Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.12.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
16.6.2019 20:55

KOPP1000 Kohti kielenopettajuutta, 5 op

Englannin kieli (KLS), Kielten aineenopettajan opinnot, Latinan kieli (KLS), Romaaninen filologia (KLS), Ruotsin kieli (KLS), Saksan kieli ja kulttuuri (KLS), Soveltava kielitiede (KLS/Kielten laitos), Suomen kieli (KLS), Venäjän kieli ja kulttuuri (KLS), Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kandidaattiohjelman opinnot

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 9.9.18 klo 23:59.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.
Tiedotus:
Kurssille ilmoittautuneet järjestetään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 10.9.18 - 23.12.18
Ilmoittautumisaika: 13.8.18 klo 0:00 - 9.9.18 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 23.1.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Yliopistonlehtori Maria Ruohotie-Lyhty (maria.ruohotie-lyhty@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Jaana Toomar (jaana.toomar@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 96
Maksimi osallistujamäärä: 150 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Englannin kielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (EKIOS), Englannin kieli (KLS) (EKI), Kieli- ja viestintätieteiden maisteriohjelmaryhmä (KIVMR), Kielten aineenopettajan kandidaattiohjelma (KOPKA), Kielten aineenopettajan opinnot (KOP), Latinan kieli (KLS) (LAT), Romaaninen filologia (KLS) (RFI), Romaanisen filologian opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (RFIOS), Ruotsin kielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (RUOOS), Ruotsin kieli (KLS) (RUO), Saksan kielen ja kulttuurin opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (SAXOS), Saksan kieli ja kulttuuri (KLS) (SAX), Soveltava kielitiede (KLS/Kielten laitos) (SOK), Suomalaisen viittomakielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (SVKOS), Suomen kielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (SKIOS), Suomen kieli (KLS) (SKI), Venäjän kielen ja kulttuurin opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (VENOS), Venäjän kieli ja kulttuuri (KLS) (VEN), Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kandidaattiohjelma (AIKKA), Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kandidaattiohjelman opinnot (AKI)
Sisältö:

Kurssilla tutustutaan kielen oppimisen ja opettamisen asiantuntijan toimenkuvaan sekä tutkimus- että kokemusperustaisesti työelämässä toimivien alan asiantuntijoiden esitysten avulla. Kurssilla tutustutaan alan keskeisimpiin käsitteisiin ja ilmiöihin sekä perehdytään kieli(koulutus)poliittiseen tilanteeseen Suomessa. Oppimistehtävissä pohditaan mm. omia valmiuksia ja ominaisuuksia kielen oppimisen ja opettamisen näkökulmasta sekä tutustuaan kielikoulutuskentän moninaisuuteen.

Kieli- ja viestintätieden laitoksen koulutusohjelmissa  opiskelevat aloittavat kurssilla  portfolion teon. Portfolio toimii oppimisen tukena ja oman asiantuntijuuden dokumentoinnin työvälineenä. Portfolio työskentely jatkuu koko opintojen ajan ja sitä edistetään myös pedagogisten opintojen aikana OKL:n ja/tai Normaalikoulun opettajien ohjeiden mukaisesti.

Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää tutkimustiedon ja tieteellisen näkökulman merkityksen oman kieliasiantuntijuuden rakentumisessa.
- osaa tarkastella kieltä oppimisen ja opettamisen kohteena ja välineenä
- tunnistaa äidinkielen, toisen kielen ja vieraan kielen oppimisen eroja ja yhtäläisyyksiä
- tuntee kielen oppimisen, opettamisen ja arvioinnin peruskäsitteitä ja -tapoja
- tunnistaa kielten opetukseen vaikuttavia kielikoulutuspoliittisia tekijöitä ja instituutioita
- ymmärtää koulutusalan asiantijuuden monimuotoisuuden
- osaa hakea tietoa alan tutkimuskirjallisuudesta ja verkkosivustoilta
- osaa arvioida ja kehittää omaa asiantuntijuuttaan
Opetusmuodot:

Kontaktiopetus (luennot, pari- ja ryhmäkeskustelut), oppimistehtävät, portfolio. Jos opiskelet JY:n opettajankoulutuslaitoksella Juliet-ohjelmassa tai olet toiminut jo pitkään kielten opettajana, ota yhteyttä Jaana Toomariin (jaana.toomar@jyu.fi).

Avoin yliopisto: kontaktiopetus, verkkotyöskentely, oppimistehtävä, tentti tai näiden yhdistelmä (suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Suoritustavat:

Osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 %) ja oppimistehtävien tekeminen tehtävänantojen mukaisesti. Jos opiskelet JY:n opettajankoulutuslaitoksella Juliet-ohjelmassa tai olet toiminut jo pitkään kielten opettajana, ota yhteyttä Jaana Toomariin (jaana.toomar@jyu.fi).

Kurssin työmäärä:

Kurssin työmäärä: 5 op = n. 135 tuntia töitä (1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä). Kontaktiopetusta on 24 h. Kurssityöskentelyyn liittyvien tekstien lukemiseen, oppimistehtäviin ( 5 kpl) ja opettajan portfolion aloittamiseen on näin ollen  aikaa noin 111 tuntia.

Kurssista valtaosa on itsenäistä työskentelyä. Suunnittele ajankäyttösi tehtävien palautuspäivämäärien ja kurssin muiden aikataulujen puitteissa, jotta työskentely jakautuu tasaisesti koko syksylle.

Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin alussa

Yhteystiedot:

jaana.toomar@jyu.fi

Lisätiedot:

Kurssin suoritus on edellytyksenä opintojakson KOPA1000 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen osallistumiselle.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (min. 80 % kurssin tapaamisista), oppimistehtävät

Avoin yliopisto: aktiivinen osallistuminen (lähtökohtaisesti 100 %); oppimistehtävä tai tenttisuoritus.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 96, maksimi 150
ilm.aika: 13.8.2018 00:00 - 9.9.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1C 437ma10.9.201810:15-11:45Ruohotie-Lyhty, ToomarTapahtuman tiedot
2C 238ma17.9.201810:15-11:45Ruohotie-Lyhty, ToomarTapahtuman tiedot
3C 439ma24.9.201810:15-11:45Ruohotie-Lyhty, ToomarTapahtuman tiedot
4C 240ma1.10.201810:15-11:45Ruohotie-Lyhty, ToomarTapahtuman tiedot
5C 141ma8.10.201810:15-11:45Ruohotie-Lyhty, ToomarTapahtuman tiedot
6C 142ma15.10.201810:15-11:45Ruohotie-Lyhty, ToomarTapahtuman tiedot
7C 144ma29.10.201810:15-11:45Ruohotie-Lyhty, ToomarTapahtuman tiedot
8C 145ma5.11.201810:15-11:45Ruohotie-Lyhty, ToomarTapahtuman tiedot
9L 30446ma12.11.201810:15-11:45Ruohotie-Lyhty, ToomarTapahtuman tiedot
10C 147ma19.11.201810:15-11:45Ruohotie-Lyhty, ToomarTapahtuman tiedot
11C 148ma26.11.201810:00-11:30ToomarHuom! Luento Normaalikoulun auditoriossa (yläkoulu, lukio)Tapahtuman tiedot
12C 149ma3.12.201810:15-11:45ToomarTapahtuman tiedot
13L 30450ma10.12.201810:15-11:45Ruohotie-Lyhty, ToomarTapahtuman tiedot