Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.12.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
16.6.2019 20:54

KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen, 2 op

Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 9.9.18 klo 23:59.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.
Tiedotus:
Kurssille ilmoittautuneet järjestetään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 10.9.18 - 28.10.18
Ilmoittautumisaika: 13.8.18 klo 0:00 - 9.9.18 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 28.11.2018 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Yliopistonopettaja Jaana Toomar (jaana.toomar@jyu.fi)
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 198
Maksimi osallistujamäärä: 200 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Englannin kieli (KLS) (EKI), Kieli- ja viestintätieteiden laitos (KIVI), Kielten aineenopettajan kandidaattiohjelma (KOPKA), Kielten laitoksen opinnot (KLS), Monialaisen kieliasiantuntijan kandidaattiohjelma (MOKKA), Romaaninen filologia (KLS) (RFI), Ruotsin kieli (KLS) (RUO), Saksan kieli ja kulttuuri (KLS) (SAX), Soveltava kielitiede (KLS/Kielten laitos) (SOK), Suomalainen viittomakieli (KLS) (SVK), Suomen kieli (KLS) (SKI), Venäjän kieli ja kulttuuri (KLS) (VEN), Viittomakielen asiantuntijan kandidaattiohjelma (VIKKA), Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kandidaattiohjelma (AIKKA), Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kandidaattiohjelman opinnot (AKI)
Ajankohtaista:

Kielten pääaineopiskelijat suorittavat kurssin ensimmäisen opiskeluvuoden syksyllä..

Kurssi järjestetään syksyisin vain ensimmäisessä periodissa. Opiskelu alkaa yhteisellä tapaamisella maanantaina 10.9. klo 14:15.

Sisältö:Kurssi kartoittaa kieltä tutkimuksen kohteena ja antaa perustyökaluja kielitieteellisen tutkivaan otteeseen.
Osaamistavoitteet:Kurssin käytyään opiskelija
• osaa tarkastella kieltä tutkimuksen kohteena
• tunnistaa maailman kielten moninaisuuden ja kielellisen monimuotoisuuden
• osaa tarkastella kieltä sen eri konteksteissa (esim. kieli ja yhteiskunta)
• tunnistaa äidinkielen, toisen kielen ja vieraan kielen tarkastelunäkökulmien eroja ja yhtäläisyyksiä
• osaa nimetä erilaisia kielentutkimuksen alueita
• tunnistaa keskeiset kielitieteen kuvaustasot (fonologia, morfologia, syntaksi, leksikologia, semantiikka, pragmatiikka) ja niiden peruskäsitteitä
• osaa nimetä keskeisiä kielentutkimuksen historian suuntauksia
• osaa hakea tietoa alan tutkimuskirjallisuudesta ja kielitieteellisiltä verkkosivustoilta
• ymmärtää kielitieteellisen tiedon merkityksen oman kieliasiantuntijuuden rakentumisessa
Opetusmuodot:

Opiskelutapa: Verkkokurssi. Itseopiskeluna suoritettava kokonaisuus, joka sisältää alustuksia,  oppimistehtäviä ja tutustumista kirjallisuuteen.

Arviointi: Hyväksytty - hylätty

Aikataulu:

Suositus ajoituksesta: Ensimmäisen opiskeluvuoden syksyllä  

Yhteystiedot:

Yliopistonopettaja Jaana Toomar (jaana.toomar@jyu.fi)

Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet

Hyväksytty: Opiskelija on tehnyt kaikki opintojakson tehtävät ja ne on arvioitu hyväksytyiksi. Tehtävä arvioidaan hyväksytyksi, kun tehtävänanto täyttyy eikä tehtävänpalautuksessa ole merkittäviä asiavirheitä.

Hylätty: Opiskelija ei ole tehnyt kaikkia tehtäviä ja/tai hän ei ole täydentänyt hylätyksi arvioitua tehtävänpalautustaan ohjeiden mukaisesti.

Avoin yliopisto: aktiivinen osallistuminen (lähtökohtaisesti 100 %); oppimistehtävä tai tenttisuoritus.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 198, maksimi 200
ilm.aika: 13.8.2018 00:00 - 9.9.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedotTallenne
1M 10337ma10.9.201814:15-15:45ToomarTapahtuman tiedot
2L 30440ma1.10.201814:15-15:45ToomarTapahtuman tiedot
3L 30441ma8.10.201814:15-15:45ToomarTapahtuman tiedotTallenne