Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.4.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
20.2.2020 00:51

TAIP1103 Taidemaailma ja taiteellisen toiminnan muodot, 5 op, itsenäinen suoritus

Taidehistoria ja taidekasvatus, Taidehistoria (TAIKU), Taidekasvatus (TAIKU)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.19 klo 23:59.
Tiedotus:
Kurssille ilmoittautuneet järjestetään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.18 - 31.7.19
Ilmoittautumisaika: 1.5.18 klo 0:00 - 31.7.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 31.8.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Kaisa Mäki-Petäjä (eimuttia@yahoo.co.uk)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi, English; suorituskielet: suomi, English
Ilmoittautuneita: 34
Maksimi osallistujamäärä: 80 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Taidehistoria ja taidekasvatus (THK), Taidehistorian ja taidekasvatuksen kandidaattiohjelma (TAIKA), Taidehistorian opintosuunta (Taidehistorian ja taidekasvatuksen kandidaattiohjelma) (TAHOS), Taidehistoria (TAIKU) (TAH), Taidekasvatuksen opintosuunta (Taidehistorian ja taidekasvatuksen kandidaattiohjelma) (TKAOS), Taidekasvatus (TAIKU) (TKA)
Ajankohtaista:

HUOMAATHAN, että tämä on Korppi-kurssi TAIP1103:n itsenäiselle suoritukselle.

Itsenäisestä suorituksesta sovitaan aina kurssin opettajan/vastuuhenkilön kanssa henkilökohtaisesti, ellei kurssin yhteydessä muuta ole mainittu.

 

Sisältö:Taiteellisen toiminnat muodot, taiteen ja taidekasvatuksen suhde, taide toimintana ja taiteen toimintaympäristöt.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• hahmottaa taiteen opettamisen ja taiteellisen toiminnan muotoja suhteessa niiden historialliseen ja kulttuuriseen kontekstiin,
• ymmärtää taidekasvatuksen yhteydet taiteeseen,
• tunnistaa taiteen kulttuurisesti, sosiaalisesti ja poliittisesti merkityksellisenä ja muuttuvana toimintana ja
• osaa tarkastella taiteen toimintaympäristöjä sekä tekijöiden ja kokijoiden näkökulmia taiteeseen.
Opetusmuodot:

ITSENÄINEN OPISKELU!

Suoritustavat:

Kirjallisuus ja essee. Kurssi suositellaan suorittamaan kotiesseenä, ei tenttinä.  Tällä Korppi-sivulla mainittu kirjallisuus on opetussuunnitelman mukainen, mutta tänä vuonna kokeilemme hieman tarkennettua kokoonpanoa siitä. Tiedot kirjallisuudesta ja ohjeet kurssin suorittamisesta kotiesseenä löytyvät kurssin Koppa-sivulta. LUE OHJEET SIELTÄ!!!

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

 

ISBN Teoksen tiedot
0-8077-2977-9 Efland, Arthur D. (1990). A history of art education: Intellectual and social currents in teaching the visual arts. New York: Teachers College Press.
9780300133578 Eisner, Elliot W. (2002). The arts and the creation of mind. New Haven: Yale University Press.
978-952-9765-63-8 Anttila, Eeva (2011). Taiteen jälki: Taidepedagogiikan polkuja ja risteyksiä. Helsinki: Teatterikorkeakoulu.
3830916175 Bamford, Anne (2006). The wow factor: Global research compendium on the impact of the arts in education. Münster: Waxmann.
952-471-575-9 Kantonen, Lea (2005). Teltta: Kohtaamisia nuorten taidetyöpajoissa. Helsinki: Like: Taideteollinen korkeakoulu.
Yhteystiedot:

Kaisa Mäki-Petäjä

r.kaisa.maki-petaja@jyu.fi

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Avoin yliopisto: Aktiivinen osallistuminen. Oppimistehtävä tai tenttisuoritus.