Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.4

Kirjaudu sisään järjestelmään!
3.12.2022 01:35

Draamakasvatuksen aineopinnot, 35 op, syksyllä 2018 aloittavat, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 30.8.18 klo 23:59.
Kurssille ei sovi enää.

Maksutiedot

Opintomaksu: 525.00 euroa
Maksuerät: 2 tasaerää

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/draamakasvatus
Ilmoittautumisaika: 20.8.18 klo 0:00 - 30.8.18 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 20.8.18 - 20.8.20
Laajuus: 35 op
Ilmoittautuneita: 20
Maksimi osallistujamäärä: 20
Sopii vielä: 0
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Draamakasvatus (avoin yo) (AVOODK)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Tähän ryhmään voivat ilmoittautua uusina opiskelijoina vain erillisen haun kautta opiskelijoiksi hyväksytyt.
Lisätietoa draamakasvatuksen hausta löydät oppiaineen verkkosivuilta.

Sisältö:

Draamakasvatus on taidekasvatuksellinen ja kokemuksellinen oppiaine. Siinä opiskellaan ja tutkitaan draaman ja teatterin keinoja opetus- ja kasvatustyössä sekä draamaa taideaineena eri kasvatus- ja oppimisympäristöissä. Oppiaineena se rakentuu sosiokulttuuriseen ja yhteisölliseen oppimiseen ja korostaa taiteen osallistavaa ja tutkivaa roolia. Opettajuutta tarkastellaan eri ammattikuvia yhdistelevistä näkökulmista: opettaja-dramaturgi, opettaja-ohjaaja, opettaja-näyttelijä.

Aineopinnoissa (35 op) tavoitteena on draamaopettajalta (ilmaisutaidon opettajalta) vaadittavien opetettavan aineen opintojen suorittaminen (lukioasetus A 719/1984). Draamakasvatuksen aineopinnoissa syvennetään draaman ohjaamisen taitoja ja tietoja esittävän, osallistavan ja soveltavan draaman genreissä sekä opiskellaan draamaa eri oppiaineita integroivana tutkimusmetodina.

Aineopinnot alkavat syyskuussa ja ne on mitoitettu neljälle lukukaudelle. Opetus tapahtuu pääasiassa viikonloppuisin (pe klo 17-21 ja la klo 9-17).
 

AINEOPINTOIHIN SISÄLTYVÄT OPINTOJAKSOT:

Draamaopettaja oman työnsä tutkijana

Draamakasvatuksen ja teatterin historia

Dramaturgia II

Esittävä draama II

Soveltava draama II

Projektiopinnot

Draamakasvatuksen tutkimus


 

Osaamistavoitteet:

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa

 • hyödyntää draamaa yhteisöllisenä, vuorovaikutuksellisena ja kokemuksellisena taidemuotona
 • hyödyntää taiteellisen oppimisprosessin mahdollisuudet draamakasvatuksen eri genreissä
 • käsikirjoittaa, soveltaa, suunnitella ja toteuttaa erilaisia draamakasvatuksellisia kokonaisuuksia opetuksessaan ja ohjaustyössään
 • reflektoida käyttöteoriaansa opettaja-taiteilija-tutkijana ja toimia draamakasvatuksen asiantuntijana
 • käyttää draamakasvatuksen genrejä aktivoivina yhteiskunnallisina toimintamuotoina
Esitiedot:

Draamakasvatuksen perusopinnot

Ilmoittautuminen:

Opintoihin on erillinen haku. Lisätietoa draamakasvatuksen hausta löydät oppiaineen verkkosivuilta. Saatuasi tiedon opiskelijaksi hyväksymisestä, voit ilmoittautua draamakasvatuksen aineopintojen opiskelijaksi.

Opintoja ei ole mahdollista suorittaa yksittäisinä opintojaksoina.

 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
 • Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille. Linkit löydät kohdasta ”Sisältö”
 • Ilmoittaudu myös lähiopetusryhmään (Jyväskylä tai Helsinki) opiskelijavalinnan mukaan.
Opetusmuodot:

Lähiopetus, oppimistehtävät ja verkkokurssit.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille, jotta pääset jaksojen Koppa-sivuille. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Yhteystiedot:

draamaopettajat@avoin.jyu.fi (opintojen sisällölllinen ohjaus)

Avoimen yliopiston opintopalvelut (opintoihin liittyvä yleinen ohjaus ja neuvonta)
help.jyu.fi
040 576 7760

Avainsanat:

draama, draamakasvatus, teatteri, teatterikasvatus, ilmaisutaito, draamaopettaja

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Harjoitusryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]