Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.12.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
30.9.2020 05:40

ITKP0002 Johdatus kyberturvallisuuteen, 2 op, Johdatus kyberturvallisuuteen [kotisivu]

Informaatioteknologian tdk:n opinnot

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.19 klo 00:00.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://peda.net/jyu/it/do/kkv
Alkaa - päättyy: 7.1.19 - 30.7.19
Ilmoittautumisaika: 1.1.19 klo 0:00 - 31.7.19 klo 0:00
Ilmoittautuminen voidaan perua 31.7.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Marko Niemimaa (marko.i.niemimaa@jyu.fi)
Laajuus: 2.0 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 357
Organisaatiot:Informaatioteknologian tdk:n opinnot (ITKO), Informaatioteknologian tiedekunta (ITK)
Ajankohtaista:

HUOM! KURSSIA PÄIVITETÄÄN SYKSYN 2018 AIKANA, KURSSIKUVAUS JA SUORITUSTAPA PÄIVITETÄÄN TAMMIKUUHUN 2019 MENNESSÄ.

  • Kurssin materiaali: https://peda.net/jyu/it/do/kkv
  • Kurssin työtila Moodlessa. Työtilaan ei tarvita kurssiavainta.
  • Kurssin tentti suoritetaan Moodlessa. Lisää tietoja tentin suorittamisesta sekä Moodlessa että kurssin sivustolla.
  • Kurssin esseesuoritus palautetaan Moodleen.

HUOM! Kurssimateriaaleissa puhutaan joissakin videoissa ja diaesityksissä testaa tietosi -osioista. Näitä osioita ei enää ole, koska kurssin suoritustapa on muuttunut. Osioiden lopusta ei siis enää löydy testaa tietosi -osioita. Katso tarkempi suoritustapa kurssin materiaaleista.

Sisältö:

Internet ja sen teknologiat, Suomi tietoyhteiskuntana, kyberuhat ja niiden aiheuttajat, kyberhyökkäysten toteuttamistavat, kyberuhkien vaikutukset verkottuneen tietoyhteiskunnan toimintaan, yhteiskunta ja kyberturvallisuus.

Osaamistavoitteet:

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee kyberturvallisuuteen ilmiönä liittyvät organisatoriset ja tekniset perusasiat niin yksilön, yhteisöjen kuin yhteiskunnankin tasolla. Hän tunnistaa kyberturvallisuuteen liittyviä mahdollisuuksia ja uhkia sekä osaa arvioida niiden vaikutusta eri tasoilla ja konteksteissa. Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee kybermaailman käyttäytymissäännöt niin, että hän voi toimia kyberympäristössä vastuullisesti turvallisesti sekä opastaa myös lähiympäristöään tällaiseen käyttäytymiseen.

Suoritustavat:

Verkossa olevaan materiaaliin tutustuminen, oppimisympäristö Moodlessa tehtävä verkkotentti sekä lyhyt essee.

Tentti on aikarajattu monivalintatentti. Lisää tietoja tentin tekemisestä Moodlen työtilassa sekä kurssin verkkosivuilla.

Kurssin työmäärä:

54 tuntia.

Aikataulu:

Kurssin suorituksia arvioidaan lukuvuoden aikana kolme kertaa: joulukuun lopussa sekä maalis-, kesä- ja elokuun alussa.

  • Maaliskuun arviointikierrokselle essee pitää olla palautettuna ja tentti tehtynä viimeistään 28.2.
  • Kesäkuun arviointikierrokselle essee pitää olla palautettuna ja tentti tehtynä viimeistään 31.5.
  • Elokuun arviointikierrokselle essee pitää olla palautettuna ja tentti tehtynä viimeistään 31.7.
Kirjallisuus:

Verkkomateriaali.

Arviointi:

Arviointi perustuu verkossa tehtävän monivalintatentin tulokseen.