Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.12.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
16.6.2019 20:54

TJTA2510 Fuzzy Front End -projekti, 5 op

Tietojärjestelmätiede, Työelämäopinnot

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 17.5.19 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 11.3.19 - 17.5.19
Ilmoittautumisaika: 15.8.18 klo 0:00 - 17.5.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 11.3.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Pekka Abrahamsson (pekka.abrahamsson@jyu.fi)
Juhani Risku (juhani.risku@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: English, suomi; suorituskielet: suomi, English
Ilmoittautuneita: 57
Organisaatiot:Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta (HYTK), Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Jyväskylän yliopisto (JY), Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu (JKKK), Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta (KPTK), Liikuntatieteellinen tiedekunta (LTK), Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (MLTK), Tietojärjestelmätiede (TJT), Työelämäopinnot (URA)
Sisältö:

Teknologian nopea kehitys on muuttanut oppimistamme, työtämme ja vapaa-aikaamme. Mikä oli ennen mahdollista ainoastaan suurille yrityksille ja miljoonien eurojen investoinneilla, voidaan nykyisin saavuttaa vain vähillä resursseilla ja nopeasti. Fab Lab- ja Makerspace- ja Startup-konseptit ovat tulleet kaikkialle. AR-, VR- ja IoT-laitteet mahdollistavat uusia palveluja ja muokkaavat perinteisiä toimialoja.

"Fuzzy Front End" -projektikurssi on käytännönläheinen kurssi, joka keskittyy tuotekehitysprosessin alkuvaiheeseen ja ohjelmistointensiivisten, fyysisten tuotteiden suunnitteluun. Kurssi käsittelee nykyisiä, nousevia ja disruptiivisia teknologioita ja tuotteiden suunnittelua: Radikaalit innovaatiot; serendipity, Fuzzy Front End -vaihe tuotekehityksessä: konseptointi, luonnostelu, design, visualisointi, prototypointi ja MVP:n toteuttaminen ovat harjoitusten kohteena. Fuzzy Front End on tuote- ja palvelukehityksen hauskin ja paras vaihe: silloin luodaan jotain uutta ja suurta.

"Fuzzy Front End" -projektikurssi valmistaa ja rohkaisee opiskelijaa visioimaan, ideoimaan, suunnittelemaan, konseptoimaan ja muotoilemaan esineitä, palveluita ja systeemisiä kokonaisuuksia. Näin kurssi sopii yliopiston kaikille opiskelijoille kaikista tiedekunnista, sillä visiointi, suunnittelu ja uuden luominen on humanistin, sosiologin, psykologin, opettajan, kirjailijan, liikuttajan, matemaatikon, fyysikon ja folkloristikon oikeus ja differoiva ammattitaito.

Epävarmuustekijöiden käsittely; Iterointi ja prototyypittely; Sidosryhmien tarpeiden tunnistaminen, Kriittiset oletukset ja niiden validointi; Kohdealueen analysointi; Tarpeiden ja vaatimusten määrittely perustuen antropologisiin perusteisiin; Cynefin- ja Lean-mallit teknologian suunnitteluun ja johtamiseen; Future Forecasting -menetelmät ja simulaatiot ongelmanratkaisuun; Menetelminä myös Design Thinking, palvelumuotoilu, teollinen muotoilu, omakohtainen luonnostelu ja piirtäminen.

Osaamistavoitteet:

Projektin toteutettuaan opiskelija tuntee nousevia teknologioita; Tuntee menetelmiä liittyen reaalimaailman ongelmien ratkaisemiseen, tuotekehityksen johtamiseen ja ohjelmistointensiivisten tuotteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen; Osaa soveltaa ongelmanratkaisu- ja tuotekehitysmenetelmiä ohjelmistointensiivisten tuotteiden määrittelyyn; Osaa konseptoida tuotteiden käyttöliittymiä.

