Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.12.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.6.2019 08:44

MONS2000 Diskurssintutkimuksen maisteriseminaari, 5 op

Englannin kieli (KLS), Latinan kieli (KLS), Monialaisen kieliasiantuntijan opinnot, Romaaninen filologia (KLS), Ruotsin kieli (KLS), Saksan kieli ja kulttuuri (KLS), Soveltava kielitiede (KLS/Kielten laitos), Suomalainen viittomakieli (KLS), Suomen kieli ja kulttuuri (SKK), Suomen kieli (KLS), Venäjän kieli ja kulttuuri (KLS)

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 19.9.18 klo 23:59.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.
Tiedotus:
Kurssille ilmoittautuneet järjestetään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 10.9.18 - 19.5.19
Ilmoittautumisaika: 13.8.18 klo 0:00 - 19.9.18 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 19.6.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Professori Sari Pietikäinen (sari.p.pietikainen@jyu.fi)
Tutkijatohtori Maiju Strömmer (maiju.strommer@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 8
Maksimi osallistujamäärä: 15 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Englannin kieli (KLS) (EKI), Kieli- ja viestintätieteiden maisteriohjelmaryhmä (KIVMR), Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa maisteriohjelma (KIEMA), Latinan kieli (KLS) (LAT), Monialaisen kieliasiantuntijan maisteriohjelma (MOKMA), Monialaisen kieliasiantuntijan opinnot (MON), Romaaninen filologia (KLS) (RFI), Ruotsin kieli (KLS) (RUO), Saksan kieli ja kulttuuri (KLS) (SAX), Soveltava kielitiede (KLS/Kielten laitos) (SOK), Suomalainen viittomakieli (KLS) (SVK), Suomen kielen ja kulttuurin maisteriohjelma (SUOMA), Suomen kieli ja kulttuuri (SKK) (SKK), Suomen kieli (KLS) (SKI), Venäjän kieli ja kulttuuri (KLS) (VEN), Viittomakielen asiantuntijan maisteriohjelma (VIKMA)
Ajankohtaista:

Mikäli seminaariin ilmoittautuu enemmän tulijoita kuin on paikkoja, etusijalla ovat opiskelijat, jotka 1) jatkavat seminaaria lukuvuodelta 2017-2018, 2) joiden aihe liittyy selkeästi diskurssintutkimukseen, ml. kieliasiantuntijuus työelämässä ja  3) joilla diskurssintutkimuksen seminaarilla on mahdollista korvata oman oppiaineen seminaari.

Sisältö:

Seminaarityöskentelyn keskiössä ovat tieteellisen työn omakohtainen kokeminen, prosessikirjoittamisessa harjaantuminen, kriittisen ja teoreettisen ajattelun ja argumentaatiotaitojen kehittäminen sekä kriittisen rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Opiskelija syventää tietojaan tieteellisestä tutkimuksesta, sen metodeista ja raportoinnista, syventää tiedonhakutaitojaan, laatii tutkimussuunnitelman ohjaajan kanssa sovittavasta aiheesta, työstää maisteriopintojen opinnäytetyötään sen pohjalta, esittelee hankettaan sen eri vaiheissa ja kommentoi toisten hankkeita.

Osaamistavoitteet:Seminaarin suoritettuaan opiskelija
o osaa laatia tutkimus- tai työsuunnitelman
o tuntee ja ymmärtää tutkimuksenteon eettiset periaatteet ja noudattaa niitä
o osaa suunnitella ja hallitsee työskentelyprosessinsa yhteisesti sovittujen aikataulujen mukaisesti
o osaa keskustella omasta työstään, esitellä sitä suullisesti ja kirjallisesti sekä perustella omia valintojaan
o osaa antaa, hakea ja ottaa vastaan palautetta osana seminaarikeskustelua
o on oppinut toimimaan seminaariryhmän aktiivisena ja yhteistyökykyisenä jäsenenä.
Esitiedot:o MONA1000 Johdatus diskurssintutkimukseen (aiempi koodi KLSA324)
o kandidaattiseminaari
o kandidaatintutkielma
Opetusmuodot:


 

Suoritustavat:
  Kontaktiopetus (väh. 80% tapaamisista läsnä) verkko-ohjaus, ohjaustapaamiset
Aikataulu:

Seminaaritapaamisten lisäksi verkko-ohjausta ja ohjaustapaamisia.

Kevään tarkempi aikataulu sovitaan loppusyksyllä 2018.
 

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Seminaarityöskentely, tutkimus- tai työsuunnitelma, aikataulujen noudattaminen. Seminaarin hyväksytty suorittaminen edellyttää vähintään 80% osallistumista seminaaritapaamisiin

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Seminaari [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Seminaari [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 8, maksimi 15
ilm.aika: 13.8.2018 00:00 - 9.9.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1L 20737ke12.9.201816:00-18:00PietikäinenTapahtuman tiedot
2L 20738ke19.9.201816:00-18:00PietikäinenTapahtuman tiedot
3L 20740ke3.10.201816:00-18:00PietikäinenTapahtuman tiedot
4L 20742ke17.10.201816:00-18:00PietikäinenTapahtuman tiedot
5L 20744ke31.10.201816:00-18:00PietikäinenTapahtuman tiedot
6L 20746ke14.11.201816:00-18:00PietikäinenTapahtuman tiedot
7L 20748ke28.11.201816:00-18:00PietikäinenTapahtuman tiedot
8L 2083ke16.1.201914:00-16:00StrömmerTapahtuman tiedot
9L 2073ke16.1.201916:00-18:00PietikäinenTapahtuman tiedot
10L 2075ke30.1.201916:00-18:00PietikäinenTapahtuman tiedot
11L 2077ke13.2.201916:00-18:00PietikäinenTapahtuman tiedot
12L 2079ke27.2.201916:00-18:00StrömmerTapahtuman tiedot
13L 20711ke13.3.201916:00-18:00PietikäinenTapahtuman tiedot
14L 20712ke20.3.201916:00-18:00PietikäinenTapahtuman tiedot
15L 20714ke3.4.201916:00-18:00PietikäinenTapahtuman tiedot
16L 20717ke24.4.201916:00-18:00PietikäinenTapahtuman tiedot