Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.7.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.3.2019 01:26

ITKA204 Tietokannat ja tiedonhallinnan perusteet, 5 op [kotisivu]

Tietojenkäsittelytieteiden laitos, Tietotekniikan laitos

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 8.1.19 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://tim.jyu.fi/view/kurssit/tktl/itka204/2019k/2019k_materiaali
Alkaa - päättyy: 7.1.19 - 17.5.19
Ilmoittautumisaika: 15.8.18 klo 0:00 - 8.1.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen täytyy vahvistaa välillä 31.12.2018 - 07.01.2019.
Ilmoittautuminen voidaan perua 4.4.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Toni Taipalus (toni.taipalus@jyu.fi)
Tuntiopettaja(t): Jali Asp (jali.p.a.asp@jyu.fi)
Laajuus: 5.0 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 446
Maksimi osallistujamäärä: 500
Sopii vielä: 54
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Tietojenkäsittelytieteiden laitos (TKTL), Tietotekniikan laitos (TTL)
Sisältö:Käytännössä kaikkiin tietojärjestelmiin liittyy tietokanta. Opintojaksolla käsitellään tietokantoja, tiedonhallintaa ja tietokannanhallintajärjestelmiä tietomallien näkökulmasta. Erityisesti keskitytään käsitteellisen tason ER-malliin ja loogisen tason relaatiomalliin. Opintojakson aikana opiskelijat oppivat käytännön taitoja: tietokannan vaatimusmäärittelyä, analysointia, suunnittelua, toteutusta SQL-kielellä sekä loogisen rakenteen validointia ja optimointia. Opintojaksolla tarkastellaan myös tietokantoihin liittyvää liiketoimintaa tietovarastoinnin näkökulmasta, käsitellään tietokannanhallintajärjestelmän sovellusarkkitehtuuria sekä moderneja tekniikoita kuten hajautusta ja 2010-luvun tietokantaparadigmoja.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija: osaa selittää tiedonhallintaan ja tietokannanhallintajärjestelmiin liittyvien keskeisten käsitteiden, periaatteiden ja toimintojen merkityksen; osaa soveltaa ER-mallia käsitteellisessä mallintamisessa ja ymmärtää mikä rooli käsitteellisillä malleilla on tietoarkkitehtuurissa; osaa soveltaa relaatiomallin käsitteitä ja transformoida ER-kaavion relaatiotietokannan kaavaksi; osaa soveltaa SQL:ää taulujen ja valtuutusten määrittämiseksi ja perusoperaatioiden (CRUD) suorittamiseksi; osaa normalisoida relaatiot neljänteen normaalimuotoon; osaa selittää tyypilliset samanaikaisten tapahtumien ongelmat, tapahtumalta vaaditut ominaisuudet, eristyvyystasot sekä lukitustavat ja niiden merkityksen tapahtumien ajoitukselle; osaa kuvailla tietovarastonnin periaatteet, arkkitehtuurin, toiminnot ja hyödyt sekä soveltaa tähti- ja lumihiutalemallia; osaa selittää tietokantoihin liittyviä rinnakkaisarkkitehtuureita ja hajautustekniikoita; tietää tiedonhallinnan ja tietokantojen uusista periaatteista ja paradigmoista ja osaa vertailla niitä perinteisiin malleihin.
Esitiedot:Ennen opintojaksolle ilmoittautumista opiskelija on suorittanut IT-alan perusopinnot ja hänellä on perustiedot ohjelmistoista, niiden toiminnasta ja kehittämisestä sekä ohjelmoinnin ja oliosuuntautuneen ohjelmointiparadigman käytännön osaaminen. Ennen opintojaksolle ilmoittautumista opiskelija osaa luoda UML-luokkakaavion ja ymmärtää sen perusperiaatteen, hänellä on perustiedot laitteistosta (suoritin, keskusmuisti, massamuisti) ja hän tuntee joukko-opin perusteet.
Opetusmuodot:

Luennot (videoidaan), demonstraatiot

Suoritustavat:

Opintojakso on luentokurssi, joka koostuu viikottaisista luennoista ja demonstraatioista sekä lopputentistä.

Kurssin työmäärä:

Luennot 34 h; Demonstraatiotehtävien ratkaisu ja demonstraatioihin osallistuminen 6 vkk x 9 h = 54 h; tentti ja siihen valmistautuminen 45 h; yhteensä 133 h

Kirjallisuus:
Kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
Elmasri R. & Navathe S. Fundamentals of Database Systems, Addison-Wesley.
McCreary, D. & Kelly, A. Making Sense of NoSQL, Manning.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Opiskelija on osoittanut opintojakson suoritustavan mukaisessa tentissä hallitsevansa kurssin osaamistavoitteet välttävästi (1), tyydyttävästi (2), hyvin (3), kiitettävästi (4) tai erinomaisesti (5). Muussa tapauksessa suoritus on hylätty.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 443, maksimi 500
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 23.1.2019 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali2ma7.1.201916:15-18:00TaipalusTapahtuman tiedot
2Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali3ma14.1.201916:15-18:00TaipalusTapahtuman tiedot
3Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali4ma21.1.201916:15-18:00TaipalusTapahtuman tiedot
4Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali5ma28.1.201916:15-18:00TaipalusTapahtuman tiedot
5Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali6ma4.2.201916:15-18:00TaipalusTapahtuman tiedot
6Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali7ma11.2.201916:15-18:00TaipalusTapahtuman tiedot
7Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali8ma18.2.201916:15-18:00TaipalusTapahtuman tiedot
8Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali9ma25.2.201916:15-18:00Taipalus(PERUTTU)Tapahtuman tiedot
9Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali10ma4.3.201916:15-18:00TaipalusTapahtuman tiedot
Luento 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 443, maksimi 500
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 23.1.2019 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali2ke9.1.201912:15-14:00TaipalusTapahtuman tiedot
2Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali3ke16.1.201912:15-14:00TaipalusTapahtuman tiedot
3Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali4ke23.1.201912:15-14:00TaipalusTapahtuman tiedot
4Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali5ke30.1.201912:15-14:00TaipalusTapahtuman tiedot
5Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali6ke6.2.201912:15-14:00TaipalusTapahtuman tiedot
6Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali7ke13.2.201912:15-14:00TaipalusTapahtuman tiedot
7Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali8ke20.2.201912:15-14:00TaipalusTapahtuman tiedot
8Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali9ke27.2.201912:15-14:00Taipalus(PERUTTU)Tapahtuman tiedot

