Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.4.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
20.2.2020 01:13

PSYP140 Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia, 5 op

Psykologia (PSY)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 30.8.19 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 19.3.19 - 9.4.19
Ilmoittautumisaika: 15.8.18 klo 9:00 - 30.8.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 31.5.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Yliopistonopettaja Heli Siltala (heli.p.siltala@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 398
Maksimi osallistujamäärä: 450
Sopii vielä: 52
Organisaatiot:Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan yhteiset (EDUPSY), Psykologia (PSY) (PSY)
Ajankohtaista:

Kurssi-info ja ohjeet löytyvät Kopasta

https://koppa.jyu.fi/kurssit/227836/luento/ 

Sisältö:Perehdytään mielenterveyden lähestymistapoihin ja peruskäsitteisiin, psykologin toimintaan ja orientaatioperustaan terveyden ja mielenterveyden kysymyksissä, mielenterveyden häiriöiden esiintyvyyteen, elämänkaareen liittyviin kriittisiin vaiheisiin, kriiseihin ja mielenterveyden ongelmiin, mielenterveyden häiriöiden luokittelujärjestelmiin, terveyden ja mielenterveyden interventioihin sekä psykologin asiantuntijuuteen terveydenhuollossa.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on tietoa mielenterveyden lähestymis-tavoista ja peruskäsitteistä ja psykologialle ominaisista tavoista käsitteellistää mielenterveyden häiriöitä. Lisäksi opiskelija tunnistaa psykologin ammattikäytäntöön liittyvät terveyden ja mielen-terveyden interventiot (tutkimukset, neuvonta- ja ohjantatyö sekä psykoterapia) ja on alustavasti perehtynyt psykologin asiantuntijuuteen sekä sen sovelluksiin terveydenhuollossa.
Aikataulu:

Psykonet-luennot 19.3.2019 - 25.4.2019 (MaA 103)

Tentti 9.5.2019 klo 9:00-12:00 (kurssin oma tentti)

Tentaattori: Mika Paananen

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

 

ISBN Teoksen tiedot
  NOLEN-HOEKSEMA, S. ym. (16. painos tai 15.painos) tai SMITH, E. E. ym. (14. painos). At-kinson & Hilgard's introduction to psychology. Luvut 14–16, (e-kirja)
  LÖNNQVIST, J., HEIKKINEN, M., HENRIKSON, M., MARTTUNEN, M. & PARTONEN, T. (toim.) (2007 tai uudempi). Psykiatria. Helsinki: Duodecim. Luvut::
Psykiatria ja mielenterveys, mielenterveyden häiriöiden luokittelu ja diagnostiikka
Skitsofrenia
Itsetuhokäyttäytyminen
Nuorisopsykiatria
Mielenterveyden häiriöiden yleisyys ja hoidon tarve
Psykososiaaliset hoitomuodot
 

 KUMPULAINEN, K., ARONEN, E., EBELING, H., LAUKKANEN, E., MARTTUNEN, M., PUURA, K. & SOURANDER, A. (toim.) (2017). Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Helsinki: Duodecim. Osat I (s. 20–112), II (s. 116–191) ja IV (s. 428–481).

Osat I (s. 20–112)

• Normaali psyykkinen kehitys eri ikäkausina

• Psyykkisen kehityksen riskit ja suojaavat tekijät

II (s. 116–191)

• Häiriöiden esiintyvyys ja luokittelu

• Tutkimusmenetelmät ja diagnostinen arviointi

IV (s. 428–481)

• Mielenterveyden edistäminen ja ennaltaehkäisy

• Palvelujärjestelmä

• Tutkimukseen lähettäminen ja kirjaaminen

• Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen yhteistyötahot

  Valitaan toinen seuraavista, sivuaineopiskelijat valitsevat ilman luentoja molemmat kirjat.
  SEIKKULA, J. & ARNKIL T. E. (2005 tai 2009). Dialoginen verkostotyö. Helsinki: Tammi. 2009 painos verkkojulkaisuna: http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/79883/93ae45f6-b7c4-403f-9dff-643b813972bf.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
  POIJULA, S. (2007). Lapsi ja kriisi: Selviytymisen tukeminen. Helsinki: Kirjapaja.
Opintojakson oppimateriaalit

