Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.7.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.5.2020 13:23

Historian aineopinnot, 41 op, syksy 2018, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 16.9.18 klo 23:59.
Kurssille ei sovi enää.

Maksutiedot

Opintomaksu: 410.00 euroa
Maksuerät: 2 tasaerää

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/historia/
Alkaa - päättyy: 1.8.18 - 31.5.20
Ilmoittautumisaika: 1.8.18 klo 0:00 - 16.9.18 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.18 - 31.5.20
Opettaja(t): -
Laajuus: 41.0 op
Ilmoittautuneita: 15
Maksimi osallistujamäärä: 15
Sopii vielä: 0
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Historia (avoin yo) (AVOHIS)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Opetus toteutuu mikäli ilmoittautuneita tulee vähintään 12.

HUOM! Voit ilmoittautua aineopintoihin, jos olet suorittanut soveltuvat edeltävät opinnot, ks. kohta ”Esitiedot”.

 

Sisältö:

Historia oppiaineena

Jyväskylän yliopistossa historian tutkimusta, opetusta ja opiskelua profiloi yhteiskunnallisten muutosten analysointi ja ymmärtäminen. Historian opiskelu antaa välineitä tulkita ajassa tapahtuneita kulttuurisia, poliittisia, institutionaalisia, mentaalisia, aatteellisia ja taloudellisia muutoksia sekä pohtia niiden merkityksiä niin yksilöille, yhteisöille kuin yhteiskunnillekin. Opintojen tavoitteena on ymmärtää miksi sekä miten yhteisöt ja yhteiskunta ovat muodostuneet osana historiallisia, usein pitkäkestoisia ajallisia prosesseja. Näin historia auttaa ymmärtämään sitä, kuinka mennyt vaikuttaa nykyisyydessä ja kuinka nykyisillä valinnoillamme voi olla pitkäkestoisia seurauksia.

Historian alalta valmistutaan esimerkiksi tutkijaksi, opettajaksi, arkistoalalle, kouluttajaksi, tiedottajaksi, toimittajaksi ja hallintotehtäviin.

Historian aineopinnot

Historian aineopinnot koostuvat Yhteisestä osuudesta (9 op) ja Erikoistumisopinnoista (32 op). Yhteisen osuuden opintojaksojen (HISA014 ja HISA015) suorittaminen edellyttää lähiopetukseen osallistumista. Erikoistumisopinnoissa erikoistumisalueita on viisi: aate- ja käsitehistoria, poliittinen historia, kulttuurihistoria, sosiaalihistoria sekä taloushistoria. Jokaisesta viidestä erikoistumisalueesta suoritetaan yksi osio (á 4 op, yhteensä 20 op). Lisäksi suoritetaan kolme osiota opiskelijan valitsemilta erikoistumisalueilta (á 4 op, yhteensä 12 op). Kirjatentteinä suoritettaessa neljä opintopistettä koostuu kahdesta kirjasta.

Aineopintoihin sisältyvät opintojaksot

Opintojaksojen tarkat suoritustapa- ym. tiedot löytyvät linkkien kautta. Huom. aikatauluihin saattaa tulla vielä muutoksia.

Yhteinen osuus (9 op):

Erikoistumisopinnot (32 op):

Suoritetaan kirjatenttinä. Valitse jokaisesta viidestä aihealueesta vähintään yksi (yht. 20 op), loput voit valita vapaasti (12 op). HISA611 voi olla yksi valinnaisista.

1. Aate- ja käsitehistoria:

2. Poliittinen historia:

3. Kulttuurihistoria:

4. Sosiaalihistoria:

5. Taloushistoria:

6. Historian ammattilaisen taidot:

Osaamistavoitteet:

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija

 • osaa soveltaa historiatieteen keskeisiä teoreettisia viitekehyksiä sekä käyttää erilaisia tutkimusmenetelmiä ja lähdeaineistoja
 • osaa käyttää keskeisiä tiedonhankintajärjestelmiä ja -välineitä
 • pystyy osallistumaan projektityöskentelyyn ja tieteelliseen keskusteluun
 • osaa laatia tieteellisen tutkielman
 • tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja osaa kertoa niistä
 • valitsee maisteriopintojen pääaineen ja oman erikoistumisalansa
Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut kyseisen oppiaineen perusopinnot. Toimita oikeaksi todistettu todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista Avoimen yliopiston opintopalveluihin:
help.jyu.fi heti ilmoittautumisen jälkeen. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

 

Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu -painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
 • Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille. Linkit löydät kohdasta ”Sisältö”.
Suoritustavat:

Tässä opintokokonaisuudessa on käytössä on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut
help.jyu.fi
040 576 7760

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit