Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.1.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
15.11.2019 18:54

KOPA1000 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen, 5 op

Englannin kieli (KLS), Kielten aineenopettajan opinnot, Latinan kieli (KLS), Romaaninen filologia (KLS), Ruotsin kieli (KLS), Saksan kieli ja kulttuuri (KLS), Soveltava kielitiede (KLS/Kielten laitos), Suomen kieli ja kulttuuri (SKK), Suomen kieli (KLS), Venäjän kieli ja kulttuuri (KLS), Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kandidaattiohjelman opinnot

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 9.9.18 klo 23:59.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.
Tiedotus:
Kurssille ilmoittautuneet järjestetään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 10.9.18 - 28.10.18
Ilmoittautumisaika: 13.8.18 klo 0:00 - 9.9.18 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 28.11.2018 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Hannele Dufva (hannele.t.m.dufva@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 119
Maksimi osallistujamäärä: 150 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Englannin kielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (EKIOS), Englannin kieli (KLS) (EKI), Kieli- ja viestintätieteiden maisteriohjelmaryhmä (KIVMR), Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa maisteriohjelma (KIEMA), Kielten aineenopettajan kandidaattiohjelma (KOPKA), Kielten aineenopettajan maisteriohjelma (KOPMA), Kielten aineenopettajan opinnot (KOP), Latinan kieli (KLS) (LAT), Monialaisen kieliasiantuntijan kandidaattiohjelma (MOKKA), Monialaisen kieliasiantuntijan maisteriohjelma (MOKMA), Romaaninen filologia (KLS) (RFI), Romaanisen filologian opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (RFIOS), Ruotsin kielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (RUOOS), Ruotsin kieli (KLS) (RUO), Saksan kielen ja kulttuurin opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (SAXOS), Saksan kieli ja kulttuuri (KLS) (SAX), Soveltava kielitiede (KLS/Kielten laitos) (SOK), Suomalaisen viittomakielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (SVKOS), Suomen kielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (SKIOS), Suomen kieli ja kulttuuri (SKK) (SKK), Suomen kieli (KLS) (SKI), Venäjän kielen ja kulttuurin opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (VENOS), Venäjän kieli ja kulttuuri (KLS) (VEN), Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kandidaattiohjelma (AIKKA), Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kandidaattiohjelman opinnot (AKI)
Sisältö:Kurssilla perehdytään keskeisimpiin toisen ja vieraan kielen oppimisen tutkimuksen suuntauksiin ja peruskäsitteisiin. Oppimiseen vaikuttavista tekijöistä tarkastellaan sekä oppijan ominaisuuksia, oppimisprosessia että oppimisympäristöjä. Teemoja käsitellään erityisesti äidinkielen, toisen kielen ja vieraan kielen opetuksen ajankohtaisten kysymysten kannalta.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
-tuntee toisen ja vieraan kielen sekä äidinkielen oppimisen tutkimuksen keskeiset lähtökohdat ja käsitteet
-tuntee alan keskeiset tutkimussuuntaukset ja niiden kieli- ja oppimiskäsitykset
-hahmottaa sosiaalisen kontekstin vaikutuksen kielen oppimiseen ja opettamiseen
-tunnistaa kielten oppimiseen vaikuttavia yksilöllisiä ja sosiaalisia tekijöitä (esim. ikä, motivaatio, oppimisympäristöt)
-tunnistaa äidinkielen, toisen kielen ja vieraan kielen opettamisen keskeisiä kysymyksenasetteluja, menetelmiä ja lähestymistapoja
-osaa etsiä ja lukea kriittisesti alan tutkimuskirjallisuutta
-on saanut valmiuksia soveltaa hankkimaansa tietoa omassa opinnäytteessään ja työelämässään
Esitiedot:KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen
Suoritustavat:

Kontaktiopetus ja oppimistehtävät. 

Avoin yliopisto: kontaktiopetus, verkkotyöskentely, oppimistehtävä, tentti tai näiden yhdistelmä (suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Lisätiedot:

Kontaktiopetukseen osallistuminen on suositeltava vaihtoehto. Kurssin voi suorittaa itseopiskelupakettina vastuuopettajan ohjeistuksen mukaisesti.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (80%) kurssille, kurssilla ilmoitettavat oheistehtävät, oppimistehtävistä koostuva portfolio.

Avoin yliopisto: aktiivinen osallistuminen (lähtökohtaisesti 100 %); oppimistehtävä tai tenttisuoritus.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 119, maksimi 130
ilm.aika: 13.8.2018 00:00 - 9.9.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaD 20237ma10.9.201810:15-11:45DufvaTapahtuman tiedot
2Ag Auditorio 237ke12.9.201816:15-18:00DufvaTapahtuman tiedot
3MaD 20238ma17.9.201810:15-11:45DufvaTapahtuman tiedot
4C 438ke19.9.201816:15-18:00DufvaTapahtuman tiedot
5MaD 20239ma24.9.201810:15-11:45DufvaTapahtuman tiedot
6Ag Auditorio 239ke26.9.201816:15-18:00DufvaTapahtuman tiedot
7MaD 20240ma1.10.201810:15-11:45DufvaTapahtuman tiedot
8Ag Auditorio 340ke3.10.201816:15-18:00DufvaTapahtuman tiedot
9Ag Auditorio 241ma8.10.201810:15-11:45DufvaTapahtuman tiedot
10MaD 20241ke10.10.201816:15-18:00DufvaTapahtuman tiedot
11Ag Auditorio 242ma15.10.201810:15-11:45DufvaTapahtuman tiedot
12Ag Auditorio 242ke17.10.201816:15-18:00DufvaTapahtuman tiedot