälitteisen) viestinnän ja viestintäteknologioiden jäsennelty tarkastelu – ymmärrämme asioita paljon paremmin kun pystymme osoittamaan niiden välisiä eroja

 • Yksilöt, yhteisöt, verkostot ja yleisöt – miten eri sosiaaliset palvelut eroavat perustavalla tasolla toisistaan?

 • Organisaatio sosiaalisessa mediassa – näkökulmia erilaisiin sosiaalisen median strategioihin

 • Viraalimarkkinointi ja (verkko)meemit – miten viestin tarttuvuutta voi ennakoida?

 • Joukkokäyttäytymisen problematiikkaa – näkökulmia joukkoistamiseen (crowsourcing) ja yleisön osallistumisen epätasapainoon sekä häiriköinnin ennakointiin

Suoritus koostuu:

1. Luennoista (10 x 2 h), joiden tallenteet ja materiaalit tulevat saataville kunkin luentokerran jälkeen. Luentoja voi siis seurata täysin etänä. Linkit Moniviestimeen ja kurssin Google Drive -kansioon lähetetään kurssin sähköpostilistalle.

2. Tehtävistä. Luento-osuuden päättyessä opiskelijat voivat valita tekevätkö:

a) kirjallisen tutkielman TAI
b) itsenäisen tehtäväpaketin

Kirjallinen tutkielma tehdään tyypillisesti 2-3 hengen ryhmissä. Työn aihe ja rajaus sovitaan ohjaustapaamisessa ja ryhmä saa myös välipalautetta työstään. Aihe voidaan sovittaa opiskelijoiden omiin opinto- ja urasuunnitelmiin sopivaksi ryhmän akateeminen ikä huomioiden.

Tehtäväpaketti tehdään itsenäisesti ja palautetaan omaan tahtiin. Kyseessä monipuolinen, hieman kotitenttimäinen, tehtäväpaketti, joka auttaa kertaamaan kurssin sisältöjä, harjoittelemaan analysointia ja soveltamista sekä osoittamaan opitun. Tehtäväpaketti edellyttää myös itsenäistä tiedonhakua ja soveltamista. Tehtäväpaketin vaatima työmäärä vastaa pitkälti ryhmätyöhön osallistumista. Tehtäväpaketteja otetaan vastaan porrastetusti useassa vaiheessa, mikä tekee siitä ihanteellisen etäsuorittajille ja aikatauluhaasteellisille. 

Osa opintojakson materiaaleista on englanninkielistä, opiskelijoilta voidaan edellyttää joidenkin verkkopalvelujen itsenäistä käyttöönottoja ja niihin perehtymistä.

 

Usein kysyttyä:

"Kenelle kurssi sopii?"

– Sinulle! Suorittaminen ei edellytä aiempia aiheeseen liittyviä opintoja tai orientoitumista millekään tietylle alalle. Kurssin vaatimustaso soveltuu myös varhaisessa vaiheessa oleville opiskelijoille, mutta sisällöt tarjoavat runsaasti tarttumapintaa myös syventäviä- ja jatko-opintojaan tekeville.

"En pääse tietylle luentokerralle, mitä teen?"

– Poissaoloilmoitusta ei tarvita. Luentotallenne ja kalvot tulevat saatavile luentoa seuraavana päivänä, niiden avulla pysyt tahdissa mukana.

"Voiko kurssin suorittaa kokonaan etänä?"

– Onnistuu. Katso luennot tallenteena, tutustumateriaaleihin ja tee tehtäväpaketti.

"Saanko tehdä kirjallisen lopputehtävän yksin tai tavalla X?"

– Tule luennon jälkeen juttusille.

"Minulla on tämmöinen erikoistilanne, että…"

– Say no more. Kaikkeen löytyy ratkaisu, käy juttusilla luennon jälkeen.

"Onko kurssi työläs tai vaikea?"

– Sanotaan, että kurssi on suhteellisen helppo suorittaa hyvällä arvosanalla. Tehtävät/tutkielma vaatii kyllä työtunteja, mutta työmäärä mahtuu kirkkaasti opintopistemäärään. Osa luentojen sisällöistä on haastavia, mutta arviointiin liittyvä vaatimustaso perusopintotasoinen.

