Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.4

Kirjaudu sisään järjestelmään!
3.12.2022 00:22

Draamakasvatuksen perusopinnot, 25 op, lukuvuosi 2018-2019, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 24.9.18 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 375.00 euroa
Maksuerät: 2 tasaerää

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/draamakasvatus/
Ilmoittautumisaika: 10.9.18 klo 0:00 - 24.9.18 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 10.9.18 - 10.9.19
Laajuus: 25 op
Ilmoittautuneita: 36
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Draamakasvatus (avoin yo) (AVOODK)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Tähän ryhmään voivat ilmoittautua uusina opiskelijoina vain erillisen haun kautta opiskelijoiksi hyväksytyt.
Lisätietoa draamakasvatuksen hausta löydät oppiaineen verkkosivuilta.

Sisältö:

Draamakasvatuksen perusopinnot sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita draamasta taidemuotona sekä draaman ja toiminnallisten työtapojen käyttämisestä kasvatus- ja opetustyössä. Opiskelu soveltuu esimerkiksi opettajille, ilmaisutaidon opettajille, teatterikerhojen vetäjille, lastentarhanopettajille, nuoriso-ohjaajille sekä niille, jotka ovat kiinnostuneita oman ilmaisunsa kehittämisestä. Draamakasvatuksen perusopinnot käyvät opettajankoulutuslaitosten erikoistumisaineeksi.

Draamakasvatus on taidekasvatuksellinen ja kokemuksellinen oppiaine. Siinä opiskellaan ja tutkitaan draaman ja teatterin keinoja opetus- ja kasvatustyössä sekä draamaa taideaineena eri kasvatus- ja oppimisympäristöissä. Oppiaineena se rakentuu sosiokulttuuriseen ja yhteisölliseen oppimiseen ja korostaa taiteen osallistavaa ja tutkivaa roolia.

Opiskelussa korostuu teorian ja käytännön tiivis vuorovaikutus: lähijaksojen toiminnalliset jaksot nivotaan teoriaan oppimistehtävissä. Opiskeluprosessissa vuorottelevat siis yksilöllinen työskentely sekä ryhmässä oppiminen. Perusopinnoissa rakennetaan omien taitojen kehittämisen kautta käytännöllis-teoreettinen orientaatio draamaopettajuuteen ja luodaan yleiskuva draamakasvatuksen eri työtavoista ja genreistä sekä opiskellaan esittävän ja osallistavan draaman tekemisen ja ohjaamisen perusteita.

Opiskelu muodostuu 15 tunnin mittaisista toiminnallisista lähijaksoista, jolloin perehdyt käytännön harjoituksin ja keskusteluin opiskeltavaan asiaan. Oppimistehtävillä syvennät lähijaksojen asioita. Läpi opiskeluprosessin arvioit omaa oppimistasi oppimispäiväkirjan avulla. Perusopintojen jälkeen sinulla on mahdollisuus hakea 35 opintopisteen laajuisiin aineopintoihin, jotka syventävät tietojasi ja taitojasi.

PERUSOPINTOIHIN SISÄLTYVÄT OPINTOJAKSOT

Opintojaksojen tarkat suoritustapa- ym. tiedot löytyvät linkkien kautta.

Draamakasvatuksen perusteet

Dramaturgia I

Esittävä draama I

Soveltava draama I

Draamaopettajuuteen kasvaminen

Osaamistavoitteet:

Osaamistavoitteet: Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija osaa

 • draamakasvatuksen teoreettiset perusteet yhteisöllisessä ja yksilöllisessä  oppimisprosessissa
 • hahmottaa draamakasvatuksen tutkimuksen kenttää
 • perustella draaman taidemuotona
 • perustella ja reflektoida toimintaansa ja kasvamistaan draamaopettajana 
 • opettaa ja ohjata esittävää ja soveltavaa draamaa erilaisissa oppimisympäristöissä ja konteksteissa
Ilmoittautuminen:

Opintoihin on erillinen haku. Lisätietoa draamakasvatuksen hausta löydät oppiaineen verkkosivuilta. Saatuasi tiedon opiskelijaksi hyväksymisestä, ilmoittaudu draamakasvatuksen perusopintojen opiskelijaksi.

Opintoja ei ole mahdollista suorittaa yksittäisinä opintojaksoina.

 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
 • Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille. Linkit löydät kohdasta ”Sisältö”
 • Ilmoittaudu myös lähiopetusryhmään (Jyväskylä tai Helsinki) opiskelijavalinnan mukaan.
Valintamenettely:

Tiedot valinnoista ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Opetusmuodot:

Lähiopetus, oppimistehtävät, verkkokurssit.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille, jotta pääset jaksojen Koppa-sivuille. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Aikataulu:

Aikataulutiedot löytyvät opintojaksojen Korppi-sivuilta. 

 

Yhteystiedot:
Avainsanat:

draama, draamakasvatus, teatteri, teatterikasvatus, ilmaisutaito, draamaopettaja

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Harjoitusryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]