Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.11.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
24.5.2019 21:39

TAIA1104 Vertaileva taide- ja kulttuurihistoria, 5 op, Keskiajan ja uuden ajan alun taide ja kulttuuri

Kirjallisuus (TAIKU), Taidehistoria ja taidekasvatus, Taidehistoria (TAIKU), Taidekasvatus (TAIKU), Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kandidaattiohjelman opinnot

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 10.4.19 klo 23:59.
Kurssille voivat ensisijaisesti ilmoittautua tiettyjen organisaatioiden opiskelijat. Koska et ole kirjautunut järjestelmään, ei organisaatiosi ole tiedossa.
Tiedotus:
Etusijalla kurssilla ovat opettajan painottamien yksiköiden opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Näiden jälkeen tulevat muiden yksiköiden opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisätietoja jonotuksesta.
organisaatiopainokerroin
Kirjallisuuden kandidaattiohjelma (KIRKA): 1000 
Kirjallisuus (TAIKU) (KIR): 1000 
Taidehistoria ja taidekasvatus (THK): 1000 
Taidehistorian ja taidekasvatuksen kandidaattiohjelma (TAIKA): 1000 
Taidehistoria (TAIKU) (TAH): 1000 
Taidekasvatus (TAIKU) (TKA): 1000 
Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kandidaattiohjelma (AIKKA): 1000 
kaikki muut yksiköt0 

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 16.1.19 - 10.4.19
Ilmoittautumisaika: 1.5.18 klo 0:00 - 10.4.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 10.5.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Tutkijatohtori Lauri Ockenström (lauri.ockenstrom@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 53
Maksimi osallistujamäärä: 100 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Kirjallisuuden kandidaattiohjelma (KIRKA), Kirjallisuus (TAIKU) (KIR), Taidehistoria ja taidekasvatus (THK), Taidehistorian ja taidekasvatuksen kandidaattiohjelma (TAIKA), Taidehistorian opintosuunta (Taidehistorian ja taidekasvatuksen kandidaattiohjelma) (TAHOS), Taidehistoria (TAIKU) (TAH), Taidekasvatuksen opintosuunta (Taidehistorian ja taidekasvatuksen kandidaattiohjelma) (TKAOS), Taidekasvatus (TAIKU) (TKA), Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kandidaattiohjelma (AIKKA), Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kandidaattiohjelman opinnot (AKI)
Ajankohtaista:

Kevään 2019 kurssi teemana ovat keskiajan ja uuden ajan alun (renessanssin) taide ja kulttuuri noin vuosina 600-1600 Euroopassa ja sen lähialueilla. Kurssi on kronologisesti jatkoa kevään 2018 Antiikki-kurssille.

Myös muut korvaavuudet ja korvaavuudet muille laitoksille mahdollisia.

 

Sisältö:Vanhan ajan (antiikki, keskiaika, renessanssi) ja uuden ajan alun kulttuurihistoriaa kuvataiteen, kirjallisuuden, filosofian, musiikin, tapakulttuurin ja aatteiden vuorovaikutuksena; perinteisten kaanonien ulkopuoliset kuvastot ja tekstit esimerkiksi magian, taikauskon ja okkultismin aloilta.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee vanhan ajan taiteen ja kulttuurin kehityksen pääpiirteet ja osaa suhteuttaa sen yhteydet myöhempiin kulttuurikausiin.
- hahmottaa ikonografisen ja ikonologisen koulukunnan merkityksen osana taidehistorian, kulttuurintutkimuksen ja historiatieteiden kehitystä.
- kykenee hahmottamaan niin sanotun torjutun tiedon (magia, taikausko, esoteeriset liikkeet) historiallisen ja kulttuurisen muotoutumisen suhteessa esimerkiksi tieteeseen ja muihin uskomusjärjestelmiin.
- osaa erottaa akateemisesti tutkitun ja loogisesti perustellun tiedon analogioihin, assosiaatioihin ja intuitioon perustuvasta tiedosta ja niin kutsutusta arkitiedosta.
Esitiedot:On suositeltavaa, että opiskelija on suorittanut enimmiltä osin taidehistorian (tai vaihtoehtoisesti kirjallisuuden, historian, etnologian tai vastaavan alan) perusopinnot ja Länsimaisen taiteen kaanon -kurssin, tai omaa muutoin vastaavat tiedot.
Opetusmuodot:

Luennot ja kirjallisuus

Suoritustavat:

Tentti

Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

Erikseen sovittava verkkomateriaali

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 53, maksimi 100
ilm.aika: 1.5.2018 00:00 - 10.4.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1C 53ke16.1.201916:15-17:45OckenströmTapahtuman tiedot
2C 54ke23.1.201916:15-17:45OckenströmTapahtuman tiedot
3C 55ke30.1.201916:15-17:45OckenströmTapahtuman tiedot
4C 56ke6.2.201916:15-17:45OckenströmTapahtuman tiedot
5C 57ke13.2.201916:15-17:45OckenströmTapahtuman tiedot
6C 58ke20.2.201916:15-17:45OckenströmTapahtuman tiedot
7C 59ke27.2.201916:15-17:45OckenströmTapahtuman tiedot
8C 510ke6.3.201916:15-17:45OckenströmTapahtuman tiedot
9C 511ke13.3.201916:15-17:45OckenströmTapahtuman tiedot
10C 512ke20.3.201916:15-17:45OckenströmTapahtuman tiedot
11C 513ke27.3.201916:15-17:45OckenströmTapahtuman tiedot
12C 514ke3.4.201916:15-17:45OckenströmTapahtuman tiedot
13C 515ke10.4.201916:15-17:45OckenströmTapahtuman tiedot

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 12.4.2019 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, maksimi 200
ilm.aika: 29.10.2018 23:00 - 5.4.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-15pe12.4.201912:00-16:00OckenströmTapahtuman tiedot
Tentti 10.5.2019 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 3, maksimi 200
ilm.aika: 26.11.2018 23:00 - 3.5.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-19pe10.5.201912:00-16:00OckenströmTapahtuman tiedot
Tentti 10.6.2019 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 5, maksimi 200
ilm.aika: 27.12.2018 23:00 - 3.6.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-24ma10.6.201912:00-16:00OckenströmTapahtuman tiedot
Tentti 1.7.2019 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, maksimi 200
ilm.aika: 17.1.2019 23:00 - 3.6.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-27ma1.7.201912:00-16:00OckenströmTapahtuman tiedot
Tentti 5.8.2019 [tenttiin ilmoittautuminen]; maksimi 200
ilm.aika: 21.2.2019 23:00 - 3.6.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-32ma5.8.201912:00-16:00OckenströmTapahtuman tiedot