Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.12.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.6.2019 10:12

MONA1001 Monialainen kieliasiantuntijuus, 3 - 5 op

Englannin kieli (KLS), Latinan kieli (KLS), Monialaisen kieliasiantuntijan opinnot, Romaaninen filologia (KLS), Ruotsin kieli (KLS), Saksan kieli ja kulttuuri (KLS), Soveltava kielitiede (KLS/Kielten laitos), Suomalainen viittomakieli (KLS), Suomen kieli (KLS), Venäjän kieli ja kulttuuri (KLS)

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 22.1.19 klo 23:59.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.
Tiedotus:
Kurssille ilmoittautuneet järjestetään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 7.1.19 - 10.3.19
Ilmoittautumisaika: 13.8.18 klo 0:00 - 22.1.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 10.4.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Yliopistonopettaja Maria Kautonen (maria.e.e.kautonen@jyu.fi)
Professori Kirsi Pakkanen-Kilpiä (kirsi.pakkanen-kilpia@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Hilkka Paldanius (hilkka.a.paldanius@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Maria Ruohotie-Lyhty (maria.ruohotie-lyhty@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Sari Sulkunen (sari.sulkunen@jyu.fi)
Lehtori Pieta Turkka (pieta.m.turkka@jyu.fi)
Laajuus: 3 - 5 op
Kielet: opetuskielet: English, suomi; suorituskielet: English, suomi
Ilmoittautuneita: 74
Maksimi osallistujamäärä: 80 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Englannin kielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (EKIOS), Englannin kieli (KLS) (EKI), Latinan kieli (KLS) (LAT), Monialaisen kieliasiantuntijan kandidaattiohjelma (MOKKA), Monialaisen kieliasiantuntijan opinnot (MON), Romaaninen filologia (KLS) (RFI), Romaanisen filologian opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (RFIOS), Ruotsin kielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (RUOOS), Ruotsin kieli (KLS) (RUO), Saksan kielen ja kulttuurin opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (SAXOS), Saksan kieli ja kulttuuri (KLS) (SAX), Soveltava kielitiede (KLS/Kielten laitos) (SOK), Suomalainen viittomakieli (KLS) (SVK), Suomalaisen viittomakielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (SVKOS), Suomen kielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (SKIOS), Suomen kieli (KLS) (SKI), Venäjän kielen ja kulttuurin opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (VENOS), Venäjän kieli ja kulttuuri (KLS) (VEN), Viittomakielen asiantuntijan kandidaattiohjelma (VIKKA)
Ajankohtaista:
  • Portfolio-työpajat: ilmoittaudu yhteen työpajaan tammikuussa ja yhteen helmikuussa.
  • Portfolio-seminaarit: ilmoittaudu vain yhteen seminaareista

Luentojen lisäksi myös työpajat ja seminaari ovat pakollinen osuus suoritusta - kurssin läsnäolosääntö koskee työpajoja ja seminaari korvaa lopputentin. Opintojaksoa ei voi suorittaa osallistumatta näihin.

Jos sinulla on kysyttävää kurssista, lähetä kysymyksesi kurssin vastuuopettajalle. Muut kurssin opettajat eivät ole velvoitettuja vastaamaan kurssiin liittyviin kysymyksiin. Kurssin vastuuopettaja: Hilkka Paldanius.

Sisältö:Opintojakson aikana opiskelija tutustuu työelämäkenttään ja erilaisiin kielten ja viestinnän asiantuntijatehtäviin. Opintojakso kehittää kykyä havainnoida, kuvata, arvioida ja jäsentää omaa oppimista, tunnistaa omia vahvuuksia ja paikantaa omia kehittämistarpeita. Opintojaksolla myös selvitetään näin syntyvän oman osaamisen tuotteistamista ja arvioidaan mahdollisuuksia tämän kaupallistamiseksi. Opintojakso tukee opiskelun työelämäorientaatiota kandidaatinopintojen keski- ja loppuvaiheessa.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• kartuttaa ja ylläpitää työelämätietouttaan ja työelämätuntemustaan
• asettaa itsetuntemukseen ja työelämätuntemukseen pohjaavia uratavoitteita
• suunnitella opintojaan uratavoitteidensa pohjalta
• pohtia oman osaamisen tuotteistamista ja suunnitella sen kaupallistamista
• jäsentää ja arvioida omaa osaamistaan ja sen kaupallistamista sekä dokumentoida sitä näyteportfolion avulla
Esitiedot:

MONP1000 Kohti monialaista kieliasiantuntijuutta 5 op

Opiskelijat, jotka ovat aloittaneet ennen vuotta 2017:
KLSP007 Kohti monialaista kieliasiantuntijuutta 2 op

Kurssin MONP1000 suorittaneet suorittavat opintojakson MONA1001 3 op:n laajuisena, 
Kurssin KLSP007 suorittaneet suorittavat opintojakson MONA1001 5 op:n laajuisena

Suoritustavat:

Kontaktiopetus (luennot, demot), ryhmätyöskentely (vertaisarviointi), oppimispäiväkirja, oman osaamisportfolion koostaminen ja esittely. Vaihtoehtoinen suoritustapa: itseopiskelupaketti (opiskelijoille, jotka eivät perustelluista syistä voi osallistua opetukseen).

Aikataulu:

HUOM! Kurssin aikataulu on vielä vahvistamatta, muutokset luentojen aikatauluihin ovat mahdollisia. Huomaathan, että useimmista Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen kursseista poiketen tämä kurssi alkaa jo 7.1.2019. 

Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

Luentomateriaalit

Lisätiedot:

Opintojaksolla viedään loppuun perusopintojen vaiheessa käynnistetty työelämätaitoihin ja omaan osaamiseen liittyvä portfoliotyöskentely.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet

Näyteportfolio, oppimispäiväkirja, aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (väh. 80 % tapaamisista oltava läsnä) ja ryhmätyöskentelyyn

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit jaetaan opintojakson ensimmäisellä tapaamiskerralla.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 73, minimi 10, maksimi 100
ilm.aika: 13.8.2018 00:01 - 22.1.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1S 2122ma7.1.201914:15-16:00PaldaniusTapahtuman tiedot
2S 2122ke9.1.201910:15-12:00PaldaniusJussi JunikkaTapahtuman tiedot
3S 2124ma21.1.201914:15-16:00PaldaniusJennamaria LehtolaTapahtuman tiedot
4S 2124ke23.1.201910:15-12:00PaldaniusTapahtuman tiedot
5S 2125ma28.1.201914:15-16:00PaldaniusTapahtuman tiedot
6S 2125ke30.1.201910:15-12:00PaldaniusJari PenttiläTapahtuman tiedot
7S 2126ma4.2.201914:15-16:00PaldaniusTapahtuman tiedot
8-8ma18.2.201914:15-16:00PaldaniusItsenäistä työskentelyäTapahtuman tiedot
9-8ke20.2.201910:15-12:00PaldaniusItsenäistä työskentelyäTapahtuman tiedot
10-9ma25.2.201914:15-16:00PaldaniusItsenäistä työskentelyäTapahtuman tiedot
11-9ke27.2.201910:15-12:00PaldaniusItsenäistä työskentelyäTapahtuman tiedot

Portfoliotyöpajat, tammikuu [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Portfolio, ryhmä 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 18, minimi 10, maksimi 100
ilm.aika: 13.8.2018 00:01 - 22.1.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1X 1523ma14.1.201914:15-16:00PaldaniusTapahtuman tiedot
Portfolio, ryhmä 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 18, minimi 10, maksimi 100
ilm.aika: 13.8.2018 00:01 - 22.1.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1X 1513ma14.1.201914:15-16:00PaldaniusTapahtuman tiedot
Portfolio, ryhmä 3 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 13, minimi 10, maksimi 100
ilm.aika: 13.8.2018 00:01 - 22.1.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1OPK 139 (Hajusteeton tila)3ke16.1.201914:15-16:00PaldaniusTapahtuman tiedot
Portfolio, ryhmä 4 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 13, minimi 10, maksimi 100
ilm.aika: 13.8.2018 00:01 - 22.1.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1L 1283ke16.1.201914:15-16:00PaldaniusTapahtuman tiedot

Seminaari [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Portfolio-seminaari 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 7, minimi 10, maksimi 100
ilm.aika: 13.8.2018 00:01 - 22.1.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1S 20510ma4.3.201914:15-16:00PaldaniusTapahtuman tiedot
Portfolio-seminaari 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 5, minimi 10, maksimi 100
ilm.aika: 13.8.2018 00:01 - 22.1.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1L 20810ma4.3.201914:15-16:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
Portfolio-seminaari 3 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 7, minimi 10, maksimi 100
ilm.aika: 13.8.2018 00:01 - 22.1.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1C 15610ma4.3.201914:15-16:00SulkunenTapahtuman tiedot
Portfolio-seminaari 4 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 7, minimi 10, maksimi 100
ilm.aika: 13.8.2018 00:01 - 22.1.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1OPK 13610ma4.3.201914:15-16:00TurkkaTapahtuman tiedot
Portfolio-seminaari 5 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 6, minimi 10, maksimi 100
ilm.aika: 13.8.2018 00:01 - 22.1.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1C 41110ma4.3.201914:15-16:00KautonenTapahtuman tiedot
Portfolio-seminaari 6 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 7, minimi 10, maksimi 100
ilm.aika: 13.8.2018 00:01 - 22.1.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1C 15610ke6.3.201910:15-12:00KautonenTapahtuman tiedot
Portfolio-seminaari 7 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 5, minimi 10, maksimi 100
ilm.aika: 13.8.2018 00:01 - 22.1.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1L 20810ke6.3.201910:15-12:00TurkkaTapahtuman tiedot
Portfolio-seminaari 8 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 5, minimi 10, maksimi 100
ilm.aika: 13.8.2018 00:01 - 22.1.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1S 20510ke6.3.201910:15-12:00SulkunenTapahtuman tiedot
Portfolio-seminaari 9 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 6, minimi 10, maksimi 100
ilm.aika: 13.8.2018 00:01 - 22.1.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1X 31610ke6.3.201910:15-12:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
Portfolio-seminaari 10 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, minimi 10, maksimi 100
ilm.aika: 13.8.2018 00:01 - 22.1.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1C 41110ke6.3.201910:15-12:00PaldaniusTapahtuman tiedot

Portfoliotyöpajat, helmikuu [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Portfolio, ryhmä 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 19, minimi 10, maksimi 100
ilm.aika: 13.8.2018 00:01 - 22.1.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1X 1517ma11.2.201914:15-16:00PaldaniusTapahtuman tiedot
Portfolio, ryhmä 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 21, minimi 10, maksimi 100
ilm.aika: 13.8.2018 00:01 - 22.1.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1X 1527ma11.2.201914:15-16:00PaldaniusTapahtuman tiedot
Portfolio, ryhmä 3 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 11, minimi 10, maksimi 100
ilm.aika: 13.8.2018 00:01 - 22.1.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaD 2057ke13.2.201910:15-12:00PaldaniusTapahtuman tiedot
Portfolio, ryhmä 4 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 11, minimi 10, maksimi 100
ilm.aika: 13.8.2018 00:01 - 22.1.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1X 1517ke13.2.201910:15-12:00PaldaniusTapahtuman tiedot