Demo [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

ke Demo 10 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 53, maksimi 60
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 27.2.2019 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Alfa4ke23.1.201910:15-12:00TaipalusTapahtuman tiedot
2Ag Alfa5ke30.1.201910:15-12:00TaipalusTapahtuman tiedot
3Ag Alfa6ke6.2.201910:15-12:00TaipalusTapahtuman tiedot
4Ag Alfa7ke13.2.201910:15-12:00TaipalusTapahtuman tiedot
5Ag Alfa8ke20.2.201910:15-12:00TaipalusTapahtuman tiedot
6Ag Alfa9ke27.2.201910:15-12:00Taipalus(PERUTTU)Tapahtuman tiedot
to Demo 10 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 48, maksimi 60
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 27.2.2019 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Alfa4to24.1.201910:15-12:00TaipalusTapahtuman tiedot
2Ag Alfa5to31.1.201910:15-12:00TaipalusTapahtuman tiedot
3Ag Alfa6to7.2.201908:15-10:00TaipalusTapahtuman tiedot
4Ag Alfa7to14.2.201910:15-12:00TaipalusTapahtuman tiedot
5Ag Beeta8to21.2.201910:15-12:00TaipalusTapahtuman tiedot
6Ag Beeta9to28.2.201910:15-12:00Taipalus(PERUTTU)Tapahtuman tiedot
to Demo 12 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 59, maksimi 60
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 27.2.2019 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Beeta4to24.1.201912:15-14:00TaipalusTapahtuman tiedot
2Ag Beeta5to31.1.201912:15-14:00TaipalusTapahtuman tiedot
3Ag Beeta6to7.2.201912:15-14:00TaipalusTapahtuman tiedot
4Ag Beeta7to14.2.201912:15-14:00TaipalusTapahtuman tiedot
5Ag Beeta8to21.2.201912:15-14:00TaipalusTapahtuman tiedot
6Ag Beeta9to28.2.201912:15-14:00Taipalus(PERUTTU)Tapahtuman tiedot
ke Demo 16 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 28, maksimi 60
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 27.2.2019 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Beeta4ke23.1.201916:15-18:00Asp, TaipalusTapahtuman tiedot
2Ag Beeta5ke30.1.201916:15-18:00Asp, TaipalusTapahtuman tiedot
3Ag Beeta6ke6.2.201916:15-18:00Asp, TaipalusTapahtuman tiedot
4Ag Beeta7ke13.2.201916:15-18:00Asp, TaipalusTapahtuman tiedot
5Ag Beeta8ke20.2.201916:15-18:00Asp, TaipalusTapahtuman tiedot
6Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali9ke27.2.201916:15-18:00Asp, TaipalusTapahtuman tiedot
ke Demo 14 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 53, maksimi 60
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 27.2.2019 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Beeta4ke23.1.201914:15-16:00TaipalusTapahtuman tiedot
2Ag Beeta5ke30.1.201914:15-16:00TaipalusTapahtuman tiedot
3Ag Beeta6ke6.2.201914:15-16:00TaipalusTapahtuman tiedot
4Ag Beeta7ke13.2.201914:15-16:00TaipalusTapahtuman tiedot
5Ag Beeta8ke20.2.201914:15-16:00TaipalusTapahtuman tiedot
6Ag Beeta9ke27.2.201914:15-16:00Taipalus(PERUTTU)Tapahtuman tiedot
to Demo 16 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 46, maksimi 60
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 27.2.2019 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Beeta4to24.1.201916:15-18:00Asp, TaipalusTapahtuman tiedot
2Ag Beeta5to31.1.201916:15-18:00Asp, TaipalusTapahtuman tiedot
3Ag Beeta6to7.2.201916:15-18:00Asp, TaipalusTapahtuman tiedot
4Ag Beeta7to14.2.201916:15-18:00Asp, TaipalusTapahtuman tiedot
5Ag Beeta8to21.2.201916:15-18:00Asp, TaipalusTapahtuman tiedot
6Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali9to28.2.201916:15-18:00Asp, TaipalusTapahtuman tiedot

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 13.3.2019 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 290, maksimi 400
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 7.3.2019 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali, Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 311ke13.3.201916:00-20:00TaipalusTapahtuman tiedot
Tentti 12.4.2019 (1. uusinta) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 116, maksimi 300
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 8.4.2019 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali, Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 315pe12.4.201912:00-16:00TaipalusTapahtuman tiedot
Tentti 16.8.2019 (2. uusinta) [tenttiin ilmoittautuminen]; maksimi 200
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 9.8.2019 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali, Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 333pe16.8.201912:00-16:00TaipalusTapahtuman tiedot