Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.7.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.3.2019 01:29

TJTA113 Tietojärjestelmien kehittäminen, 5 op

Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 18.11.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 30.10.18 - 15.12.18
Ilmoittautumisaika: 15.8.18 klo 0:00 - 18.11.18 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 15.12.2018 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Veikko Halttunen (veikko.halttunen@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 324
Maksimi osallistujamäärä: 500
Sopii vielä: 176
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Tietojenkäsittelytieteiden laitos (TKTL), Tietojärjestelmätiede (TKO)
Ajankohtaista:


Kurssi alkaa 30.10. johdantoluennolla.

Halutessaan suorittaa kurssin etäopiskeluna opiskelijan tulee ottaa yhteyttä vastuuopettajaan sähköpostilla (veikko.halttunen@jyu.fi) sekä ilmoittautua etäopiskelijoiden ryhmään. Etäopiskelija suorittaa tentin e-tenttinä ja tekee demontraatiot itsenäisesti. Etäopiskelu perustuu Optimassa jaettavaan materiaaliin. Osa luennoista on videoluentoja, osasta on saatavilla luentokalvot.

Sisältö:

Kurssi muodostuu seuraavista kokonaisuuksista:

  • peruskäsitteet (järjestelmä, tietojärjestelmä, tieto ja järjestelmäkehitys)

  • miksi ja kenelle tietojärjestelmiä tehdään

  • järjestelmäkehityksen keskeiset tehtävät ja prosessimallit

  • mallintamisen perusteet ja arkkitehtuurien hallinta

  • kehitystyön organisointi eri prosessimalleissa

Osaamistavoitteet:

Kurssin suoritettuaan opiskelija

- tuntee tietojärjestelmien kehittämisen lähtökohdat organisaation ja eri roolien näkökulmasta,

- tuntee tietojärjestelmien kehittämisen ongelmat ja kriittiset menestystekijät, tuntee tietojärjestelmien ja järjestelmäprojektin elinkaaren vaiheet sekä järjestelmäkehityksen tehtävät,

- tuntee suunnitteluperustaisen, ketterän ohjelmistokehityksen sekä RUP-prosessimallin piirteet,

- tuntee ohjelmistojen ja projektin laadun perustekijät

- tuntee oliolähestymistavan ja arkkitehtuureihin liittyvät peruskäsitteet,

- tuntee vaatimusmäärittelyn ja analyysin tavoitteet

- ymmärtää mallintamisen merkityksen tietojärjestelmien kehittämisessä, osaa laatia muutamia UML-kielen mukaisia kaavioita,

- omaa valmiuksia vaatimusmääritelyn ja järjestelmäanalyysin tekemiseen staattisen ja dynaamisen mallintamisen avulla

Esitiedot:

Kurssille ei ole esitietovaatimuksia. 

Ilmoittautuminen:

Korpin kautta.

Valintamenettely:

Ei valintamenettelyä.

Opetusmuodot:

Luennot ja demonstraatiot.

Suoritustavat:

Tentti ja harjoitustyö.

Kurssin työmäärä:

Kurssin työmäärä on yhteensä noin 135 tuntia.
 

Aikataulu:

Contact the teacher to agree on the schedule for remote work.

Kirjallisuus:

Esimerkiksi seuraavia kirjoja voi käyttää opiskelun tukena:

Bennett et al. (2005). Object Oriented Systems Analysis and Design

Haikala & Mikkonen (2011). Ohjelmistotuotannon käytännöt

Haikala & Märijärvi (2006). Ohjelmistotuotanto (Talentum)

Koskimies, K. & Mikkonen, T. (2005). Ohjelmistoarkkitehtuurit. Talentum.

Maciaszek, L. (2007). Requirements analysis and system design - Developing Information Systems with UML. Pearson Education. Canada.

Measey, P. & Radtac (Ed). (2015). Agile foundations: principles, practices and frameworks. The Chartered Institute of IT.

