Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.12.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
19.6.2019 22:57

MONA1000 Johdatus diskurssintutkimukseen, 5 op

Englannin kieli (KLS), Latinan kieli (KLS), Monialaisen kieliasiantuntijan opinnot, Romaaninen filologia (KLS), Ruotsin kieli (KLS), Saksan kieli ja kulttuuri (KLS), Soveltava kielitiede (KLS/Kielten laitos), Suomalainen viittomakieli (KLS), Suomen kieli ja kulttuuri (SKK), Suomen kieli (KLS), Venäjän kieli ja kulttuuri (KLS), Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kandidaattiohjelman opinnot

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 8.3.19 klo 12:00.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.
Tiedotus:
Kurssille ilmoittautuneet järjestetään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 10.9.18 - 28.10.18
Ilmoittautumisaika: 13.8.18 klo 0:00 - 8.3.19 klo 12:00
Ilmoittautuminen voidaan perua 28.11.2018 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Yliopistonopettaja Hilkka Paldanius (hilkka.a.paldanius@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Saija Peuronen (saija.r.peuronen@jyu.fi)
Professori Sari Pietikäinen (sari.p.pietikainen@jyu.fi)
Tutkijatohtori Maiju Strömmer (maiju.strommer@jyu.fi)
Elina Tapio (elina.tapio@humak.fi)
Tohtorikoulutettava Minna Tiainen (minna.k.tiainen@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: English, suomi; suorituskielet: suomi, English
Ilmoittautuneita: 120
Maksimi osallistujamäärä: 150 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Englannin kielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (EKIOS), Englannin kieli (KLS) (EKI), Kieli- ja viestintätieteiden maisteriohjelmaryhmä (KIVMR), Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa maisteriohjelma (KIEMA), Latinan kieli (KLS) (LAT), Monialaisen kieliasiantuntijan kandidaattiohjelma (MOKKA), Monialaisen kieliasiantuntijan maisteriohjelma (MOKMA), Monialaisen kieliasiantuntijan opinnot (MON), Romaaninen filologia (KLS) (RFI), Romaanisen filologian opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (RFIOS), Ruotsin kielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (RUOOS), Ruotsin kieli (KLS) (RUO), Saksan kielen ja kulttuurin opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (SAXOS), Saksan kieli ja kulttuuri (KLS) (SAX), Soveltava kielitiede (KLS/Kielten laitos) (SOK), Suomalainen viittomakieli (KLS) (SVK), Suomalaisen viittomakielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (SVKOS), Suomen kielen ja kulttuurin maisteriohjelma (SUOMA), Suomen kielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (SKIOS), Suomen kieli ja kulttuuri (SKK) (SKK), Suomen kieli (KLS) (SKI), Venäjän kielen ja kulttuurin opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (VENOS), Venäjän kieli ja kulttuuri (KLS) (VEN), Viittomakielen asiantuntijan kandidaattiohjelma (VIKKA), Viittomakielen asiantuntijan maisteriohjelma (VIKMA), Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kandidaattiohjelma (AIKKA), Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kandidaattiohjelman opinnot (AKI)
Ajankohtaista:

Luento 1 ja itseopiskelupaketti

Suoritusmuodosta riippumatta (luentosuoritus tai itseopiskelupaketti) kurssisuoritukseen sisältyy e-tentti. Tenttipäivät lukuvuonna 2018-2019: syyslukukaudella ke 17.10. (uusinta ke 7.11.), sekä luento- että itsenäiset suorittajat; kevätlukukaudella pe 12.4. (uusinta pe 17.5.), itsenäiset suorittajat. Tentteihin ei ilmoittauduta erikseen.

Kurssin vastuuopettaja syksyllä 2018 on Hilkka Paldanius (hilkka.a.paldanius@jyu.fi). Jos sinulla on kysymyksiä kurssiin liittyen, lähetä ne vastuuopettajalle, muut kurssin opettajat eivät ole velvoitettuja vastaamaan kurssiin liittyviin kysymyksiin.

