Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.1.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
15.11.2019 18:44

KLSA1000 Tutkimuksen teon perusteet, 5 op

Englannin kieli (KLS), Kielten laitoksen opinnot, Latinan kieli (KLS), Romaaninen filologia (KLS), Ruotsin kieli (KLS), Saksan kieli ja kulttuuri (KLS), Soveltava kielitiede (KLS/Kielten laitos), Suomalainen viittomakieli (KLS), Suomen kieli (KLS), Venäjän kieli ja kulttuuri (KLS), Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kandidaattiohjelman opinnot

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 18.9.18 klo 23:59.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.
Tiedotus:
Kurssille ilmoittautuneet järjestetään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 10.9.18 - 28.10.18
Ilmoittautumisaika: 13.8.18 klo 0:00 - 18.9.18 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 28.11.2018 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Yliopistonlehtori Maria Ruohotie-Lyhty (maria.ruohotie-lyhty@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 128
Maksimi osallistujamäärä: 150 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Englannin kieli (KLS) (EKI), Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta (HYTK), Kieli- ja viestintätieteiden maisteriohjelmaryhmä (KIVMR), Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa maisteriohjelma (KIEMA), Kielten aineenopettajan kandidaattiohjelma (KOPKA), Kielten aineenopettajan maisteriohjelma (KOPMA), Kielten laitoksen opinnot (KLS), Latinan kieli (KLS) (LAT), Monialaisen kieliasiantuntijan kandidaattiohjelma (MOKKA), Monialaisen kieliasiantuntijan maisteriohjelma (MOKMA), Romaaninen filologia (KLS) (RFI), Ruotsin kieli (KLS) (RUO), Saksan kieli ja kulttuuri (KLS) (SAX), Soveltava kielitiede (KLS/Kielten laitos) (SOK), Suomalainen viittomakieli (KLS) (SVK), Suomen kieli (KLS) (SKI), Venäjän kieli ja kulttuuri (KLS) (VEN), Viittomakielen asiantuntijan kandidaattiohjelma (VIKKA), Viittomakielen asiantuntijan maisteriohjelma (VIKMA), Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kandidaattiohjelma (AIKKA), Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kandidaattiohjelman opinnot (AKI)
Ajankohtaista:

Ilmoittaudu luennoille ja neljään eri aiheiseen (ja eri aikaan olevaan) työpajaan. 

Sisältö:Kurssilla tutustutaan tieteellisen ajattelun perusteisiin ja tutkimusprosessin eri vaiheisiin: aiheenvalintaan ja aineistoihin, aineiston keruuseen ja analyysiin sekä tutkielmatekstin rakentamiseen. Kurssi esittelee tutkimusprosessia erilaisten käytännön esimerkkien kautta.
Osaamistavoitteet:Kurssin suoritettuaan opiskelija
•osaa nimetä tieteellisen ajattelun peruslähtökohdat
•tuntee tutkimuksen tekemisen prosessin ja osaa arvioida siihen liittyviä eettisiä kysymyksiä
•tunnistaa ja osaa kriittisesti arvioida erilaisia tutkimusmenetelmiä, aineistonkeruumenetelmiä ja analyysimenetelmiä ja omaa valmiuksia valita omaan tutkielmaansa sopivat menetelmät
•osaa hakea lisätietoa eri tutkimusotteista ja -menetelmistä tutkimus- ja menetelmäoppaista
•hallitsee projektinhallinnan perusteet.
Suoritustavat:

Kontaktiopetus (luennot, verkkotyöskentely), ryhmätyöskentely, oppimistehtävät. Kurssista on tarjolla itseopiskelupaketti.

Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

Luentomateriaalit, muu mahdollinen lukemisto ilmoitetaan kurssin alussa.

Lisätiedot:

Itseopiskelupaketti on tarkoitettu ensisijaisesti vaihdossa oleville opiskelijoille tai opiskelijoille, joilla on jo esimerkiksi sivuaineesta kandidaatintutkielma tehtynä.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (min. 80% luennoista läsnä), kirjalliset tehtävät. Itseopiskeluvaihtoehdossa vain kirjalliset tehtävät.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 124, minimi 5, maksimi 150
ilm.aika: 13.8.2018 00:00 - 30.9.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 237pe14.9.201812:15-14:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
2Ag Auditorio 238ke19.9.201808:30-10:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
3Ag Auditorio 239ke26.9.201808:30-10:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
4Ag Auditorio 240ke3.10.201808:30-10:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
5Ag Auditorio 241ke10.10.201808:30-10:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
6Ag Auditorio 242ke17.10.201808:30-10:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
7Ag Auditorio 243ke24.10.201808:30-10:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot

