Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.1.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
9.12.2019 18:53

KOPA1001 Kielenoppimisen uudet työkalut ja ympäristöt, 3 op

Englannin kieli (KLS), Kielten aineenopettajan opinnot, Latinan kieli (KLS), Romaaninen filologia (KLS), Ruotsin kieli (KLS), Saksan kieli ja kulttuuri (KLS), Soveltava kielitiede (KLS/Kielten laitos), Suomen kieli (KLS), Venäjän kieli ja kulttuuri (KLS), Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kandidaattiohjelman opinnot

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 13.1.19 klo 23:59.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.
Tiedotus:
Kurssille ilmoittautuneet järjestetään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 14.1.19 - 10.3.19
Ilmoittautumisaika: 13.8.18 klo 0:00 - 13.1.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 10.4.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Yliopistonlehtori Maria Ruohotie-Lyhty (maria.ruohotie-lyhty@jyu.fi)
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 71
Maksimi osallistujamäärä: 150 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Englannin kielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (EKIOS), Englannin kieli (KLS) (EKI), Kielten aineenopettajan opinnot (KOP), Latinan kieli (KLS) (LAT), Romaaninen filologia (KLS) (RFI), Romaanisen filologian opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (RFIOS), Ruotsin kielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (RUOOS), Ruotsin kieli (KLS) (RUO), Saksan kielen ja kulttuurin opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (SAXOS), Saksan kieli ja kulttuuri (KLS) (SAX), Soveltava kielitiede (KLS/Kielten laitos) (SOK), Suomen kielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (SKIOS), Suomen kieli (KLS) (SKI), Venäjän kielen ja kulttuurin opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (VENOS), Venäjän kieli ja kulttuuri (KLS) (VEN), Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kandidaattiohjelma (AIKKA), Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kandidaattiohjelman opinnot (AKI)
Sisältö:Kurssilla tutustutaan digitalisatioon ja sen vaikutuksiin koulumaailmaan ja erityisesti kielenopetukseen ja oppimiseen. Kurssi perehdyttää opiskelijoita uusien oppimisympäristöjen ja työvälineiden käyttöön ja arviointiin sekä oppilaiden oppimisen tukemiseen ja arviointiin tällä alueella. Verkkoympäristöihin ja työkaluihin perehdytään erilaisten käytännön esimerkkien kautta.
Osaamistavoitteet:Kurssin suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää digitalisaation haasteita ja mahdollisuuksia kielenopetukselle
• tuntee ja osaa käyttää kielenopettajan työssä olennaisia verkko-oppimisympäristöjä ja oppimisen välineitä.
• osaa arvioida erilaisten verkkoympäristöjen ja -työkalujen toimivuutta kielenopetuksessa.
• pystyy tukemaan oppilaita verkkoympäristöjen ja –työkalujen tarkoituksenmukaisessa oppimiskäytössä.
• osaa käyttää sähköisiä arviointityökaluja tarkoituksenmukaisesti
• osaa hakea lisätietoa eri oppimisympäristöjen ja työkalujen käytöstä kielenopetuksessa.
Suoritustavat:

Kontaktiopetus, projektityö

Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin alussa

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (min. 80 % kurssin tapaamisista), loppuseminaari

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 69, maksimi 150
ilm.aika: 13.8.2018 00:00 - 6.1.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1C 43ke16.1.201908:30-10:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
2C 43pe18.1.201912:15-14:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
3C 44ke23.1.201908:30-10:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
4C 44pe25.1.201912:15-14:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
5C 45ke30.1.201908:30-10:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
6C 45pe1.2.201912:15-14:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
7C 46ke6.2.201908:30-10:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
8C 46pe8.2.201912:15-14:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
9C 47ke13.2.201908:30-10:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
10C 47pe15.2.201912:15-14:00Ruohotie-LyhtyLisätilat X210 ja X225Tapahtuman tiedot
11C 48ke20.2.201908:30-10:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
12C 48pe22.2.201912:15-14:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
13C 49ke27.2.201908:30-10:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
14C 49pe1.3.201912:15-14:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
15C 410ke6.3.201908:30-10:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
16C 510pe8.3.201912:15-14:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot