Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.13.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
23.8.2019 19:47

TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi, 6 op, Kevät ja kesä 2019 [kotisivu]

Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 20.6.19 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://tim.jyu.fi/view/kurssit/tilastotiede/tilp150/tilp150_kk19/tilp150kotikk19
Alkaa - päättyy: 1.1.19 - 31.8.19
Ilmoittautumisaika: 3.9.18 klo 0:00 - 20.6.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 1.7.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Lehtori Annaliisa Kankainen (annaliisa.kankainen@jyu.fi)
Tuntiopettaja(t): Jimi Kotkajuuri (jimi.j.kotkajuuri@student.jyu.fi)
Tommi Veistämö (tommi.p.veistamo@student.jyu.fi)
Laajuus: 6 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 418
Organisaatiot:Matematiikan ja tilastotieteen laitos (MATHS), Tilastotiede (MAT) (TIM)
Ajankohtaista:

Kurssin voi suorittaa myös opiskelemalla itsenäisesti TIMissä olevan materiaalin ja kirjallisuuden avulla.

Jos aiot osallistua opetukseen, ilmoittaudu siihen demoryhmään, joka sinulle parhaiten sopii. Ilmoittaudu myös viikon kaikille kolmelle luentokerralle, joka luennolla käsitellään eri asioita. Luennoille ja demoihin ei ilmoittauduta, jos niihin ei aio osallistua.
 

Sisältö:

Kurssilla opetellaan perusasioita tilastollisen tutkimuksen vaiheista. Aluksi esitellään empiirisen aineiston hankintamenetelmiä ja miten mielenkiinnon kohteena olevia ominaisuuksia mitataan (muuttujat ja niiden mitta-asteikot). Tämän jälkeen käydään läpi yhden ja kahden muuttujan arvojen kuvailua graafisesti ja tunnusluvuin (esim. keskiarvo ja korrelaatiokerroin) ja näiden tulkintaa. Seuraavaksi tutustutaan tilastollisen päättelyn perusteisiin, kuten todennäköisyyslaskennan alkeisiin, satunnaismuuttujien jakaumiin perusjoukossa sekä tunnuslukujen ja testisuureiden jakaumiin. Varsinaisessa tilastollisessa päättelyssä esitellään estimoinnin perusteita ja keskeisiä tilastollisia testejä, joiden avulla tutkitaan esim. keskiarvojen eroa tai kahden muuttujan välistä riippuvuutta. Esitellään varianssi- ja regressioanalyysin perusteet.

Osaamistavoitteet:

Kurssin onnistuneen suorittamisen jälkeen opiskelija

* ymmärtää tilastollisen tutkimuksen vaiheet ja peruskäsitteet
* osaa kuvailla havaintoaineistoa ja muuttujien välisiä riippuvuussuhteita taulukoiden, graafien ja tunnuslukujen avulla
* osaa soveltaa tilastollisen päättelyn perusmenetelmiä yksinkertaisissa sovellustilanteissa
* osaa arvioida ja tulkita tilastollisten testien ja analyysien tuloksia yksinkertaisissa sovellustilanteissa

Esitiedot:

Matematiikan peruslaskutoimitusten (yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku, neliöjuuri, toiseen korotus, prosentti) hyvää hallintaa sekä numeroilla että kirjaimilla. Vastaavien laskujen laskeminen laskimella.

Suoritustavat:

Luentokurssi: Kevään 1. jaksolla luennot, harjoitukset ja kurssitentti tai kurssin lopputentti.


Itsenäisesti: Kurssia voi opiskella itsenäisesti TIMin materiaalin (Korpissa linkki kotisivu, jonne kirjaudutaan Korpin tunnuksilla) ja kirjallisuuden avulla läpi vuoden. Tenttejä on joka kuukausi ja niiden ajankohdat tulevat Korppiin sitä mukaa, kun tenttipäiviä aktivoidaan. Itsenäisesti kurssia suorittavat voivat osallistua myös luentojen jälkeen järjestettäviin kahteen kurssitenttiin. Opiskelu onnistuu parhaiten, kun tekee itse tehtäviä, joita on annettu luentomateraalissa.


Kurssitentit ja kurssin lopputentit ovat monivalintatenttejä.

Kirjallisuus:
Oppimateriaali

Luentomoniste: Kärkkäinen & Högmander, Tilastomenetelmien peruskurssi, TILP150, Jyväskylän yliopisto, Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Syksy 2006, 4., uudistettu painos tai Syksy 2008 5. uudistettu painos.

Lisäksi TIMissä on runsaasti lisämateriaalia opiskelun tueksi.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Kurssitentin arviointiin vaikuttavat menestys kurssitentissä ja mahdollisesti aktiivisuus harjoitustehtävien tms. tekemisessä.
Kurssin lopputentissä arvosana määräytyy tentistä saadun pistemäärän perusteella. Arvosana-asteikko on kurssin kotisivulla.

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento Ma [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 112, maksimi 200
ilm.aika: 4.8.2018 00:00 - 14.2.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaA 1022ma7.1.201910:15-12:00KankainenTapahtuman tiedot
2MaA 1023ma14.1.201910:15-12:00KankainenTapahtuman tiedot
3MaA 1024ma21.1.201910:15-12:00KankainenTapahtuman tiedot
4MaA 1025ma28.1.201910:15-12:00KankainenTapahtuman tiedot
5MaA 1026ma4.2.201910:15-12:00KankainenTapahtuman tiedot
6MaA 1027ma11.2.201910:15-12:00KankainenTapahtuman tiedot
Luento Ke [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 109, maksimi 200
ilm.aika: 4.8.2018 00:00 - 14.2.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaA 1022ke9.1.201912:15-14:00KankainenTapahtuman tiedot
2MaA 1023ke16.1.201912:15-14:00KankainenTapahtuman tiedot
3MaA 1024ke23.1.201912:15-14:00KankainenTapahtuman tiedot
4MaA 1025ke30.1.201912:15-14:00KankainenTapahtuman tiedot
5MaA 1026ke6.2.201912:15-14:00KankainenTapahtuman tiedot
6MaA 1027ke13.2.201912:15-14:00KankainenTapahtuman tiedot
Luento To [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 110, maksimi 200
ilm.aika: 4.8.2018 00:00 - 14.2.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaA 1022to10.1.201912:15-14:00KankainenTapahtuman tiedot
2MaA 1023to17.1.201912:15-14:00KankainenTapahtuman tiedot
3MaA 1024to24.1.201912:15-14:00KankainenTapahtuman tiedot
4MaA 1025to31.1.201912:15-14:00KankainenTapahtuman tiedot
5MaA 1026to7.2.201912:15-14:00KankainenTapahtuman tiedot
6MaA 1027to14.2.201912:15-14:00KankainenTapahtuman tiedot