Luento 2 on tarkoitettu seuraaville opiskelijoille:

  • viittomakielen maisterikoulutuksen tutkinto-ohjelman opiskelijat
  • viittomakielen aineopintoja erillisellä opinto-oikeudella suorittavat.
  • HUOM! Viittomakielen kandidaatintutkintoa suorittavat opiskelijat osallistuvat ryhmään Luento 1.
Sisältö:Kurssilla tutustutaan diskurssintutkimuksen keskeisiin lähtökohtiin, kysymyksenasetteluihin ja käsitteisiin luentojen, analyysiharjoitusten ja itsenäisten oppimistehtävien avulla.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa tarkastella ja analysoida kieltä sosiaalisena toimintana
• ymmärtää diskurssintutkimuksen peruslähtökohdat sekä tuntee keskeistä peruskirjallisuutta
• tietää diskurssintutkimuksen keskeiset peruskäsitteet ja osaa hyödyntää käsitteitä analyysitehtävissä
• osaa hakea lisätietoa diskurssintutkimuksesta ja soveltaa sitä omissa opinnäytteissään
• ymmärtää diskurssitaidot osana opiskelu- ja työelämätaitoja ja motivoituu harjoittelemaan niitä
Esitiedot:Monialaisen kieliasiantuntijaohjelman opiskelijat:
* MONP1000 Kohti monialaista kieliasiantuntijuutta
* MONP1001 Kriittinen ajattelu ja tiedontuotta-minen

Monialaiseksi kieliasiantuntijaksi tähtäävät opiskelijat, jotka ovat aloittaneet ennen vuotta 2017:
* KLSP007 Kohti monialaista kieliasiantuntijuutta

Äidinkielen ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelman opiskelijoilta yllä olevia kursseja ei vaadita pohjatietoina.
Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
978-951-768-243-5Pietikäinen, Sari & Mäntynen, Anne, Kurssi kohti diskurssia, Vastapaino 2009

Opintojakson oppimateriaalit

Luentomateriaalit, kurssikirja. Itseopiskelupaketissa lisäksi erikseen sovittava lisälukemisto.

Lisätiedot:

Opintojakson voi suorittaa myös suomen- tai englanninkielisenä itseopiskelupakettina. Itseopiskelupaketin e-tentin voi tehdä joka lukuvuonna kahtena eri päivänä, yksi syyslukukaudella ja yksi kevätlukukaudella. Monialainen kieliasiantuntija -kandidaattiohjelman opiskelijoille osallistuminen kontaktiopetukseen on suositeltava vaihtoehto; itseopiskelupaketti on suositeltava sivuaineopiskelijoille tai esimerkiksi tutkinto-ohjelman vaihtajille.

Tenttipäivät lukuvuonna 2018-2019: syyslukukaudella ke 17.10. (uusinta ke 7.11.), sekä luento- että itsenäiset suorittajat; kevätlukukaudella pe 12.4. (uusinta pe 17.5.), itsenäiset suorittajat.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

E-tentti

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 111, maksimi 130
ilm.aika: 13.8.2018 00:00 - 17.9.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1S 21237ma10.9.201814:15-16:00PaldaniusTapahtuman tiedot
2S 21237ke12.9.201810:15-12:00PaldaniusTapahtuman tiedot
3S 21238ma17.9.201814:15-16:00PaldaniusTapahtuman tiedot
4S 21238ke19.9.201810:15-12:00PaldaniusTapahtuman tiedot
5C 439ma24.9.201814:15-16:00PaldaniusTapahtuman tiedot
6S 21239ke26.9.201810:15-12:00PaldaniusTapahtuman tiedot
7S 21240ma1.10.201814:15-16:00PaldaniusTapahtuman tiedot
8S 21240ke3.10.201810:15-12:00PaldaniusTapahtuman tiedot
9S 21241ma8.10.201814:15-16:00PaldaniusTapahtuman tiedot
10S 21241ke10.10.201810:15-12:00PaldaniusTapahtuman tiedot
11L 12842ke17.10.201809:00-15:00Paldaniuse-tenttiTapahtuman tiedot
12Ag B112.2 (Latin), mikroluokka45ke7.11.201809:00-12:00PaldaniusuusintatenttiTapahtuman tiedot
Luento 2 (vain viittomakielen maisteriohjelmassa opiskeleville ja viittomakieltä erillisellä opinto-oikeudella opiskeleville) [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 9, maksimi 200
ilm.aika: 13.8.2018 00:00 - 8.3.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1F 1058to21.2.201911:15-14:30TapioTapahtuman tiedot
2F 1058pe22.2.201908:15-11:30TapioTapahtuman tiedot
3F 10511to14.3.201911:15-14:30TapioTapahtuman tiedot
4F 10511pe15.3.201908:15-11:30TapioTapahtuman tiedot