Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.7.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.3.2019 01:27

TJTA2500 Kokonaisarkkitehtuuri käytännössä, 5 op

Tietojärjestelmätiede

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 14.1.19 - 13.2.19
Ilmoittautumisaika: 15.8.18 klo 0:00 - 30.3.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 14.1.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Mirja Pulkkinen (mirja.k.pulkkinen@jyu.fi)
Ville Seppänen (ville.r.seppanen@jyu.fi)
Tuntiopettaja(t): Jarkko Nurmi (jarkko.s.nurmi@student.jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 59
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Tietojärjestelmätiede (TJT)
Sisältö:

Kokonaisarkkitehtuuri on organisaation määrämuotoista kuvaamista sen nyky- ja tavoitetiloissa. Kuvaamiseen liittyy olennaisesti mallintaminen ja tulevaisuuden suunnittelu. Kokonaisarkkitehtuuria voidaankin käyttää organisaation strategian suunnitteluun ja toimeenpanoon. Opintojakson aikana määritellään eri näkökulmia mallintamiseen, tehdään käytännön analysointi- ja mallinnustyötä, sekä laaditaan vaihtoehtoisia tulevaisuuden skenaarioita kokonaisarkkitehtuurin avulla. Opintojaksolla analysoidaan ja suunnitellaan organisaatioiden liiketoimintaa, tietojärjestelmiä ja teknologiaa, painopisteen ollessa liiketoiminnassa. Mallintamisessa käytetään laajasti käytössä olevia Business Model Canvas, ArchiMate ja BPMN notaatioita. Kokonaisarkkitehtuurikehikkona käytetään TOGAF:ia. Opintojakson aikana opiskelijat toteuttavat ryhmissä harjoitustyön, jossa opittuja analysointi-, suunnittelu- ja mallinnusmenetelmiä sovelletaan tosielämän tapaukseen.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää organisaatioiden analysointia ja suunnittelua eri näkökulmista. Opiskelija osaa soveltaa ArchiMate -notaatioita kokonaisarkkitehtuurin ja sen eri näkökulmien kuvaamiseen, sekä BPMN -notaatiota prosessien kuvaamiseen. Opiskelija osaa myös tulkita ja analysoida eri notaatioilla toteutettuja mallinnuksia. Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet kokonaisarkkitehtuurin käytännön työhön.

Esitiedot:

Kurssille osallistuvat opiskelijat ovat pääsääntöisesti tietojärjestelmätieteen opiskelijoita, valtaosin kandidaattiohjelman loppuvaihetta (3. vuotta) suorittavia. Opiskelijoilla on edeltävien opintojen tai työkokemuksen kautta ymmärrys mallinnuksen perusteista. Aiemmissa opinnoissa ei ole painotettu mallinnuksen ja kokonaisarkkitehtuurin mahdollistamaa organisaation toiminnan kehittämistä.

-  TJTA113, TJTA114, TJTA122

Suoritustavat:

Opintojakso toteutetaan viikoittaisina koulutustapahtumina ja oppimistehtävinä, sekä ryhmätyönä. Opiskelijat toteuttavat ryhmissä harjoitustyön. Opintojakson työmäärä on 135h: Koulutustapahtumat 40h, Oppimistehtävät 25h, Kirjallisuus 20h, Harjoitustyö 35h, Tentti ja tenttiin valmistautuminen 15h.

Kirjallisuus:
Kirjallisuus

 

ISBN Teoksen tiedot
 

Lankhorst, M. M. (2017). Enterprise Architecture at Work. Berlin: Springer-Verlag.;

 

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Arvosana muodostuu harjoitustyön ja tentin perusteella. Harjoitustyö arvostellaan sen toteuttamiskelpoisuuden ja innovatiivisuuden perusteella.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää harjoitustyön laatimista ja tentin läpäisemistä.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 41, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 30.3.2019 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaA 1033ma14.1.201910:15-12:00SeppänenTapahtuman tiedot
2MaA 1034ma21.1.201910:15-12:00SeppänenTapahtuman tiedot
3MaA 1035ma28.1.201910:15-12:00SeppänenTapahtuman tiedot
4MaA 1036ma4.2.201910:15-12:00SeppänenTapahtuman tiedot
5MaA 1037ma11.2.201910:15-12:00SeppänenVierailu: MetaCase ConsultingTapahtuman tiedot
Luento 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 40, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 30.3.2019 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaA 1033ke16.1.201910:15-12:00SeppänenTapahtuman tiedot
2MaA 1034ke23.1.201910:15-12:00SeppänenTapahtuman tiedot
3MaA 1035ke30.1.201910:15-12:00SeppänenTapahtuman tiedot
4Ag Auditorio 36ke6.2.201910:15-12:00SeppänenVierailu: Jyväskylän kaupungin tietohallintoTapahtuman tiedot
5Ag Auditorio 37ke13.2.201910:15-12:00SeppänenVierailu: IBMTapahtuman tiedot
6Ag Gamma8ke20.2.201910:00-12:00SeppänenTENTTI (ei tarvitse ilmoittautua erikseen)Tapahtuman tiedot
7Ag Beeta11ke13.3.201910:00-12:00SeppänenUUSINTATENTTI (ei tarvitse ilmoittautua)Tapahtuman tiedot
8Ag Alfa17ke24.4.201910:15-12:00-2. UUSINTATENTTI (ei tarvitse ilmoittautua)Tapahtuman tiedot

Demo [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

MA [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 15, maksimi 150
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 30.1.2019 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B113.1 (Europe), mikroluokka5ma28.1.201912:15-14:00SeppänenTapahtuman tiedot
2Ag B113.1 (Europe), mikroluokka5ma28.1.201914:15-16:00SeppänenTapahtuman tiedot
3Ag B113.1 (Europe), mikroluokka5ma28.1.201916:15-18:00SeppänenTapahtuman tiedot
TI [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 6, maksimi 150
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 30.1.2019 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka5ti29.1.201910:15-12:00SeppänenTapahtuman tiedot
2Ag B113.1 (Europe), mikroluokka5ti29.1.201914:15-16:00SeppänenTapahtuman tiedot
3Ag B113.1 (Europe), mikroluokka5ti29.1.201916:15-18:00SeppänenTapahtuman tiedot
KE [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 6, maksimi 150
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 30.1.2019 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B113.1 (Europe), mikroluokka5ke30.1.201914:15-16:00SeppänenTapahtuman tiedot
2Ag B113.1 (Europe), mikroluokka5ke30.1.201916:15-18:00SeppänenTapahtuman tiedot
TO [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 5, maksimi 150
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 30.1.2019 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B113.1 (Europe), mikroluokka5to31.1.201914:15-16:00SeppänenTapahtuman tiedot
PE [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 2, maksimi 150
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 30.1.2019 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B113.1 (Europe), mikroluokka5pe1.2.201910:15-12:00SeppänenTapahtuman tiedot
2Ag B112.2 (Latin), mikroluokka5pe1.2.201912:15-14:00SeppänenTapahtuman tiedot
3Ag B113.1 (Europe), mikroluokka5pe1.2.201914:15-16:00SeppänenTapahtuman tiedot