Sommerville, I. (2016). Software Engineering

Yhteystiedot:

Veikko Halttunen, veikko.halttunen@jyu.fi

Avainsanat:

tietojärjestelmä, menetelmä, kehittämisprojekti, elinkaari, ohjelmistotuotanto, vaatimusmäärittely, analyysi, ketterä ohjelmistokehitys, RUP, UML.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Ti Luento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 320, maksimi 500
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 18.11.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 344ti30.10.201812:15-14:00HalttunenTapahtuman tiedot
2Ag Auditorio 345ti6.11.201812:15-14:00HalttunenTapahtuman tiedot
3Ag Auditorio 346ti13.11.201812:15-14:00HalttunenTapahtuman tiedot
4Ag Auditorio 347ti20.11.201812:15-14:00HalttunenTapahtuman tiedot
5Ag Auditorio 348ti27.11.201812:15-14:00HalttunenTapahtuman tiedot
6Ag Auditorio 349ti4.12.201812:15-14:00HalttunenTapahtuman tiedot
Ke Luento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 320, maksimi 500
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 18.11.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 344ke31.10.201810:15-12:00HalttunenTapahtuman tiedot
2Ag Auditorio 345ke7.11.201810:15-12:00HalttunenTapahtuman tiedot
3Ag Auditorio 346ke14.11.201810:15-12:00HalttunenTätä luentoa ei pidetä!!Tapahtuman tiedot
4Ag Auditorio 347ke21.11.201810:15-12:00HalttunenTapahtuman tiedot
5Ag Auditorio 348ke28.11.201810:15-12:00HalttunenTapahtuman tiedot

