Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.7.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.3.2019 01:25

TJTA114 Tietohallinnon perusteet, 5 op

Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 8.3.19 klo 00:00.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 11.3.19 - 9.4.19
Ilmoittautumisaika: 15.8.18 klo 0:00 - 8.3.19 klo 0:00
Ilmoittautuminen täytyy vahvistaa välillä 01.03.2019 - 08.03.2019.
Ilmoittautuminen voidaan perua 8.3.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Nestori Syynimaa (nestori.s.syynimaa@jyu.fi)
Laajuus: 5.0 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 165
Maksimi osallistujamäärä: 320
Sopii vielä: 155
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Tietojenkäsittelytieteiden laitos (TKTL), Tietojärjestelmät (TKTL) (TJ), Työelämäpalvelut (URA)
Ajankohtaista:

Huom! Kurssin materiaali löytyy Moodle-<a href="https://moodle.jyu.fi/course/view.php?id=4726" onclick="window.open(this.href, '', 'resizable=no,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=no,dependent=no'); return false;">työtilasta</a>.

Sisältö:Tietohallinnon merkitys liiketoiminnalle on nykypäivänä suuri. Sen rooli on kehittynyt puhtaasta tukitoiminnosta kriittiseksi osaksi liiketoimintaa. Opintojakson aikana opiskelijat tutustuvat laajasti tietohallintoon ja sen toimintaan myös tietohallinnon asiakkaan näkökulmasta. Opintojaksolla käydään läpi tietohallintotoiminnon roolia ja hallintaa, tutustutaan tietohallinnon vastuualueisiin, sekä käytännön työkaluihin. Tietohallinnon toimenkuvan muutos palveluiden tuottajasta ostajaksi korostaa hankintaosaamisen merkitystä. Opintojakson aikana opiskelijat toteuttavat ryhmissä harjoitustyön, jossa opittuja asioita peilataan tosielämän ilmiöihin.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tietohallintotoiminnon ja sen henkilöstön hallintaa, palvelutuotannon hallintaa, sekä tietojärjestelmien eri toteutustapoja. Lisäksi opiskelija ymmärtää tietoresurssien koordinointia ja hallintaa, sekä tietohallinnon hyvää hallintotapaa. Opiskelija osaa arvioida investointien kannattavuutta, sekä ymmärtää tietohallintoon liittyvien palveluiden ja tavaroiden hankintaa. Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuvaus tietohallinnon merkityksestä liiketoiminnalle.
Osaamistavoitetaulukko:
Osaamistavoitteet?1
muistaa
2
ymmärtää
3
osaa soveltaa
4
osaa analysoida
5
osaa arvioida
6
osaa luoda
Tietohallinnon kehitys ja historiaymmärtää
Organisaation tiedonhallintaymmärtää
Tietohallinnon rooli, vastuualueet ja tehtävätymmärtää
Eri järjestelmätyypit ja ohjelmistotuotteetymmärtää
IT-strategian ja kokonaissuunnittelun merkitysymmärtää
Tietohallintoa tukevat käytännön työkalutymmärtää
Perusmenetelmät IT-investointien arviointiinymmärtää
Järjestelmien ylläpito, tietoturva ja jatkuvuuden hallintaymmärtää
Esitiedot:Kurssille osallistuvat opiskelijat ovat pääsääntöisesti tietojärjestelmätieteen opiskelijoita, valtaosin kandidaattiohjelman ensimmäistä vuotta suorittavia. Opiskelijoilla ei ole aiempaa ymmärrystä tietohallinnosta.
Opetusmuodot:

Kurssi opetetaan luento-opetuksena. Harjoitustyön tekemistä varten on tarjolla ohjausta sopimuksen mukaan.

Suoritustavat:Opintojakso toteutetaan viikoittaisina koulutustapahtumina ja oppimistehtävinä, sekä ryhmätyönä. Opiskelijat toteuttavat ryhmissä harjoitustyön. Opintojakson työmäärä on 135h: Koulutustapahtumat 20h; Oppimistehtävät 25h; Kirjallisuus 30h; Harjoitustyö 45h; Tentti ja tenttiin valmistautuminen 15h.
Kurssin työmäärä:
  • Luennot 20 h 
  • Lukupaketti (luentokalvot sekä oheismateriaali ja -artikkelit) 30 h
  • Harjoitustyö 25h
  • Tentti ja tenttiin valmistautuminen 15 h

Yhteensä 90 h

Kirjallisuus:
Oppimateriaali

Tenttimateriaalina toimivat luentokalvot sekä artikkelipaketti, jonka artikkelit esitellään luentojen edetessä.

Kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
Turban, E., Volonino, L., & Wood, G. R. (2015). Information Technology for Management: Advancing Sustainable, Profitable Business Growth. International Student Version. (10th ed.): Wiley.; Nolan, R., & McFarlan, F. W. (2005). Information Technology and the Board of Directors. Harvard Business Review, 83(10), 96-106 ; Van de Ven, A. H., & Poole, M. S. (1995). Explaining Development and Change in Organizations. The Academy of Management Review, 20(3), 510-540. doi:10.2307/258786; Crossan, M. M., Lane, H. W., & White, R. E. (1999). An organizational learning framework: from intuition to institution. Academy of Management Review, 522-537.; Beynon-Davies, P. (2007). Informatics and the Inca. International Journal of Information Management, 27(5), 306-318. doi:10.1016/j.ijinfomgt.2007.05.003.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää harjoitustyön laatimista ja tentin läpäisemistä. Arvosana muodostuu harjoitustyön ja tentin perusteella.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 165, maksimi 320
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 8.3.2019 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaA 10311ma11.3.201912:15-14:00SyynimaaTapahtuman tiedot
2-12ma18.3.201912:15-14:00SyynimaaSkype luentoURITapahtuman tiedot
3-13ma25.3.201912:15-14:00SyynimaaSkype luentoURITapahtuman tiedot
4-14ma1.4.201912:15-14:00SyynimaaSkype luentoURITapahtuman tiedot
5-15ma8.4.201912:15-14:00SyynimaaSkype luentoURITapahtuman tiedot
Luento 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 165, maksimi 320
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 8.3.2019 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-11ti12.3.201914:15-16:00SyynimaaSkype luentoURITapahtuman tiedot
2-12ti19.3.201914:15-16:00SyynimaaSkype luentoURITapahtuman tiedot
3-13ti26.3.201914:15-16:00SyynimaaSkype luentoURITapahtuman tiedot
4-14ti2.4.201914:15-16:00SyynimaaSkype luentoURITapahtuman tiedot