Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.12.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
16.6.2019 20:54

KOPS1001 Ikä ja kielenoppiminen, 5 op

Englannin kieli (KLS), Kielten aineenopettajan opinnot, Latinan kieli (KLS), Romaaninen filologia (KLS), Ruotsin kieli (KLS), Saksan kieli ja kulttuuri (KLS), Soveltava kielitiede (KLS/Kielten laitos), Suomen kieli ja kulttuuri (SKK), Suomen kieli (KLS), Venäjän kieli ja kulttuuri (KLS)

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 10.3.19 klo 23:59.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.
Tiedotus:
Kurssille ilmoittautuneet järjestetään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 11.3.19 - 19.5.19
Ilmoittautumisaika: 13.8.18 klo 0:00 - 10.3.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 19.6.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Yliopistonlehtori Karita Mård-Miettinen (karita.h.mard-miettinen@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Jaana Toomar (jaana.toomar@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 31
Maksimi osallistujamäärä: 40 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Englannin kielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (EKIOS), Englannin kieli (KLS) (EKI), Kieli- ja viestintätieteiden maisteriohjelmaryhmä (KIVMR), Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa maisteriohjelma (KIEMA), Kielten aineenopettajan maisteriohjelma (KOPMA), Kielten aineenopettajan opinnot (KOP), Latinan kieli (KLS) (LAT), Romaaninen filologia (KLS) (RFI), Romaanisen filologian opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (RFIOS), Ruotsin kielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (RUOOS), Ruotsin kieli (KLS) (RUO), Saksan kielen ja kulttuurin opintosuunta (Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen tohtoriohjelma) (SAXOS), Saksan kieli ja kulttuuri (KLS) (SAX), Soveltava kielitiede (KLS/Kielten laitos) (SOK), Suomalaisen viittomakielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (SVKOS), Suomen kielen ja kulttuurin maisteriohjelma (SUOMA), Suomen kielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (SKIOS), Suomen kieli ja kulttuuri (SKK) (SKK), Suomen kieli (KLS) (SKI), Venäjän kielen ja kulttuurin opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (VENOS), Venäjän kieli ja kulttuuri (KLS) (VEN), Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan maisteriohjelma (AIKMA)
Sisältö:Opintojaksolla perehdytään oppijan iänmukaisen kehitysvaiheen ja kokemusmaailman merkitykseen toisen kielen ja/tai vieraiden kielten oppimisessa ja opiskelussa. Erityisesti huomiota kiinnitetään pienten lasten ja aikuisopiskelijoiden tarpeisiin sekä formaaleissa että informaaleissa oppimisympäristöissä. Opiskelija voi valita, minkä ikäisten oppimiseen ja opettamiseen hän kurssin oppimistehtävissä ja lopputyössään keskittyy.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää iänmukaisen kehitysvaiheen ja oppijan kokemusmaailman merkityksen kielten oppimisessa ja opetuksessa
- tuntee erilaisia mahdollisuuksia tukea kielellisen repertuaarin laajentumista
- osaa suunnitella ja toteuttaa kielten oppimista tukevia sekä yksittäisiä aktiviteetteja että laajempia kokonaisuuksia oppijoiden iän ja taustat huomioiden
- omaa valmiudet käynnistää kielen oppimista tukevaa toimintaa omassa työympäristössään
- osaa hakea lisätietoa asiasta ja täydentää omaa osaamistaan työelämätarpeiden mukaisesti
Esitiedot:Edellytyksenä opintojakson KOPA1000 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen suoritus.
Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin alussa

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (min. 80 % kurssin tapaamisista), oppimistehtävät ja posteri

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 31, maksimi 40
ilm.aika: 13.8.2018 00:00 - 10.3.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1RUU D 101 Juho11ma11.3.201910:15-12:00ToomarTapahtuman tiedot
2RUU D 104 Helena12ma18.3.201910:15-12:00ToomarTapahtuman tiedot
3L 30312ke20.3.201910:15-12:00ToomarTapahtuman tiedot
4L 30213ma25.3.201910:15-12:00ToomarTapahtuman tiedot
5RUU D 101 Juho13ke27.3.201910:15-12:00ToomarTapahtuman tiedot
6L 30214ma1.4.201910:15-12:00ToomarTapahtuman tiedot
7RUU D 104 Helena14ke3.4.201910:15-12:00ToomarTapahtuman tiedot
8OPK 14115ma8.4.201908:30-10:00ToomarTapahtuman tiedot
9L 30215ma8.4.201910:15-12:00ToomarTapahtuman tiedot
10RUU D 101 Juho17ke24.4.201910:15-12:00ToomarTapahtuman tiedot
11L 20918ma29.4.201910:15-12:00ToomarTapahtuman tiedot
12L 30219ma6.5.201910:15-12:00ToomarTapahtuman tiedot