Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.1.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
9.12.2019 17:42

TIEA261 Tietotekniikan rooli opetuksessa, 2 op [kotisivu]

Tietotekniikan laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 9.1.19 klo 23:59.
Kurssille voivat ensisijaisesti ilmoittautua tiettyjen organisaatioiden opiskelijat. Koska et ole kirjautunut järjestelmään, ei organisaatiosi ole tiedossa.
Tiedotus:
Etusijalla kurssilla ovat opettajan painottamien yksiköiden opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Näiden jälkeen tulevat muiden yksiköiden opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisätietoja jonotuksesta.
organisaatiopainokerroin
Koulutusteknologia (KOTSV): 1000 
Tietotekniikan aineenopettajan kandidaattiohjelma (TIOKA): 1000 
Koulutusteknologia (KOUMO): 900 
Opettajankoulutus (TTL) (TTLOPE): 900 
Tietotekniikan opettajankoulutus (OPESV): 900 
Koulutusteknologian opintosuunta (Informaatioteknologian tiedekunta) (KTEOS): 800 
Koulutusteknologian opintosuunta (Informaatioteknologian tohtoriohjelma) (KTEOS): 800 
Koulutusteknologian opintosuunta (Tietotekniikan maisteriohjelma) (KTEOS): 800 
Opettajankoulutuksen suoravalitut (OPPSV): 800 
Tietotekniikka (TIE) (TIE): 700 
kaikki muut yksiköt0 

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://appro.mit.jyu.fi/tiea261/
Alkaa - päättyy: 8.1.19 - 22.2.19
Ilmoittautumisaika: 15.8.18 klo 0:00 - 9.1.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen täytyy vahvistaa välillä 01.01.2019 - 08.01.2019.
Ilmoittautuminen voidaan perua 14.1.2019 klo 23:59 mennessä.
Opettaja(t): Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi)
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 46
Maksimi osallistujamäärä: 50 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Opetuksen ja opiskelun palvelut (URA), Tietotekniikan laitos (TTL), Tietotekniikka (TIE) (TIE), Työelämäopinnot (URA)
Ajankohtaista:

Tietotekniikan rooli opetuksessa on tietotekniikan aineenopettajaksi pää- tai sivuaineenaan opiskeleville suunnattu opintojakso. Opintojakso on suunniteltu suoritettavaksi toisen opintovuoden aikana, ennen kasvatustieteen OPEP-opintoja sekä ennen TIEA361-opintojaksoa.

Sisältö:Opintojaksolla tutustutaan tietotekniikan ja TVT:n rooliin eri oppilaitosten opetuksessa; mitä tietotekniikasta ja TVT:stä opetetaan ja miten.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa tietotekniikan/TVT:n oppimistilanteen keskeiset elementit ja pystyy määrittelemään tietotekniikan/TVT:n roolin eri oppilaitosten opetuksessa.
Esitiedot:Ei esitietovaatimuksia.
Ilmoittautuminen:

Varsinaisen kurssi-ilmoittautumisen lisäksi ilmoittaudu Korpissa myös seuraaviin opetusryhmiin, jos aiot niihin osallistua:

  • Luennot: ilmoittaudu ryhmään, jos aiot käydä luennoilla Agoralla fyysisesti paikalla.
  • Koontitilaisuudet: ilmoittaudu ryhmään, jos aiot käydä harjoitustyön koontitilaisuuksissa Agoralla fyysisesti paikalla. Koontitilaisuuksiin osallistuminen on suositeltavaa kaikille (myös etäopiskelijoille, jos mahdollista).
Valintamenettely:

Etusijalla tietotekniikan aineenopettajaksi pää- tai sivuaineenaan opiskelevat.

Opetusmuodot:

Luento, pienryhmätyöskentely, itsenäinen työskentely sekä harjoitustyö.

Suoritustavat:Harjoitustyö sekä osallistuminen harjoitustyön koontitapahtumiin. Kurssin voi suorittaa myös etäopiskeluna. Etäopiskelijoiden tulee noudattaa kurssitöiden palautuksissa samoja aikatauluja kuin lähiopetukseen osallistuvien.
Kurssin työmäärä:

Luento-opetusta 4-6 h, pienryhmätyöskentelyä 4-6 h, harjoitustyön työstäminen noin 40 h. Yhteensä noin 50 tuntia.

Aikataulu:

Opintojakso alkaa luento-opetuksella, jatkuen itsenäisellä harjoitustyön työstämisellä ja päättyen pienryhmätyöskentelyyn sekä harjoitustyön viimeistelyyn.

Yhteystiedot:

 

 

Avainsanat:

 

 

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Opintosuorituksen arvioinnissa painotetaan seuraavia kriteerejä:

  • Selvityksen kattavuus - kuinka hyvin eri osa-alueet on selvitetty harjoitustyössä
  • Osallistuminen koonteihin - oma panos koonneissa ja yleiskuvan luonnissa
  • Raportin laatu - kuinka hyvin eri osa-alueet on koottu harjoitustyöraporttiin (sis. mm. omat pohdinnat ja viittaukset kurssin taustamateriaaleihin)

Opintosuorituksen arvosana määräytyy em. kriteerien keskiarvona.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luennot [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 23, maksimi 40
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 13.1.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Alfa2ti8.1.201914:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot
2Ag C523.17ti12.2.201914:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot
Koontitilaisuudet [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 22, maksimi 40
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 4.2.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag D1216ti5.2.201914:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot
2Ag C523.16ke6.2.201914:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot