Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.2.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
17.8.2018 07:02

TAIA1104 Vertaileva taide- ja kulttuurihistoria, 5 op

Kirjallisuus (TAIKU), Taidehistoria ja taidekasvatus, Taidehistoria (TAIKU), Taidekasvatus (TAIKU), Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kandidaattiohjelman opinnot

Tiedotus:
Kurssille voivat ensisijaisesti ilmoittautua tiettyjen organisaatioiden opiskelijat. Koska et ole kirjautunut järjestelmään, ei organisaatiosi ole tiedossa.
Tiedotus:
Etusijalla kurssilla ovat opettajan painottamien yksiköiden opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Näiden jälkeen tulevat muiden yksiköiden opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisätietoja jonotuksesta.
organisaatiopainokerroin
Kirjallisuuden kandidaattiohjelma (KIRKA): 1000 
Kirjallisuus (TAIKU) (KIR): 1000 
Taidehistoria ja taidekasvatus (THK): 1000 
Taidehistorian ja taidekasvatuksen kandidaattiohjelma (TAIKA): 1000 
Taidehistoria (TAIKU) (TAH): 1000 
Taidekasvatus (TAIKU) (TKA): 1000 
Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kandidaattiohjelma (AIKKA): 1000 
kaikki muut yksiköt0 

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 16.1.19 - 10.4.19
Ilmoittautumisaika: 1.5.18 klo 0:00 - 10.4.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 10.5.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Tutkijatohtori Lauri Ockenström (lauri.ockenstrom@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 22
Maksimi osallistujamäärä: 100 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Kirjallisuuden kandidaattiohjelma (KIRKA), Kirjallisuus (TAIKU) (KIR), Taidehistoria ja taidekasvatus (THK), Taidehistorian ja taidekasvatuksen kandidaattiohjelma (TAIKA), Taidehistoria (TAIKU) (TAH), Taidekasvatus (TAIKU) (TKA), Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kandidaattiohjelma (AIKKA), Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kandidaattiohjelman opinnot (AKI)
Sisältö:Vanhan ajan (antiikki, keskiaika, renessanssi) ja uuden ajan alun kulttuurihistoriaa kuvataiteen, kirjallisuuden, filosofian, musiikin, tapakulttuurin ja aatteiden vuorovaikutuksena; perinteisten kaanonien ulkopuoliset kuvastot ja tekstit esimerkiksi magian, taikauskon ja okkultismin aloilta.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee vanhan ajan taiteen ja kulttuurin kehityksen pääpiirteet ja osaa suhteuttaa sen yhteydet myöhempiin kulttuurikausiin.
- hahmottaa ikonografisen ja ikonologisen koulukunnan merkityksen osana taidehistorian, kulttuurintutkimuksen ja historiatieteiden kehitystä.
- kykenee hahmottamaan niin sanotun torjutun tiedon (magia, taikausko, esoteeriset liikkeet) historiallisen ja kulttuurisen muotoutumisen suhteessa esimerkiksi tieteeseen ja muihin uskomusjärjestelmiin.
- osaa erottaa akateemisesti tutkitun ja loogisesti perustellun tiedon analogioihin, assosiaatioihin ja intuitioon perustuvasta tiedosta ja niin kutsutusta arkitiedosta.
Esitiedot:On suositeltavaa, että opiskelija on suorittanut enimmiltä osin taidehistorian (tai vaihtoehtoisesti kirjallisuuden, historian, etnologian tai vastaavan alan) perusopinnot ja Länsimaisen taiteen kaanon -kurssin, tai omaa muutoin vastaavat tiedot.
Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

Erikseen sovittava verkkomateriaali

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 22, maksimi 100
ilm.aika: 2.12.2018 00:00 - 31.12.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1C 53ke16.1.201916:15-17:45OckenströmTapahtuman tiedot
2C 54ke23.1.201916:15-17:45OckenströmTapahtuman tiedot
3C 55ke30.1.201916:15-17:45OckenströmTapahtuman tiedot
4C 56ke6.2.201916:15-17:45OckenströmTapahtuman tiedot
5C 57ke13.2.201916:15-17:45OckenströmTapahtuman tiedot
6C 58ke20.2.201916:15-17:45OckenströmTapahtuman tiedot
7C 59ke27.2.201916:15-17:45OckenströmTapahtuman tiedot
8C 510ke6.3.201916:15-17:45OckenströmTapahtuman tiedot
9C 511ke13.3.201916:15-17:45OckenströmTapahtuman tiedot
10C 512ke20.3.201916:15-17:45OckenströmTapahtuman tiedot
11C 513ke27.3.201916:15-17:45OckenströmTapahtuman tiedot
12C 514ke3.4.201916:15-17:45OckenströmTapahtuman tiedot
13C 515ke10.4.201916:15-17:45OckenströmTapahtuman tiedot