Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.7.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.3.2019 01:25

KOGP111 Kognitiotiede, ihminen ja teknologia, 3 op

Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 29.10.18 - 17.5.19
Ilmoittautumisaika: 15.8.18 klo 0:00 - 17.5.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen täytyy vahvistaa välillä 22.10.2018 - 29.10.2018.
Ilmoittautuminen voidaan perua 17.5.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Rebekah Rousi (rebekah.rousi@jyu.fi)
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: suomi, English; suorituskielet: suomi, English
Ilmoittautuneita: 68
Maksimi osallistujamäärä: 200
Sopii vielä: 132
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Kognitiotiede (TKO) (KOG), Tietojenkäsittelytieteiden laitos (TKTL)
Ajankohtaista:

Tämä on esseekurssi.

Sisältö:

Esseesuoritus (kurssikirja + valinnaiset artikkelit). Kurssikirjana Moderni kognitiotiede tai Mind (Thagard) + kirjallisuus alla, 5-10 sivun essee kognitiotieteellisestä kysymyksestä vähintään kahteen samaa aihealuetta käsittelevän artikkelin ja kurssikirjan pohjalta. Essee on johdonmukainen teksti (12pt Times New Roman, rv 1,5), jossa opiskelija luonnehtii käytettyjä lähteitä, referoi niiden pääajatukset kriittisesti ja esittää jäsennellysti omat huomionsa. Esseessä käytetään lähdeviitteitä ja se sisältää kirjallisuusluettelon. Valmiit tekstit lähetetään Rebekah Rousille ( rebekah.rousi@jyu.fi ).

Osaamistavoitteet:Kurssin jälkeen opiskelijalla on valmiudet ymmärtää ja hyödyntää ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen kannalta keskeisiä kognitiotieteellisiä käsitteitä sekä ongelmanasetteluja.
Osaamistavoitetaulukko:
Osaamistavoitteet?1
muistaa
2
ymmärtää
3
osaa soveltaa
4
osaa analysoida
5
osaa arvioida
6
osaa luoda
Kognitioteiteen historiaosaa soveltaa
Kognitiotieteiden diskursitosaa soveltaa
Kognitiotieteiden kriittisia teorioitaosaa arvioida
Kognitiotieteiden pääteoreetikotosaa soveltaa
Opetusmuodot:

[Ei käännetty kuvausta.] [Not translated.]

Esseesuoritus (kurssikirja + valinnaiset artikkelit). Kurssikirjana Moderni kognitiotiede (TAI Thagardin Mind) + kirjallisuus alla, 5-10 sivun essee kognitiotieteellisestä kysymyksestä vähintään kahteen samaa aihealuetta käsittelevän artikkelin ja kurssikirjan pohjalta.

Essee on johdonmukainen teksti (12pt Times New Roman, rv 1,5), jossa opiskelija luonnehtii käytettyjä lähteitä, referoi niiden pääajatukset kriittisesti ja esittää jäsennellysti omat huomionsa. Esseessä käytetään lähdeviitteitä ja se sisältää kirjallisuusluettelon. Valmiit tekstit lähetetään Rebekah Rousille (rebekah.rousi@jyu.fi).

Suoritustavat:Essee (5-10s.) TAI
Jokin muu opetusohjelmassa vahvistettava suoritusmuoto.
Kurssin työmäärä:[Ei käännetty kuvausta.]

Reading all of the below mentioned literature and demonstrating acquired knowledge in the submitted essay.

Kirjallisuus:
Oppimateriaali

Saariluoma, P., Kamppinen, M. , Hautamäki, A. (toim). (2002). Moderni Kognitiotiede. TAI Thagard, P. (2005). Mind : introduction to cognitive science. Cambridge: MIT Press. Artikkelit (jos ei löytyy yliopiston verkosta tai Google Scholarista pyytä opettajalta):

KOGNITIOTIETEEN HISTORIA

Norman D. A. 1986 Cognitive Engineering. in D. A. Norman and S. W. Draper, eds., User Centered System Design: New Perspectives on Human-Computer Interaction, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, N.J., 31-61, 1986.

Carroll J. M. 1997. Human-Computer Interaction: Psychology as a Science of Design. Annu. Rev. Psychol., 48, 61-83.

Chandrasekaran B., Josephson J. R., Benjamins V. R. 1999. What Are Ontologies, And Why Do We Need Them? IEEE Intelligent Systems, Jan/Feb, 20-26.

Anderson, J. R., Bothell, D., Byrne, M. D., Douglass, S., Lebiere, C., & Qin, Y . (2004). An integrated theory of the mind. Psychological Review 111, (4). 1036-1060.


MUISTI

Baddeley A. D., Logie, R. H. 1999. Working Memory: the multiple-component model. In A. Miyake & P. Shah, Models of Working Memory. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 28-61.

Ericsson, K.A. & Kintsch, W. 1992. Memory in Comprehension and problem-solving – A long-term working memory. Institute of Cognitive Science Publication 91-13, *** PAGES 1-19***


TEKO ÄLY

Turing A. M. 1950. Computing Machinery and Intelligence. Mind, 59, 433-460.

Newell A., Simon H. A. 1961. Computer Simulation of Human Thinking. Science, 134(3495), 2011-2017.

Dennett D. C. 1984. Cognitive Wheels: The Frame Problem of AI. In C. Hookway (Ed.), Minds, machines and evolution (pp. 129-151). Cambridge: Cambridge University Press.

Gero J. S. 1990. Design Prototypes: A Knowledge Representation Schema for Design. AI Magazine,11(4): 26-36.

Searle J. R. 1990. Is the Brain's Mind a Computer Program? Scientific American, January, 26-31.

Searle J. R. 1980. Minds, Brains, and Programs. Behavioral and Brain Sciences, 3(3), 417-457.


KOGNITIIVINEN KAPASITEETTI, PROSESSOINTI JA KÄYTTÄYTYMINEN

Miller G. A. 1994. The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information. Psychological Review, 101(2), 343-352. (Originally published in 1955.)

Ericsson K. A., Simon H. A. 1980. Verbal Reports as Data. Psychological Review, 87(3), 215-251.

Newell A., Simon H. A. 1976 Computer Science as Empirical Inquiry: Symbols and Search. Communications of the ACM, 19(3), 113-126.

Chomsky N. 1959. A Review of B. F. Skinner's Verbal Behavior. Language, 35(1), 26-58.


KÄYTTÄJÄKOKEMUS JA KÄYTETTÄVYYS

Law E. L-C., Roto V., Hassenzahl M., Vermeeren A. P. O. S., Kort J. 2009 Understanding, Scoping and Defining User eXperience: A Survey Approach. Proceedings of Human Factors in Computing Systems, CHI’09, 719- 728.

Hassenzahl, M., & Tractinsky, N. (2006). User experience-a research agenda. Behaviour & information technology, 25(2), 91-97.

Hassenzahl, M., Diefenbach, S., & Göritz, A. (2010). Needs, affect, and interactive products–Facets of user experience. Interacting with computers, 22(5), 353-362.

Nielsen, J. (1994, April). Usability inspection methods. In Conference companion on Human factors in computing systems (pp. 413-414). ACM.

TAI jokin muu opetusohjelmassa vahvistettava oppimateriaali.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5