Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.7.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.3.2019 01:26

KOGS520 Käyttäjäpsykologia, 6 op

Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 14.1.19 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 14.1.19 - 8.3.19
Ilmoittautumisaika: 15.8.18 klo 0:00 - 14.1.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen täytyy vahvistaa välillä 07.01.2019 - 14.01.2019.
Ilmoittautuminen voidaan perua 8.3.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Tuomo Kujala (tuomo.kujala@jyu.fi)
Rebekah Rousi (rebekah.rousi@jyu.fi)
Laajuus: 6 op
Kielet: opetuskielet: suomi, English; suorituskielet: suomi, English
Ilmoittautuneita: 48
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Kognitiotiede (TKO) (KOG), Tietojenkäsittelytieteiden laitos (TKTL)
Ajankohtaista:

Kurssin luentojen aiheet ilmoitetaan ennen kurssin alkamista.

Sisältö:Kurssilla käydään läpi ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen psykologisia näkökulmia sekä näiden varassa tapahtuvaa työskentely- ja käyttöympäristöjen suunnittelua. Kurssin keskeiset kysymykset ovat:

1.Miten ihminen tulisi kuvata, jotta hänen ominaisuuksiensa pohjalta olisi mahdollista suunnitella käyttäjän huomioivia työskentely- ja käyttöympäristöjä?
2.Millaiset psykologiset prosessit ovat merkitseviä ja millaisten kysymysten ratkaisemisessa ne ovat tärkeitä?
3.Miten huomioida käyttäjäpsykologinen tieto työskentely- ja käyttöympäristöjen suunnittelussa?

Näitä ongelmia käsitellään kurssin alussa järjestettävien luentojen sekä luentojen jälkeen toteutettavien kirjallisten harjoitustöiden avulla.

Opetusmuodot:Luennot ja harjoitustyö (kirjallisuuskatsaus).
Osaamistavoitteet:Kurssin kuluessa opiskelijalle muodostuu yleiskuva siitä, millaista tietoa käyttäjäpsykologia voi antaa ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen suunnittelulle. Tämän ansiosta opiskelijalle kehittyy kyky huomioida suunnittelutyön kannalta keskeiset käyttäjäpsykologiset kysymykset.
Opetusmuodot:

Luennot ja harjoitustyö (kirjallisuuskatsaus).

Suoritustavat:Kurssi suoritetaan osallistumalla luennoille ja seminaareihin ja kirjoittamalla kurssisuorituksena kirjallisuuskatsaus annetusta käyttäjäpsykologisesti tärkeästä aiheesta. Aiheet valitaan luentojen teemoihin liittyen, ja niitä käydään läpi kurssin seminaareissa.
Kirjallisuus:
Oppimateriaali

Kurssin tueksi voi lukea seuraavia kirjoja. Lisäksi kurssin kirjallisen työn kirjallinen materiaali sovitaan työkohtaisesti aiheen perusteella.

Saariluoma, P. 2004. Käyttäjäpsykologia - Ihmisen ja koneen vuorovaikutuksen uusi ajattelutapa. WSOY.
Saariluoma, Kujala, et al. 2010. Ihminen ja teknologia - Hyvän vuorovaikutuksen suunnittelu. Teknologiateollisuus.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luennot [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 48, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 14.1.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Alfa3ma14.1.201910:15-12:00KujalaTapahtuman tiedot
2Ag Alfa4ma21.1.201910:15-12:00-Tapahtuman tiedot
3Ag Alfa5ma28.1.201910:15-12:00-Tapahtuman tiedot
Luento 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 48, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 14.1.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Beeta3ke16.1.201914:15-16:00-Tapahtuman tiedot
2MaA 1034ke23.1.201914:15-16:00-Tapahtuman tiedot
3MaA 1035ke30.1.201914:15-16:00-Tapahtuman tiedot

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 15.2.2019 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, maksimi 200
ilm.aika: 11.4.2018 00:00 - 11.2.2019 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali, Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 37pe15.2.201912:00-16:00Kujala, Rousi, SilvennoinenTapahtuman tiedot
Tentti 8.3.2019 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, maksimi 200
ilm.aika: 11.4.2018 00:00 - 4.3.2019 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali, Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 310pe8.3.201912:00-16:00Kujala, Rousi, SilvennoinenTapahtuman tiedot
Tentti 13.3.2019 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 3, maksimi 200
ilm.aika: 11.4.2018 00:00 - 7.3.2019 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali, Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 311ke13.3.201916:00-20:00Kujala, Rousi, SilvennoinenTapahtuman tiedot

Seminaari [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Seminaari 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 10, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 14.1.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1AgD122.110ke6.3.201910:15-16:00KujalaTapahtuman tiedot
Seminaari 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 5, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 14.1.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1AgD122.110to7.3.201910:15-16:00KujalaTapahtuman tiedot
Seminaari 3 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 6, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 14.1.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1AgD122.111pe15.3.201910:15-16:00KujalaTapahtuman tiedot
Seminaari 4 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 14.1.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1AgD122.111to14.3.201910:15-16:00KujalaTapahtuman tiedot