Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.4.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
20.2.2020 01:42

PSYP120 Neuropsykologia I: Kognitiivisen neurotieteen ja neuropsykologian perusteet, 5 op

Psykologia (PSY)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 30.8.19 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 16.10.18 - 4.12.18
Ilmoittautumisaika: 15.8.18 klo 9:00 - 30.8.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 4.1.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Tutkijatohtori Tomi Waselius (tomi.m.waselius@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: English
Ilmoittautuneita: 415
Maksimi osallistujamäärä: 450
Sopii vielä: 35
Organisaatiot:Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan yhteiset (EDUPSY), Psykologia (PSY) (PSY)
Ajankohtaista:

Kurssi-info ja ohjeet löytyvät Kopasta

https://koppa.jyu.fi/kurssit/227828

Sisältö:Opintojaksossa tarkastellaan aistimiseen, havaitsemiseen, tarkkaavaisuuteen, oppimiseen ja muistiin liittyvien tiedonkäsittelytapahtumien rakennetta ja luonnetta. Opiskelijalle esitellään myös perustiedot hermoston rakenteesta ja kehityksestä sekä sen sähköisestä ja kemiallisesta toiminnasta. Lisäksi tarkastellaan, miten hermosto säätää aisti- ja liikejärjestelmien toimintaa, unta, ravitsemusta, sukupuolisuutta sekä tunteita ja miten se tuottaa oppimisen ja muistamisen.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian historiaa ja tutkimuskohdetta sekä niiden peruskäsitteistöä ja tutkimusmenetelmiä.
Opetusmuodot:

Please note that the lectures are in Finnish. International students may complete the course by independent study (i.e. reading the literature and taking the exam).

Aikataulu:

Psykonet luennot: 16.10.2018 - 29.11.2018 (ei luentoa 23.10 ja 25.10)

Tentti 4.12.2018 klo 9-12 (kurssin oma tentti)

Tentaattori: Tomi Waselius

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
KALAT, J. W. (2016) Biological psychology (12. painos). Belmont, CA: Cengage Learning. (e-kirja)
Sivuaineopiskelijat voivat korvata luennot teoksella PAAVILAINEN, P. (2016) Toimivat aivot: Kognitiivisen neurotieteen perusteita. Helsinki: Edita. (368 s.). Soveltuvin osin.

Opintojakson oppimateriaalit

- KALAT, J. W. (2016) Biological psychology (12. painos). Belmont, CA: Cengage Learning. (e-kirja)
- Sivuaineopiskelijat voivat korvata luennot teoksella PAAVILAINEN, P. (2016) Toimivat aivot: Kognitiivisen neurotieteen perusteita. Helsinki: Edita. (368 s.). Soveltuvin osin.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Opintojakso arvioidaan tenttiin tai kirjalliseen tehtävään perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 214, maksimi 450
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 31.1.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaA 10342ti16.10.201810:15-12:00LyyraTapahtuman tiedot
2MaA 10342to18.10.201810:15-12:00LyyraTapahtuman tiedot
3MaA 10344ti30.10.201810:15-12:00LyyraTapahtuman tiedot
4MaA 10344to1.11.201810:15-12:00LyyraTapahtuman tiedot
5MaA 10345ti6.11.201810:15-12:00LyyraTapahtuman tiedot
6MaA 10345to8.11.201810:15-12:00LyyraTapahtuman tiedot
7MaA 10346ti13.11.201810:15-12:00LyyraTapahtuman tiedot
8MaA 10346to15.11.201810:15-12:00LyyraTapahtuman tiedot
9MaA 10347ti20.11.201810:15-12:00LyyraTapahtuman tiedot
10MaA 10347to22.11.201810:15-12:00LyyraTapahtuman tiedot
11MaA 10348ti27.11.201810:15-12:00LyyraTapahtuman tiedot
12MaA 10348to29.11.201810:15-12:00LyyraTapahtuman tiedot

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 4.12.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 194, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2017 09:00 - 27.11.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaA 10349ti4.12.201809:00-12:00WaseliusKurssin oma tenttiTapahtuman tiedot
Tentti 25.1.2019 (Tenttisalit: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 120, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 18.1.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-4pe25.1.201912:00-16:00Waseliussalitiedot : https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tenttiTapahtuman tiedot
Tentti 14.6.2019 (Tenttisalit: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 38, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 31.5.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-24pe14.6.201912:00-16:00Waseliussalitiedot : https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tenttiTapahtuman tiedot
Tentti 9.8.2019 (Tenttisalit: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 34, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 2.8.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-32pe9.8.201912:00-16:00Waseliussalitiedot : https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tenttiTapahtuman tiedot