Demo [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

ryhmä 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 11, maksimi 11
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 18.11.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka46ma12.11.201808:15-10:00-Tapahtuman tiedot
2Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka47ma19.11.201808:15-10:00-Tapahtuman tiedot
3Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka48ma26.11.201808:15-10:00-Tapahtuman tiedot
4Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka50ma10.12.201808:15-10:00-Tapahtuman tiedot
ryhmä 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 11, maksimi 11
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 18.11.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.1 (Finland), mikroluokka46ma12.11.201808:15-10:00-Tapahtuman tiedot
2Ag B212.1 (Finland), mikroluokka47ma19.11.201808:15-10:00-Tapahtuman tiedot
3Ag B212.1 (Finland), mikroluokka48ma26.11.201808:15-10:00-Tapahtuman tiedot
4Ag B212.1 (Finland), mikroluokka50ma10.12.201808:15-10:00-Tapahtuman tiedot
ryhmä 3 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 21, maksimi 22
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 18.11.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.1 (Finland), mikroluokka46ma12.11.201812:15-14:00-Tapahtuman tiedot
2Ag B212.1 (Finland), mikroluokka47ma19.11.201812:15-14:00-Tapahtuman tiedot
3Ag B212.1 (Finland), mikroluokka48ma26.11.201812:15-14:00-Tapahtuman tiedot
4Ag B212.1 (Finland), mikroluokka50ma10.12.201812:15-14:00-Tapahtuman tiedot
ryhmä 4 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 22, maksimi 22
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 18.11.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka46ma12.11.201812:15-14:00-Tapahtuman tiedot
2Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka47ma19.11.201812:15-14:00-Tapahtuman tiedot
3Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka48ma26.11.201812:15-14:00-Tapahtuman tiedot
4Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka50ma10.12.201812:15-14:00-Tapahtuman tiedot
ryhmä 5 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 21, maksimi 22
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 18.11.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.1 (Finland), mikroluokka46ma12.11.201814:15-16:00-Tapahtuman tiedot
2Ag B212.1 (Finland), mikroluokka47ma19.11.201814:15-16:00-Tapahtuman tiedot
3Ag B212.1 (Finland), mikroluokka48ma26.11.201814:15-16:00-Tapahtuman tiedot
4Ag B212.1 (Finland), mikroluokka50ma10.12.201814:15-16:00-Tapahtuman tiedot
ryhmä 6 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 15, maksimi 22
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 18.11.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka46ma12.11.201814:15-16:00-Tapahtuman tiedot
2Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka47ma19.11.201814:15-16:00-Tapahtuman tiedot
3Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka48ma26.11.201814:15-16:00-Tapahtuman tiedot
4Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka50ma10.12.201814:15-16:00-Tapahtuman tiedot
ryhmä 7 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 22, maksimi 22
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 18.11.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.1 (Finland), mikroluokka46ke14.11.201808:15-10:00-Tapahtuman tiedot
2Ag B212.1 (Finland), mikroluokka47ke21.11.201808:15-10:00-Tapahtuman tiedot
3Ag B212.1 (Finland), mikroluokka48ke28.11.201808:15-10:00-Tapahtuman tiedot
4Ag B212.1 (Finland), mikroluokka50ke12.12.201808:15-10:00-Tapahtuman tiedot
ryhmä 8 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 20, maksimi 22
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 18.11.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.1 (Finland), mikroluokka46ke14.11.201816:15-18:00-Tapahtuman tiedot
2Ag B212.1 (Finland), mikroluokka47ke21.11.201816:15-18:00-Tapahtuman tiedot
3Ag B212.1 (Finland), mikroluokka48ke28.11.201816:15-18:00-Tapahtuman tiedot
4Ag B212.1 (Finland), mikroluokka50ke12.12.201816:15-18:00-Tapahtuman tiedot
ryhmä 9 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 8, maksimi 22
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 18.11.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka46to15.11.201808:15-10:00-Tapahtuman tiedot
2Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka47to22.11.201808:15-10:00-Tapahtuman tiedot
3Ag B113.1 (Europe), mikroluokka48to29.11.201808:15-10:00-Tapahtuman tiedot
4Ag B212.1 (Finland), mikroluokka50to13.12.201808:15-10:00-Tapahtuman tiedot
ryhmä 10 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 19, maksimi 22
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 18.11.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.1 (Finland), mikroluokka46to15.11.201812:15-14:00-Tapahtuman tiedot
2Ag B212.1 (Finland), mikroluokka47to22.11.201812:15-14:00-Tapahtuman tiedot
3Ag B112.2 (Latin), mikroluokka48to29.11.201812:15-14:00-Tapahtuman tiedot
4Ag B212.1 (Finland), mikroluokka50to13.12.201812:15-14:00-Tapahtuman tiedot
ryhmä 11 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 22, maksimi 22
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 18.11.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka46to15.11.201812:15-14:00-Tapahtuman tiedot
2Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka47to22.11.201812:15-14:00-Tapahtuman tiedot
3Ag B113.1 (Europe), mikroluokka48to29.11.201812:15-14:00-Tapahtuman tiedot
4Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka50to13.12.201812:15-14:00-Tapahtuman tiedot
ryhmä 12 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 18, maksimi 22
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 18.11.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka46to15.11.201814:15-16:00-Tapahtuman tiedot
2Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka47to22.11.201814:15-16:00-Tapahtuman tiedot
3Ag B112.2 (Latin), mikroluokka48to29.11.201814:15-16:00-Tapahtuman tiedot
4Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka50to13.12.201814:15-16:00-Tapahtuman tiedot

Ohjaus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Etäopiskelijoiden ohjaus 3 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 2, maksimi 6
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 18.11.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-48pe30.11.201812:00-13:00HalttunenEtäopiskelijoiden ohjaus HelsingissäTapahtuman tiedot
Etäopiskelijoiden ohjaus 4 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, maksimi 6
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 18.11.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-48pe30.11.201813:00-14:00HalttunenEtäopiskelijoiden ohjaus HelsingissäTapahtuman tiedot

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 14.12.2018 (Tentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 194, maksimi 200
ilm.aika: 11.4.2018 00:00 - 10.12.2018 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaA 21150pe14.12.201812:00-16:00HalttunenTapahtuman tiedot
Tentti 18.1.2019 (1. Uusinta) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 58, maksimi 200
ilm.aika: 11.4.2018 00:00 - 14.1.2019 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali, Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 33pe18.1.201912:00-16:00HalttunenTapahtuman tiedot
Tentti 15.2.2019 (2. Uusinta) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 38, maksimi 200
ilm.aika: 11.4.2018 00:00 - 11.2.2019 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali, Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 37pe15.2.201912:00-16:00HalttunenTapahtuman tiedot

Kotiryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]