Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.12.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.6.2019 10:12

KOPS2000 Kielen oppimisen ja opettamisen maisteriseminaari, 5 op, Lukuvuodelta 2017-18 jatkava ryhmä

Englannin kieli (KLS), Kielten aineenopettajan opinnot, Latinan kieli (KLS), Romaaninen filologia (KLS), Ruotsin kieli (KLS), Saksan kieli ja kulttuuri (KLS), Soveltava kielitiede (KLS/Kielten laitos), Suomen kieli ja kulttuuri (SKK), Suomen kieli (KLS), Venäjän kieli ja kulttuuri (KLS)

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 12.9.18 klo 23:59.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.
Tiedotus:
Kurssille ilmoittautuneet järjestetään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 10.9.18 - 19.5.19
Ilmoittautumisaika: 13.8.18 klo 0:00 - 12.9.18 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 19.6.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Hannele Dufva (hannele.t.m.dufva@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 8
Maksimi osallistujamäärä: 15 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Englannin kieli (KLS) (EKI), Kieli- ja viestintätieteiden maisteriohjelmaryhmä (KIVMR), Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa maisteriohjelma (KIEMA), Kielten aineenopettajan maisteriohjelma (KOPMA), Kielten aineenopettajan opinnot (KOP), Latinan kieli (KLS) (LAT), Romaaninen filologia (KLS) (RFI), Ruotsin kieli (KLS) (RUO), Saksan kieli ja kulttuuri (KLS) (SAX), Soveltava kielitiede (KLS/Kielten laitos) (SOK), Suomen kielen ja kulttuurin maisteriohjelma (SUOMA), Suomen kieli ja kulttuuri (SKK) (SKK), Suomen kieli (KLS) (SKI), Venäjän kieli ja kulttuuri (KLS) (VEN), Viittomakielen asiantuntijan maisteriohjelma (VIKMA), Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan maisteriohjelma (AIKMA)
Ajankohtaista:

Huom! Tämä kurssi on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka ovat jo aloittaneet maisteriseminaarinsa lukuvuonna 2017-18 tai aiemmin. Pro Gradu -työtään lukuvuonna 2018-19 aloittavien opiskelijoiden ryhmä käynnistyy tammikuussa 2019. 

Sisältö:Seminaarityöskentelyn keskiössä ovat tieteellisen työn omakohtainen kokeminen, prosessikirjoittamisessa harjaantuminen, kriittisen ja teoreettisen ajattelun ja argumentaatiotaitojen kehittäminen sekä kriittisen rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Opiskelija syventää tietojaan tieteellisestä tutkimuksesta, sen metodeista ja raportoinnista, syventää tiedonhakutaitojaan, laatii tutkimussuunnitelman ohjaajan kanssa sovittavasta aiheesta, työstää maisteriopintojen opinnäytetyötään sen pohjalta, esittelee hankettaan sen eri vaiheissa ja kommentoi toisten hankkeita.
Osaamistavoitteet:Seminaarin suoritettuaan opiskelija
o osaa laatia tutkimus- tai työsuunnitelman
o tuntee ja ymmärtää tutkimuksenteon eettiset periaatteet ja noudattaa niitä
o osaa suunnitella ja hallitsee työskentelyprosessinsa yhteisesti sovittujen aikataulujen mukaisesti
o osaa keskustella omasta työstään, esitellä sitä suullisesti ja kirjallisesti sekä perustella omia valintojaan
o osaa antaa, hakea ja ottaa vastaan palautetta osana seminaarikeskustelua
o on oppinut toimimaan seminaariryhmän aktiivisena ja yhteistyökykyisenä jäsenenä.
Esitiedot:o KOPA1000 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen (aiempi koodi KLSA124)
o kandidaattiseminaari
o kandidaatintutkielma
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Seminaarityöskentely, tutkimus- tai työsuunnitelma, aikataulujen noudattaminen. Seminaarin hyväksytty suorittaminen edellyttää vähintään 80% osallistumista seminaaritapaamisiin

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Seminaari [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Seminaari [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 5, maksimi 15
ilm.aika: 13.8.2018 00:00 - 9.9.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag D224.137pe14.9.201810:15-12:00-Tapahtuman tiedot
2Ag D224.138pe21.9.201810:15-12:00-Tapahtuman tiedot
3Ag D224.139pe28.9.201810:15-12:00-Tapahtuman tiedot
4Ag D224.140pe5.10.201810:15-12:00-Tapahtuman tiedot
5Ag D224.141pe12.10.201810:15-12:00-Tapahtuman tiedot
6Ag D224.143pe26.10.201810:15-12:00-Tapahtuman tiedot
7Ag D224.146pe16.11.201810:15-12:00-Tapahtuman tiedot
8Ag D224.148pe30.11.201810:15-12:00-Tapahtuman tiedot
9Ag D224.150pe14.12.201810:15-12:00-Tapahtuman tiedot