 

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suorittamisen jälkeen:

 • opiskelija tuntee kurssin teemoihin liittyvää käsitteistöä ja niihin liittyviä ongelmia 

 • opiskelija tuntee erilaisia teoreettisia näkökulmia viestintään

 • opiskelija osaa erottaa ja argumentoida sosiaalisen median ja muun viestintäteknologian käytön välisen eron

 • opiskelija tuntee erilaisia yhteisömääritelmiä sekä sosiaalisten verkostojen perusteita

 • opiskelija osaa valita ja täsmentää omaan tarkastelukontekstiinsa sopivan sosiaaliselle median määrittelyn ja erotella eri palveluita konseptuaalisella tasolla toisistaan

 • opiskelijalla on valmiudet analysoida ja tyypitellä sosiaalisen median välineitä ja palveluja

 • opiskelijalla on valmiudet tarkastella kriittisesti sosiaalista mediaa käsitteleviä aineistoja

Osaamistavoitetaulukko:
Osaamistavoitteet?1
muistaa
2
ymmärtää
3
osaa soveltaa
4
osaa analysoida
5
osaa arvioida
6
osaa luoda
sosiaalinen media -ilmiön määrittely ja sen ongelmatosaa arvioida
viestintä informattion siirtona, merkitysten muodostamisena sekä yhteisyyden luomisenaymmärtää
viestintäkanavien tyypittelyosaa analysoida
sosiaalisen median palvelujen tyypittelyosaa analysoida
yhteisömääritelmien monimuotoisuusymmärtää
sosiaalisten verkostojen peruskäsitteetymmärtää
meemiteorian peruskäsitteetymmärtää
sisältöjen viraalin leviämisen perusteetosaa soveltaa
osallistumisen epätasapaino -hypoteesin luominenosaa soveltaa
sosiokulttuurisen häiriköinnin tunnistaminenymmärtää
organisaation viestintästrategioita sosiaalisessa mediassaymmärtää
Esitiedot:

Opetusmuodot:

Luennot, luentotallenteet

Suoritustavat:

Ohjattu kirjallinen tutkielma TAI itsenäinen tehtäväpaketti. Ohjeistus annetaan luennoilla ja kurssin edetessä sähköpostilistalla.

Kurssin työmäärä:

3 op = 3 x 27 h = 71 h

Luennot kattavat 1 op osuuden. Luentojen suorittaminen validoidaan tehtäväpaketin tai tutkielman yhteydessä.

Tehtäväpaketti / tutkielma = 2 op.

 

 

 

 

 

 

Aikataulu:

Luennot pidetään loppuvuodesta 2018. Tehtäväsuorituksia otetaan vastaan loppuvuoden 2018 ja kevään 2019 ajan erikseen ilmoitetulla aikataululla.

 

Yhteystiedot:

Tuntiopettaja: Erkka Peitso

Suositeltu yhteystapa: SMS tai WhatsApp 0443527797, aina saa myös soittaa!

Email: erkka.peitso@gmail.com

 

 

Arviointi:

Arviointi 1–5 / hylätty 

Arvioinnin painotusperusteet esitellään tehtävänantojen yhteydessä.

Uusinta/korotusohjeet annetaan tapauskohtaisesti.

 

 

 

 

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 358, maksimi 500
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 1.2.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali44ti30.10.201810:15-12:00PeitsoTapahtuman tiedot
2Ag Auditorio 344to1.11.201810:15-12:00PeitsoTapahtuman tiedot
3Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali45ti6.11.201810:15-12:00PeitsoTapahtuman tiedot
4Ag Auditorio 345to8.11.201810:15-12:00PeitsoTapahtuman tiedot
5Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali46ti13.11.201810:15-12:00PeitsoTapahtuman tiedot
6Ag Auditorio 346to15.11.201810:15-12:00PeitsoTapahtuman tiedot
7Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali47ti20.11.201810:15-12:00PeitsoTapahtuman tiedot
8Ag Auditorio 347to22.11.201810:15-12:00PeitsoTapahtuman tiedot
9Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali48ti27.11.201810:15-12:00PeitsoTapahtuman tiedot
10Ag Beeta48to29.11.201810:15-12:00PeitsoTapahtuman tiedot
11-49ke5.12.201814:00-16:00-Tapahtuman tiedot

Ohjaus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Avoin ohjaus [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 9, maksimi 30
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 1.2.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-49ke5.12.201814:00-16:00PeitsoTapahtuman tiedot
2-50to13.12.201811:00-13:00PeitsoTapahtuman tiedot