Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.7.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.5.2020 12:57

TIEA361 Tietotekniikan opettajan työvälineitä, 5 op, verkkokurssi [kotisivu]

Tietotekniikan laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 26.5.19 klo 23:59.
Kurssille voivat ensisijaisesti ilmoittautua tiettyjen organisaatioiden opiskelijat. Koska et ole kirjautunut järjestelmään, ei organisaatiosi ole tiedossa.
Tiedotus:
Etusijalla kurssilla ovat opettajan painottamien yksiköiden opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Näiden jälkeen tulevat muiden yksiköiden opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisätietoja jonotuksesta.
organisaatiopainokerroin
Koulutusteknologia (KOTSV): 1000 
Tietotekniikan aineenopettajan kandidaattiohjelma (TIOKA): 1000 
Koulutusteknologia (KOUMO): 900 
Opettajankoulutus (TTL) (TTLOPE): 900 
Tietotekniikan opettajankoulutus (OPESV): 900 
Koulutusteknologian opintosuunta (Informaatioteknologian tiedekunta) (KTEOS): 800 
Koulutusteknologian opintosuunta (Informaatioteknologian tohtoriohjelma) (KTEOS): 800 
Koulutusteknologian opintosuunta (Tietotekniikan maisteriohjelma) (KTEOS): 800 
Opettajankoulutuksen suoravalitut (OPPSV): 800 
Tietotekniikka (TIE) (TIE): 700 
kaikki muut yksiköt0 

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://appro.mit.jyu.fi/ope/
Alkaa - päättyy: 20.5.19 - 28.6.19
Ilmoittautumisaika: 15.8.18 klo 0:00 - 26.5.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen täytyy vahvistaa välillä 13.05.2019 - 20.05.2019.
Ilmoittautuminen voidaan perua 3.6.2019 klo 23:59 mennessä.
Opettaja(t): Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi)
Laajuus: 5.0 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 34
Maksimi osallistujamäärä: 50 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Tietotekniikan laitos (TTL), Tietotekniikka (TIE) (TIE)
Ajankohtaista:

Lukuvuonna 2018-2019 kurssi järjestetään verkkokurssina 5. periodissa.

Sisältö:

Kurssilla käydään läpi tietotekniikan opettajan työnkuvaan liittyviä aiheita, ja tutustutaan etenkin erilaisten työvälineiden ja teknologioiden hyödyntämiseen opetuksessa. Lisäksi harjoitellaan tietotekniikan integroimista muihin oppiaineisiin. Tutuksi tulevat myös alan ajankohtaiset aiheet (mm. opetuksen suunnittelu, oppimateriaalit, opettajan tieto- ja viestintätekniset taidot). Kurssi on tarkoitettu pääsääntöisesti pää- tai sivuaineenaan tietotekniikan aineenopettajiksi opiskeleville.

Kurssin aihealueet tarkemmin:

 • Tietotekniikan integrointi muihin oppiaineisiin
 • Käsitekarttaohjelmistojen hyödyntäminen opetuksessa
 • Ilmaisten toimisto-ohjelmien hyödyntäminen opetuksessa
 • WWW-sivut ja WWW-lomakkeet opetuskäytössä
 • Oppimisympäristön tehokas käyttö
 • Sisällönhallintajärjestelmien opetuskäyttö
 • Opetusvideon kuvaussuunnitelman laatiminen
 • Kuvankäsittelyn hyödyntäminen opetuksessa
 • Ilmaisohjelmien hyödyntäminen opetuksessa
 • Interaktiivisten esitystaulujen ja mobiililaitteiden opetuskäyttö
 • Ruutukaappausvideoiden hyödyntäminen opetuksessa
 • Animaatioiden hyödyntäminen opetuksessa
 • Pelit opetuksessa
 • Opetusvideon tuottaminen
 • Muut mahdolliset ajankohtaiset työvälineiden ja teknologioiden hyödyntämisaihealueet
Osaamistavoitteet:

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijoille hyvät tiedot ja taidot erilaisten teknologioiden ja tietoteknisten työvälineiden hyödyntämisestä opetuksessa, tietotekniikan ja TVT:n integroinnista sekä opetuksen suunnittelusta.

Osaamistavoitetaulukko:
Osaamistavoitteet?1
muistaa
2
ymmärtää
3
osaa soveltaa
4
osaa analysoida
5
osaa arvioida
6
osaa luoda
Tietotekniikan integrointi muihin oppiaineisiinosaa arvioida
Oppimisympäristön tehokas käyttöosaa analysoida
Käsitekarttaohjelmistojen hyödyntäminen opetuksessaosaa analysoida
Ilmaisten toimisto-ohjelmien hyödyntäminen opetuksessaosaa analysoida
WWW-sivut ja WWW-lomakkeet opetuskäytössäosaa analysoida
Sisällönhallintajärjestelmien opetuskäyttöosaa analysoida
Opetusvideon kuvaussuunnitelman laatiminenosaa analysoida
Kuvankäsittelyn hyödyntäminen opetuksessaosaa analysoida
Ruutukaappausvideoiden hyödyntäminen opetuksessaosaa analysoida
Animaatioiden hyödyntäminen opetuksessaosaa analysoida
Ilmaisohjelmien hyödyntäminen opetuksessaosaa analysoida
Pelit opetuksessaosaa analysoida
Opetusvideon tuottaminenosaa analysoida
Interaktiivisten esitystaulujen ja mobiililaitteiden opetuskäyttöosaa analysoida
Esitiedot:ITKP1011 Web-julkaiseminen 2 op ja TIEP161 Opetusteknologia 3 op tai vastaavat tiedot.
Valintamenettely:

Etusijalla ovat tietotekniikan aineenopettajaksi pää- tai sivuaineenaan opiskelevat.

Opetusmuodot:

Verkkoluennot.

Suoritustavat:

Oppimistehtävät, vertaisarvioinnit ja itsearviointi. Kurssi suoritetaan etäopiskeluna noudattaen kurssitehtävien palautuksissa kurssilla annettuja aikatauluja.

Kurssin työmäärä:

Luennot noin 10 h, oppimistehtävät noin 90 h, vertaisarvioinnit noin 25 h, itsearviointi noin 5 h. Yhteensä noin 130 tuntia.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Arvosana määräytyy seuraavien kriteerien perusteella:

 • aktiivisuus kurssilla sekä kurssitehtävien palautusaikataulussa pysyminen,
 • oppimistehtävien ideoiden omaperäisyys ja integroitavien oppiaineiden monipuolisuus,
 • oppimistehtävien tuotoksien laatu ja kattavuus,
 • oppimistehtävien mallituotosten tekninen haastavuus ja laatu,
 • oppimistehtävien vertaisarviointi sekä
 • itsearviointi.

Tärkein arvosteluperuste on oppimistehtävien laatu.