Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.12.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
19.6.2019 22:58

MONS1002 Monialainen kieliasiantuntija työssä, 5 op

Englannin kieli (KLS), Latinan kieli (KLS), Monialaisen kieliasiantuntijan opinnot, Romaaninen filologia (KLS), Ruotsin kieli (KLS), Saksan kieli ja kulttuuri (KLS), Soveltava kielitiede (KLS/Kielten laitos), Suomalainen viittomakieli (KLS), Suomen kieli ja kulttuuri (SKK), Suomen kieli (KLS), Venäjän kieli ja kulttuuri (KLS)

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 14.12.18 klo 23:59.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.
Tiedotus:
Kurssille ilmoittautuneet järjestetään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 7.1.19 - 10.3.19
Ilmoittautumisaika: 13.8.18 klo 0:00 - 14.12.18 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 10.4.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Yliopistonopettaja Hilkka Paldanius (hilkka.a.paldanius@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Saija Peuronen (saija.r.peuronen@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 11
Maksimi osallistujamäärä: 20 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Englannin kieli (KLS) (EKI), Kieli- ja viestintätieteiden maisteriohjelmaryhmä (KIVMR), Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa maisteriohjelma (KIEMA), Latinan kieli (KLS) (LAT), Monialaisen kieliasiantuntijan maisteriohjelma (MOKMA), Monialaisen kieliasiantuntijan opinnot (MON), Romaaninen filologia (KLS) (RFI), Ruotsin kieli (KLS) (RUO), Saksan kieli ja kulttuuri (KLS) (SAX), Soveltava kielitiede (KLS/Kielten laitos) (SOK), Suomalainen viittomakieli (KLS) (SVK), Suomen kielen ja kulttuurin maisteriohjelma (SUOMA), Suomen kieli ja kulttuuri (SKK) (SKK), Suomen kieli (KLS) (SKI), Venäjän kieli ja kulttuuri (KLS) (VEN), Viittomakielen asiantuntijan maisteriohjelma (VIKMA)
Ajankohtaista:

Kurssille voidaan ottaa vain Korpissa mainittu maksimimäärä opiskelijoita, eli 20 opiskelijaa. Kurssille ei oteta opiskelijoita ilmoittautumisjärjestyksessä, vaan seuraavien kriteerien perusteella:

  1. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti kieli- ja viestintätieteiden laitoksen monialaisen kieliasiantuntijan maisteriohjelman opiskelijoille, sekä muille kieliasiantuntijan maisteriohjelmissa opiskeleville (kieli muuttuvassa yhteiskunnassa -maisteriohjelma, suomen kielen ja kulttuurin maisteriohjelma, viittomakielen maisteriohjelma).
  2. Kurssille vaaditaan esitietona kurssi MONA1000 Johdatusta diskurssintutkimukseen (vanha koodi KLSA324). Tämä ei koske niitä suoraan yllä mainittuihin maisteriohjelmiin tulleita opiskelijoita, joilla on jokin vastaava kurssi tehtynä osana aiempaa kandidaatin tutkintoaan.
  3. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti maisterivaiheen opiskelijoille. Kurssille ovat siis etusijalla opiskelijat, joilla on kandidaatin tutkinto tehtynä. Maisteriopiskelijoista etusijalla ovat pidemmälle ehtineet opiskelijat, joilla on tavoitteena ottaa tutkinto ulos 2019 eikä siten mahdollisuutta tulla kurssille myöhemmin. Tämän jälkeen etusijalla ovat maisteriopiskelijat, joilla on eniten maisterintutkintoon vaadittuja opintopisteitä tehtyinä.
  4. Jos kurssilla on tilaa sen jälkeen, kun karsinta on tehty yllä mainittujen kriteerien perusteella, mukaan voidaan ottaa kandidaatin tutkinnon loppuvaiheessa olevia monialaisen kieliasiantuntijan kandidaattiohjelmien opiskelijoita. Etusijalla ovat opiskelijat, jotka ehtivät ottaa kandidaatin tutkinnon ulos syksyn 2018 loppuun mennessä ja sen jälkeen opiskelijat, jotka pystyvät realistisesti tekemään kandidaatin tutkinnon loppuun kevään 2019 aikana.
  5. Opettajaohjelmissa opiskelevia kieli- ja viestintätieteiden laitoksen pääaineopiskelijoita voidaan ottaa mukaan ainoastaan, jos kurssilla on tilaa ja heillä on tehtynä pohjatiedoksi vaadittu MONA1000 Johdatusta diskurssintutkimukseen (vanha koodi KLSA324). Opettajaopiskelijoihin nähden etusijalla ovat myös kandidaatin tutkinnon loppuvaiheessa olevat kieliasiantuntijaohjelmien opiskelijat.

Kurssin koordinaattorina ja vastuuopettajana toimii Hilkka Paldanius (hilkka.a.paldanius@jyu.fi).

Sisältö:Kurssilla perehdytään monialaiseen kieliasiantuntijuuteen sekä siinä tarvittaviin diskurssitaitoihin työelämän näkökulmasta ja sovelletaan niitä käytännön projektitehtäviin. Kurssilla kehitetään monialaiselle kieliasiantuntijalle tärkeitä työelämän projekti- ja yhteistyötaitoja sekä ongelmanratkaisutaitoja.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää, mitä monialaisen kieliasiantuntijan diskurssitaidot ovat ja osaa soveltaa diskurssintutkimuksen tietojaan työelämään
• osaa tuottaa, muokata ja analysoida multimodaalista kielenkäyttöä tilanteisesti
• osaa hyödyntää diskurssien ja tekstien muokkaus- ja analysointitaitoja erilaisissa työtehtävissä
• on kehittänyt projekti- ja yhteistyötaitojaan
Esitiedot:MONA1000 Johdatus diskurssintutkimukseen (aiempi koodi KLSA324)
Suoritustavat:

Kontaktiopetus (luennot), ryhmätyöskentely, projektityöt, itsenäinen työskentely, ryhmä- ja yksilötehtävät

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Ryhmäprojektisuunnitelma, ryhmäprojekti, itsenäiset tehtävät, aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (väh. 80% tapaamisista oltava läsnä) ja ryhmätyöskentelyyn, aikataulussa pysyminen

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit jaetaan opintojakson ensimmäisellä tapaamiskerralla.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 10, maksimi 20
ilm.aika: 13.8.2018 00:00 - 6.1.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1F 1063ke16.1.201916:00-18:00PaldaniusTapahtuman tiedot
2F 1063pe18.1.201910:15-12:00PaldaniusSigurd d'HondtTapahtuman tiedot
3F 1064ke23.1.201916:00-18:00PaldaniusMarika PaasoTapahtuman tiedot
4F 1064pe25.1.201910:15-12:00PaldaniusTuija SaresmaTapahtuman tiedot
5F 1065ke30.1.201916:00-18:00-Tapahtuman tiedot
6F 1065pe1.2.201910:15-12:00-Tapahtuman tiedot
7F 1066ke6.2.201916:00-18:00-Tapahtuman tiedot
8F 1066pe8.2.201910:15-12:00-Tapahtuman tiedot
9F 1067ke13.2.201916:00-18:00-Tapahtuman tiedot
10F 1067pe15.2.201910:15-12:00-Tapahtuman tiedot
11F 1068ke20.2.201916:00-18:00-Tapahtuman tiedot
12F 1068pe22.2.201910:15-12:00-Tapahtuman tiedot
13C 4119ke27.2.201916:00-18:00-Tapahtuman tiedot
14F 1069pe1.3.201910:15-12:00PaldaniusTapahtuman tiedot