Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.10.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
11.8.2020 10:01

TAHA123 Arkkitehtuuri ja rakennettu ympäristö, 5 op, itsenäinen suoritus

Taidehistoria ja taidekasvatus, Taidehistoria (TAIKU), Taidekasvatus (TAIKU)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.19 klo 23:59.
Kurssille voivat ensisijaisesti ilmoittautua tiettyjen organisaatioiden opiskelijat. Koska et ole kirjautunut järjestelmään, ei organisaatiosi ole tiedossa.
Tiedotus:
Etusijalla kurssilla ovat opettajan painottamien yksiköiden opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Näiden jälkeen tulevat muiden yksiköiden opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisätietoja jonotuksesta.
organisaatiopainokerroin
Taidehistoria ja taidekasvatus (THK): 1000 
Taidehistorian ja taidekasvatuksen kandidaattiohjelma (TAIKA): 1000 
Taidehistoria (TAIKU) (TAH): 1000 
Taidekasvatus (TAIKU) (TKA): 1000 
kaikki muut yksiköt0 

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.18 - 31.7.19
Ilmoittautumisaika: 1.5.18 klo 0:00 - 31.7.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 31.8.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Teija Luukkanen-Hirvikoski (teija.luukkanen-hirvikoski@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 18
Maksimi osallistujamäärä: 80 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Taidehistoria ja taidekasvatus (THK), Taidehistorian ja taidekasvatuksen kandidaattiohjelma (TAIKA), Taidehistorian opintosuunta (Taidehistorian ja taidekasvatuksen kandidaattiohjelma) (TAHOS), Taidehistoria (TAIKU) (TAH), Taidekasvatuksen opintosuunta (Taidehistorian ja taidekasvatuksen kandidaattiohjelma) (TKAOS), Taidekasvatus (TAIKU) (TKA)
Sisältö:Perehdytään arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön erityiskysymyksiin historian ja nykypäivän näkökulmasta.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa sijoittaa arkkitehtuurin ilmiöitä historialliseen kontekstiinsa,
• osaa analysoida arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön ajallisia ja paikallisia ominaispiirteitä,
• osaa eritellä arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön merkityksiä sekä historiallisesta että nykypäivän näkökulmasta.
Opetusmuodot:

Itsenäinen opiskelu, kirjallisuus lv. 2018-19.

Suoritustavat:

Tentti tai oppimistehtävät. Oppimistehtävät ja arviointikriteerit löytyvät jakson Koppa-tilasta. Jos teet tehtävät, niin palauta molemmat tehtävät Koppaan.

Aikataulu:

Tentit ovat tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä 2018-19, myös kesällä voi tenttiä. Kts: https://www.jyu.fi/hytk/fi/opiskelu/opiskelu/yleiset-tentit 

 

Jos suoritat jakson oppimistehtävillä, palauta tehtävät mieluiten 31.5.2019 mennessä. Tarvittaessa voit sopia palautuspäivän myös kesäkaudelle.

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
9780203238233Conway, Hazel Conway & Roenisch, Rowan (2006). Understanding Architecture: An Introduction to Architecture and Architectural History. 2nd ed. London; New York: Routledge.
951-1-20141-7Nikula, Riitta (2005). Suomen arkkitehtuurin ääriviivat. Helsinki: Otava.
9780191592645Colquhoun, Alan (2002). Modern architecture. Oxford: Oxford University Press.
0-19-284222-6Bergdoll, Barry (2000). European architecture 1750-1890. Oxford: Oxford University.

Yhteystiedot:

Jakson tentaattori: Teija Luukkanen-Hirvikoski, teija.luukkanen-hirvikoski@jyu.fi

Avainsanat:

Arkkitehtuuri, rakennettu ympäristö

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Tentin tai tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.