Projektin toteutettuaan opiskelija tuntee designin eri muodot, käytännöt ja menetelmät niin konseptoinnin, fyysisen tuotemuotoilun, palvelumuotoilun kuin muotoilujohtamisenkin osilta. Hän tuntee muotoilutiimin rakenteen, roolit ja vastuut, osaa strukturoida ja johtaa tiimiä. Opiskelija osaa arvioida tuotteen ohjelmistotarpeen käyttäjän ja käyttöliittymän osilta, ja koota tiimin sitä toteuttamaan. Kurssin aikana tehdyt harjoitustyöt valmistavat opiskelijan tekemään visualisointeja, julisteita, pienoismalliprototyyppejä ja esiintymään tuotteidensa asiantuntijana.

Esitiedot:Opiskelijat ovat pääosin toisen vuoden opiskelijoita tietojärjestelmätieteen kandidaattiohjelmassa.
Suoritustavat:

Avausluennon jälkeen opiskelijat ratkovat ryhmissä reaalimaailman ongelmia tai haasteita. Kurssi kokoontuu viikoittain työpajoihin, joissa opetetaan ja kokeillaan uusia tekniikoita. Kurssin tulokset esitetään julkisessa tilaisuudessa kurssin lopussa.

Kirjallisuus:
Kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
Steinert, M., & Leifer, L. J. (2012). 'Finding One's Way': Re-Discovering a Hunter-Gatherer Model based on Wayfaring. International Journal of Engineering Education, 28(2), 251.; Leifer, L. J., & Steinert, M. (2011). Dancing with ambiguity: Causality behavior, design thinking, and triple-loop-learning. Information Knowledge Systems Management, 10(1-4), 151-173.; Verworn, B., Herstatt, C., & Nagahira, A. (2008). The fuzzy front end of Japanese new product development projects: impact on success and differences between incremental and radical projects. R&d Management, 38(1), 1-19.; Gerstenberg, A., Sjöman, H., Reime, T., Abrahamsson, P., & Steinert, M. (2015, September). A Simultaneous, Multidisciplinary Development and Design Journey–Reflections on Prototyping. In International Conference on Entertainment Computing (pp. 409-416). Springer International Publishing.; Mora, S., Divitini, M., & Gianni, F. (2016, June). TILES: an inventor toolkit for interactive objects. In Proceedings of the International Working Conference on Advanced Visual Interfaces (pp. 332-333). ACM.; Snowden, D. (2005). Multi-ontology sense making: a new simplicity in decision making. Journal of Innovation in Health Informatics, 13(1), 45-53.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Kurssi arvioidaan käytännön harjoituksen perusteella ja arviointiperusteena on työn valmiusaste, suunnitelmien toteutumismahdollisuudet ja innovatiivisuus.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Kurssin tapahtumat [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tapahtumat [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 57, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 17.5.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-11ma11.3.201910:15-16:00Abrahamsson, RiskuPaikka AgC223.1 (StartupLab)Tapahtuman tiedot
2-12ma18.3.201910:15-16:00RiskuPaikka AgC223.1 (StartupLab)Tapahtuman tiedot
3-13ma25.3.201910:15-16:00RiskuPaikka AgC223.1 (StartupLab)Tapahtuman tiedot
4-14ma1.4.201910:15-16:00RiskuPaikka AgC223.1 (StartupLab)Tapahtuman tiedot
5-15ma8.4.201910:15-16:00RiskuPaikka AgC223.1 (StartupLab)Tapahtuman tiedot
6-17ti23.4.201910:15-16:00RiskuPaikka AgC223.1 (StartupLab)Tapahtuman tiedot
7-18ma29.4.201910:15-16:00RiskuPaikka AgC223.1 (StartupLab)Tapahtuman tiedot
8-19ma6.5.201910:15-16:00RiskuPaikka AgC223.1 (StartupLab)Tapahtuman tiedot
9Ag Aula20ma13.5.201910:00-15:00Abrahamsson, Risku"FFE Rocks the Future" -tapahtumaTapahtuman tiedot