Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.3.2

Kirjaudu sisään järjestelmään!
21.10.2018 12:18

TJTA2500 Kokonaisarkkitehtuuri käytännössä, 5 op [kotisivu]

Tietojärjestelmätiede

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://moodle.jyu.fi/course/view.php?id=1407
Alkaa - päättyy: 8.1.19 - 12.2.19
Ilmoittautumisaika: 15.8.18 klo 0:00 - 30.3.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 8.1.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Mirja Pulkkinen (mirja.k.pulkkinen@jyu.fi)
Ville Seppänen (ville.r.seppanen@jyu.fi)
Tuntiopettaja(t): Jarkko Nurmi (jarkko.s.nurmi@student.jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 30
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Tietojärjestelmätiede (TJT)
Sisältö:Kokonaisarkkitehtuuri on organisaation määrämuotoista kuvaamista sen nyky- ja tavoitetiloissa. Kuvaamiseen liittyy olennaisesti mallintaminen ja tulevaisuuden suunnittelu. Kokonaisarkkitehtuuria voidaankin käyttää organisaation strategian suunnitteluun ja toimeenpanoon. Opintojakson aikana määritellään eri näkökulmia mallintamiseen, tehdään käytännön analysointi- ja mallinnustyötä, sekä laaditaan vaihtoehtoisia tulevaisuuden skenaarioita kokonaisarkkitehtuurin avulla. Opintojaksolla analysoidaan ja suunnitellaan organisaatioiden liiketoimintaa, tietojärjestelmiä ja teknologiaa, painopisteen ollessa liiketoiminnassa. Mallintamisessa käytetään laajasti käytössä olevia Business Model Canvas, ArchiMate ja BPMN notaatioita. Kokonaisarkkitehtuurikehikkona käytetään TOGAF:ia. Opintojakson aikana opiskelijat toteuttavat ryhmissä harjoitustyön, jossa opittuja analysointi-, suunnittelu- ja mallinnusmenetelmiä sovelletaan tosielämän tapaukseen.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää organisaatioiden analysointia ja suunnittelua eri näkökulmista. Opiskelija osaa soveltaa Business Model Canvas ja ArchiMate notaatioita korkean tason liiketoiminta-arkkitehtuurin kuvaamiseen, sekä BPMN notaatiota prosessien kuvaamiseen. Opiskelija osaa myös tulkita ja analysoida eri notaatioilla toteutettuja mallinnuksia. Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet kokonaisarkkitehtuurin käytännön työhön.
Esitiedot:Kurssille osallistuvat opiskelijat ovat pääsääntöisesti tietojärjestelmätieteen opiskelijoita, valtaosin kandidaattiohjelman toista vuotta suorittavia. Opiskelijoilla on edeltävien opintojen tai työkokemuksen kautta ymmärrys kokonaisarkkitehtuurin ja mallinnuksen perusteista. Aiemmissa opinnoissa ei ole painotettu mallinnuksen ja kokonaisarkkitehtuurin mahdollistamaa organisaation toiminnan kehittämistä.
Suoritustavat:Opintojakso toteutetaan viikoittaisina koulutustapahtumina ja oppimistehtävinä, sekä ryhmätyönä. Opiskelijat toteuttavat ryhmissä harjoitustyön. Opintojakson työmäärä on 135h: Koulutustapahtumat 40h, Oppimistehtävät 25h, Kirjallisuus 20h, Harjoitustyö 35h, Tentti ja tenttiin valmistautuminen 15h.
Kirjallisuus:
Kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
Lankhorst, M. M. (2017). Enterprise Architecture at Work. Berlin: Springer-Verlag.; Melão, N., & Pidd, M. (2000). A conceptual framework for understanding business processes and business process modelling. Information Systems Journal, 10(2), 105-129. doi:10.1046/j.1365-2575.2000.00075.x; Stamper, R., Liu, K., Hafkamp, M., & Ades, Y. (2000). Understanding the Roles of Signs and Norms in Organisations - A semiotic approach to information systems design. Journal of Behaviour & Information Technology, 19(1), 15-27.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Arvosana muodostuu harjoitustyön ja tentin perusteella. Harjoitustyö arvostellaan sen toteuttamiskelpoisuuden ja innovatiivisuuden perusteella.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää harjoitustyön laatimista ja tentin läpäisemistä.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 30.3.2019 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaA 1032ma7.1.201910:15-12:00-Tapahtuman tiedot
2MaA 1033ma14.1.201910:15-12:00-Tapahtuman tiedot
3MaA 1034ma21.1.201910:15-12:00-Tapahtuman tiedot
4MaA 1035ma28.1.201910:15-12:00-Tapahtuman tiedot
5MaA 1036ma4.2.201910:15-12:00-Tapahtuman tiedot
6MaA 1037ma11.2.201910:15-12:00-Tapahtuman tiedot
Luento 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 30.3.2019 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 32ke9.1.201910:15-12:00SyynimaaTapahtuman tiedot
2MaA 1033ke16.1.201910:15-12:00SyynimaaTapahtuman tiedot
3MaA 1034ke23.1.201910:15-12:00SyynimaaTapahtuman tiedot
4MaA 1035ke30.1.201910:15-12:00SyynimaaTapahtuman tiedot
5Ag Auditorio 36ke6.2.201910:15-12:00SyynimaaTapahtuman tiedot
6Ag Auditorio 37ke13.2.201910:15-12:00SyynimaaTapahtuman tiedot

Demo [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

MA [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 150
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 30.1.2019 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B113.1 (Europe), mikroluokka4ma21.1.201912:15-14:00SeppänenTapahtuman tiedot
2Ag B113.1 (Europe), mikroluokka4ma21.1.201914:15-16:00SeppänenTapahtuman tiedot
3Ag B113.1 (Europe), mikroluokka4ma21.1.201916:15-18:00SeppänenTapahtuman tiedot
TI [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 150
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 30.1.2019 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B112.2 (Latin), mikroluokka4ti22.1.201910:15-12:00SeppänenTapahtuman tiedot
2Ag B113.1 (Europe), mikroluokka4ti22.1.201914:15-16:00SeppänenTapahtuman tiedot
3Ag B113.1 (Europe), mikroluokka4ti22.1.201916:15-18:00SeppänenTapahtuman tiedot
KE [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 150
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 30.1.2019 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.1 (Finland), mikroluokka4ke23.1.201912:15-14:00SeppänenTapahtuman tiedot
2Ag B113.1 (Europe), mikroluokka4ke23.1.201914:15-16:00SeppänenTapahtuman tiedot
3Ag B113.1 (Europe), mikroluokka4ke23.1.201916:15-18:00SeppänenTapahtuman tiedot
TO [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 150
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 30.1.2019 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B113.1 (Europe), mikroluokka4to24.1.201910:15-12:00SeppänenTapahtuman tiedot
2Ag B112.1 (Africa), mikroluokka4to24.1.201912:15-14:00SeppänenTapahtuman tiedot
3Ag B113.1 (Europe), mikroluokka4to24.1.201914:15-16:00SeppänenTapahtuman tiedot
PE [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 150
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 30.1.2019 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B112.2 (Latin), mikroluokka4pe25.1.201912:15-14:00SeppänenTapahtuman tiedot