- NOLEN-HOEKSEMA, S. ym. (16. painos tai 15.painos) tai SMITH, E. E. ym. (14. painos). At-kinson & Hilgard's introduction to psychology. Luvut 14–16, (e-kirja)
- LÖNNQVIST, J., HEIKKINEN, M., HENRIKSON, M., MARTTUNEN, M. & PARTONEN, T. (toim.) (2007 tai uudempi). Psykiatria. Helsinki: Duodecim.
Painoksesta riippumatta kotimaisesta psykiatrian oppikirjasta luetaan seuraavat sisältöalueet:

Psykiatria ja mielenterveys, mielenterveyden häiriöiden luokittelu ja diagnostiikka
Skitsofrenia
Itsetuhokäyttäytyminen
Nuorisopsykiatria
Mielenterveyden häiriöiden yleisyys ja hoidon tarve
Psykososiaaliset hoitomuodot

- KUMPULAINEN, K., ARONEN, E., EBELING, H., LAUKKANEN, E., MARTTUNEN, M., PUURA, K. & SOURANDER, A. (toim.) (2017). Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Helsinki: Duodecim. Osat I (s. 20–112), II (s. 116–191) ja IV (s. 428–481).

Osat I (s. 20–112)

• Normaali psyykkinen kehitys eri ikäkausina

• Psyykkisen kehityksen riskit ja suojaavat tekijät

II (s. 116–191)

• Häiriöiden esiintyvyys ja luokittelu

• Tutkimusmenetelmät ja diagnostinen arviointi

IV (s. 428–481)

• Mielenterveyden edistäminen ja ennaltaehkäisy

• Palvelujärjestelmä

• Tutkimukseen lähettäminen ja kirjaaminen

• Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen yhteistyötahot

- Valitaan toinen seuraavista, sivuaineopiskelijat valitsevat ilman luentoja molemmat kirjat.
SEIKKULA, J. & ARNKIL T. E. (2005 tai 2009). Dialoginen verkostotyö. Helsinki: Tammi. 2009 painos verkkojulkaisuna: hhttp://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/79883/93ae45f6-b7c4-403f-9dff-643b813972bf.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
POIJULA, S. (2007). Lapsi ja kriisi: Selviytymisen tukeminen. Helsinki: Kirjapaja.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Opintojakso arvioidaan tenttiin tai kirjalliseen tehtävään perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Psykonet -luennot [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 395, maksimi 450
ilm.aika: 15.8.2018 09:00 - 30.8.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaA 10312ti19.3.201910:15-12:00LaitilaTapahtuman tiedot
2MaA 10313ti26.3.201910:15-12:00LaitilaTapahtuman tiedot
3MaA 10314ti2.4.201910:15-12:00LaitilaTapahtuman tiedot
4MaA 10314to4.4.201910:15-12:00LaitilaTapahtuman tiedot
5MaA 10315ti9.4.201910:15-12:00LaitilaTapahtuman tiedot
6MaA 10315to11.4.201910:15-12:00LaitilaTapahtuman tiedot
7MaA 10317to25.4.201910:15-12:00LaitilaTapahtuman tiedot

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 9.5.2019 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 240, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2018 09:00 - 30.4.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali19to9.5.201909:00-12:00SiltalaKurssin oma tenttiTapahtuman tiedot
Tentti 14.6.2019 (Tenttisalit: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 130, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 31.5.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-24pe14.6.201912:00-16:00SiltalaTapahtuman tiedot
Tentti 9.8.2019 (Tenttisalit: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 89, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 2.8.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-32pe9.8.201912:00-16:00SiltalaTapahtuman tiedot