Työpajat vk 38 [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Haastattelu [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 22, minimi 5, maksimi 25
ilm.aika: 13.8.2018 00:00 - 30.9.2018 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag D215.138pe21.9.201812:15-14:00-Tapahtuman tiedot
Vuorovaikutusaineistot [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 27, minimi 5, maksimi 25
ilm.aika: 13.8.2018 00:00 - 30.9.2018 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag D225.138pe21.9.201814:15-16:00-Tapahtuman tiedot
Aineistona kuva tai teksti [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 25, minimi 5, maksimi 25
ilm.aika: 13.8.2018 00:00 - 30.9.2018 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag D225.138pe21.9.201812:15-14:00-Tapahtuman tiedot

Työpajat vk 39 [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Laadullinen sisällönanalyysi [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 25, minimi 5, maksimi 25
ilm.aika: 13.8.2018 00:00 - 30.9.2018 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C23239pe28.9.201812:15-14:00-Tapahtuman tiedot
Laadullinen sisällönanalyysi [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 24, minimi 5, maksimi 25
ilm.aika: 13.8.2018 00:00 - 30.9.2018 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag D213.139pe28.9.201814:15-16:00-Tapahtuman tiedot
Multimodaalinen diskurssianalyysi [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 25, minimi 5, maksimi 25
ilm.aika: 13.8.2018 00:00 - 30.9.2018 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag D12139pe28.9.201812:15-14:00-Tapahtuman tiedot

Työpajat vk 40 [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tutkimuskysely [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 23, minimi 5, maksimi 25
ilm.aika: 13.8.2018 00:00 - 30.9.2018 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1RUU C 101 Lucina40pe5.10.201812:15-14:00-Tapahtuman tiedot
Tutkimuskysely [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 25, minimi 5, maksimi 25
ilm.aika: 13.8.2018 00:00 - 30.9.2018 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1OPK 14140pe5.10.201814:15-16:00-Tapahtuman tiedot
Kirjahistoriallinen tutkimus/pitkittäistutkimus [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 15, minimi 5, maksimi 25
ilm.aika: 13.8.2018 00:00 - 30.9.2018 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C23240pe5.10.201812:15-14:00-Tapahtuman tiedot

Työpajat vk 41 [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tilastolliset menetelmät [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 19, minimi 5, maksimi 25
ilm.aika: 13.8.2018 00:00 - 30.9.2018 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag D214.141pe12.10.201812:15-14:00-Tapahtuman tiedot
Etnografia [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 25, minimi 5, maksimi 25
ilm.aika: 13.8.2018 00:00 - 30.9.2018 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag D215.141pe12.10.201814:15-16:00-Tapahtuman tiedot
Keskustelunanalyysi [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 24, minimi 5, maksimi 25
ilm.aika: 13.8.2018 00:00 - 30.9.2018 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag D213.141pe12.10.201812:15-14:00-Tapahtuman tiedot
Sosiaalisen median aineistot [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 27, minimi 5, maksimi 25
ilm.aika: 13.8.2018 00:00 - 30.9.2018 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C13241pe12.10.201814:15-15:45-Tapahtuman tiedot

Työpajat vk 42 [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Korpustutkimus [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 21, minimi 5, maksimi 25
ilm.aika: 13.8.2018 00:00 - 30.9.2018 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag D214.142pe19.10.201812:15-14:00-Tapahtuman tiedot
Korpustutkimus [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 8, minimi 5, maksimi 25
ilm.aika: 13.8.2018 00:00 - 30.9.2018 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag D215.142pe19.10.201814:15-16:00-Tapahtuman tiedot
Kriittinen diskurssianalyysi [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 25, minimi 5, maksimi 25
ilm.aika: 13.8.2018 00:00 - 30.9.2018 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag D213.142pe19.10.201812:15-14:00-Tapahtuman tiedot
Kriittinen diskurssianalyysi [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 14, minimi 5, maksimi 25
ilm.aika: 13.8.2018 00:00 - 30.9.2018 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag D221.342pe19.10.201814:15-16:00-Tapahtuman tiedot