Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.7.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.3.2019 01:27

KOGA207 Kognitiivinen ja konstruktivistinen psykologia, 6 op

Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssille ei ilmoittauduta Korpissa.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 22.10.18 - 14.12.18
Opettaja(t): Rebekah Rousi (rebekah.rousi@jyu.fi)
Laajuus: 6 op
Kielet: opetuskielet: suomi, English; suorituskielet: suomi, English
Ilmoittautuneita: 17
Maksimi osallistujamäärä: 30 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Kognitiotiede (TKO) (KOG), Tietojenkäsittelytieteiden laitos (TKTL)
Sisältö:

Kurssi on lyhyt johdanto kognitiiviseen psykologiaan eli siihen, miten ihminen prosessoi informaatiota voidakseen ymmärtää ympäristöään ja toimia siinä. Kurssi käsittelee ihmisen tiedonkäsittelytoimintojen perusteita, jossa keskeisiä prosesseja ovat mm. havainto, tarkkaavaisuus, mieltäminen, muistaminen ja ajattelu. Kurssilla tutustutaan kognitiivisen psykologian taustaan, tutkimustavoitteisiin, ilmiöihin ja teorioihin.

Osaamistavoitteet:Students will be familiar with the core physical and psychological elements and principles of human information processing. Students will be able to appreciate their their own construction of reality by applying the theories and models to phenomena in their daily life.
Ilmoittautuminen:

HUOM! ERITTÄIN TÄRKEÄ****Kurssille on ilmoittauduttava 15.10.2018 mennessä osoitteella rebekah.rousi@jyu.fi . Sähköpostissa on ilmoitettava nimi ja pääaine.**** ANNETAAN KURSSIN OHJEITA SÄHKÖPOSTILLA.

Opetusmuodot:

Kurssi suoritetaan katsomalla videoidut luennot sekä perehtymällä kirjoihin ja tieteellisiin artikkeleihin.

Suoritustavat:

Luentojen perusteella kirjoitetaan viisi esseetä. Kurssin arvostelu perustuu esseisiin.

 

Aikataulu:

Kurssi alkaa 17.10.2018, jolloin opettaja ilmoittaa kurssimateriaalien osoitteen ja tarvittavat tunnukset.

Esseet on palautettava sähköpostitse kurssin aloituskirjeessä ilmoitettavaan osoitteeseen viimeistään seuraavina päivinä:

  • Essee 1: 24.10.2018
  • Essee 2: 14.11.2018
  • Essee 3: 21.11.2018
  • Essee 4: 12.12.2018
  • Essee 5: 19.12.2018
Kirjallisuus:ilmoitetaan.
Yhteystiedot:

[Ei käännetty kuvausta.]

Rebekah Rousi <a href="mailto:jorma.sajaniemi@uef.fi" style="line-height: 18.9090900421143px;">rebekah.rousi@jyu.fi</a>