Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.1.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
9.12.2019 18:53

RUOP201 Uttal och samtal, 4 op

Ruotsin kieli (KLS)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 10.3.19 klo 23:59.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.
Tiedotus:
Kurssille ilmoittautuneet järjestetään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 10.9.18 - 4.5.19
Ilmoittautumisaika: 7.9.18 klo 11:00 - 10.3.19 klo 23:59
Opettaja(t): Yliopistonlehtori Mikko Kuronen (mikko.j.kuronen@jyu.fi)
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 40
Maksimi osallistujamäärä: 60 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Ruotsin kielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (RUOOS), Ruotsin kieli (KLS) (RUO)
Ajankohtaista:

Ruotsin perusopintojen ryhmiin ovat etusijalla syksyllä 2018 opintonsa aloittaneet pääaineopiskelijat. Seuraavana priorisoidaan lähellä valmistumista olevat sivuaineopiskelijat ja tutkintoaan täydentävät opiskelijat. 

Sisältö:Kurssilla perehdytään ensisijaisesti ääntämisen teoriaan ja käytäntöön. Myös työelämässä tarvittavia suullisia vuorovaikutustaitoja harjoitellaan. Opiskelija perehtyy ruotsin ääntämiseen, tunnistaa hyvän ääntämyksen tavoitteet ja harjaantuu luontevaan suulliseen kommunikointiin ruotsin kielellä.
Osaamistavoitteet:Kurssin suoritettuaan opiskelija:
- osaa käyttää foneettista ja fonologista terminologiaa (erityisesti äänteiden luokittelussa),
- tuntee ruotsin äännejärjestelmän ja prosodiikan fonologisella tasolla,
- osaa soveltaa tietämystään omaan ääntämiseensä niin prosodisten kuin yksittäisten äänteiden osalta,
- tunnistaa foneettisia piirteitä ja osaa selittää omaa ja toisten ääntämistä sekä
- tuntee suomenruotsalaisen ja ruotsinruotsalaisen ääntämyksen keskeiset erot.
Esitiedot:Ei esitietovaatimuksia.
Suoritustavat:Kontaktiopetus (läsnaolovaatimus 80%) ja opetukseen liittyvä tentti (kirjallinen ja suullinen, ks. tarkemmin alla kohta Arviointiperusteet).
Kirjallisuus:
Oppimateriaali

Kurssin Optima-sivulla ja/tai tunneilla jaettava materiaali + kurssikirjallisuus (ks. alla).

Kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
952-5657-06-XM. Kuronen & K. Leinonen: Svenskt uttal för finskspråkiga - teori och övningar i finlandssvenskt och rikssvenskt uttal. 2010 (1. painos).
978-91-44-10560-4C.-C. Elert (2014) Allmän och svensk fonetik. (sivut 30-81). 2014 (9. painos). Vanhempikin painos käy.

Lisätiedot:Suositus ajoituksesta: 1. vuosi
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäaolovaatimus 80%).
Kurssiarvosanan määrää kontaktiopetukseen liittyvä tenttisuoritus, joka muodostuu suullisesta ja kirjallisesta osasta.
Molemmat osat arvioidaan asteikolla 0–5.
Kokonaisarvosana tulee näiden kahden suorituksen keskiarvosta.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Tarkemmat arvosanakohtaiset kriteerit esitellään opetuksen yhteydessä.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Harjoitusryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

ryhmä 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 18, minimi 8, maksimi 20
ilm.aika: 7.9.2018 11:00 - 10.3.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1X 22544ma29.10.201812:15-13:45KuronenTapahtuman tiedot
2X 21044ke31.10.201810:15-11:45KuronenTapahtuman tiedot
3X 22545ma5.11.201812:15-13:45KuronenTapahtuman tiedot
4X 21045ke7.11.201810:15-11:45KuronenTapahtuman tiedot
5X 22546ma12.11.201812:15-13:45KuronenTapahtuman tiedot
6X 21046ke14.11.201810:15-11:45KuronenTapahtuman tiedot
7X 22547ma19.11.201812:15-13:45KuronenTapahtuman tiedot
8X 21047ke21.11.201810:15-11:45KuronenTapahtuman tiedot
9X 22548ma26.11.201812:15-13:45KuronenTapahtuman tiedot
10X 21048ke28.11.201810:15-11:45KuronenTapahtuman tiedot
11X 22549ma3.12.201812:15-13:45KuronenTapahtuman tiedot
12X 21049ke5.12.201810:15-11:45KuronenTapahtuman tiedot
ryhmä 3 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 21, minimi 8, maksimi 23
ilm.aika: 7.9.2018 11:00 - 10.3.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1X 21011ti12.3.201912:15-13:45KuronenTapahtuman tiedot
2X 21011to14.3.201912:15-13:45KuronenTapahtuman tiedot
3X 21012ti19.3.201912:15-13:45KuronenTapahtuman tiedot
4X 21012to21.3.201912:15-13:45KuronenTapahtuman tiedot
5X 21013ti26.3.201912:15-13:45KuronenTapahtuman tiedot
6X 21013to28.3.201912:15-13:45KuronenTapahtuman tiedot
7X 21014ti2.4.201912:15-13:45KuronenTapahtuman tiedot
8X 21014to4.4.201912:15-13:45KuronenTapahtuman tiedot
9X 21015ti9.4.201912:15-13:45KuronenTapahtuman tiedot
10X 21015to11.4.201912:15-13:45KuronenTapahtuman tiedot
11X 21017ti23.4.201912:15-13:45KuronenTapahtuman tiedot
12X 21017to25.4.201912:15-13:45KuronenTapahtuman tiedot