Demo [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Demo 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 23, maksimi 40
ilm.aika: 4.7.2018 00:00 - 21.2.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaA 2103ma14.1.201912:15-14:00VeistämöTapahtuman tiedot
2MaA 2104ma21.1.201912:15-14:00VeistämöTapahtuman tiedot
3MaA 2105ma28.1.201912:15-14:00VeistämöTapahtuman tiedot
4MaA 2106ma4.2.201912:15-14:00VeistämöTapahtuman tiedot
5MaA 2107ma11.2.201912:15-14:00VeistämöTapahtuman tiedot
6MaA 2108ma18.2.201912:15-14:00VeistämöTapahtuman tiedot
Demo 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 16, maksimi 80
ilm.aika: 4.7.2018 00:00 - 21.2.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaA 1023ti15.1.201908:30-10:00KotkajuuriTapahtuman tiedot
2MaA 1024ti22.1.201908:30-10:00KotkajuuriTapahtuman tiedot
3MaA 1025ti29.1.201908:30-10:00KotkajuuriTapahtuman tiedot
4MaA 1026ti5.2.201908:30-10:00KotkajuuriTapahtuman tiedot
5MaA 1027ti12.2.201908:30-10:00KotkajuuriTapahtuman tiedot
6MaA 1028ti19.2.201908:30-10:00KotkajuuriTapahtuman tiedot
Demo 3 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 25, maksimi 80
ilm.aika: 4.7.2018 00:00 - 21.2.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaD 2023ke16.1.201914:15-16:00VeistämöTapahtuman tiedot
2MaD 2024ke23.1.201914:15-16:00VeistämöTapahtuman tiedot
3MaD 2025ke30.1.201914:15-16:00VeistämöTapahtuman tiedot
4MaD 2026ke6.2.201914:15-16:00VeistämöTapahtuman tiedot
5MaD 2027ke13.2.201914:15-16:00VeistämöTapahtuman tiedot
6MaD 2028ke20.2.201914:15-16:00VeistämöTapahtuman tiedot
Demo 5 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 29, maksimi 80
ilm.aika: 4.7.2018 00:00 - 21.2.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaD 2023to17.1.201910:15-12:00KotkajuuriTapahtuman tiedot
2MaD 2024to24.1.201910:15-12:00KotkajuuriTapahtuman tiedot
3MaD 2025to31.1.201910:15-12:00KotkajuuriTapahtuman tiedot
4MaD 2026to7.2.201910:15-12:00KotkajuuriTapahtuman tiedot
5MaD 2027to14.2.201910:15-12:00KotkajuuriTapahtuman tiedot
6MaD 2028to21.2.201910:15-12:00KotkajuuriTapahtuman tiedot

Ohjaus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tilastotieteen perusopintojen RATKOMO [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 8, maksimi 200
ilm.aika: 3.9.2018 00:00 - 20.6.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-3ma14.1.201914:00-16:00-MaD rakennuksen 3. kerroksen aulassaTapahtuman tiedot
2-4ma21.1.201914:00-16:00-MaD rakennuksen 3. kerroksen aulassaTapahtuman tiedot
3-5ma28.1.201914:00-16:00-MaD rakennuksen 3. kerroksen aulassaTapahtuman tiedot
4-6ma4.2.201914:00-16:00-MaD rakennuksen 3. kerroksen aulassaTapahtuman tiedot
5-7ma11.2.201914:00-16:00-MaD rakennuksen 3. kerroksen aulassaTapahtuman tiedot
6-8ma18.2.201914:00-16:00-MaD rakennuksen 3. kerroksen aulassaTapahtuman tiedot

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Lopputentti 16.1.2019 (Kevään kurssin lopputentti (ei huomioida lisäpisteitä harjoituksista tai satunnaiskokeista) itsenäisesti kurssia opiskeleville. Tentti on yhdessä Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen muiden tenttien kanssa. Tenttipaikka on Mattilanniemessä MaA tai MaD rakennuksessa (ovat aivan vierekkäin) ja tenttisalin näkee tenttipäivän aamuna MaD talon alaovessa olevasta listasta.) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 33, maksimi 200
ilm.aika: 15.11.2018 06:30 - 10.1.2019 16:15
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-3ke16.1.201908:00-12:00KankainenTapahtuman tiedot
Lopputentti 13.2.2019 (Kevään kurssin lopputentti (ei huomioida lisäpisteitä harjoituksista tai satunnaiskokeista) itsenäisesti kurssia opiskeleville. Tentti on yhdessä Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen muiden tenttien kanssa. Tenttipaikka on Mattilanniemessä MaA tai MaD rakennuksessa (ovat aivan vierekkäin) ja tenttisalin näkee tenttipäivän aamuna MaD talon alaovessa olevasta listasta.) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 57, maksimi 200
ilm.aika: 15.12.2018 06:30 - 7.2.2019 16:15
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-7ke13.2.201908:00-12:00KankainenTapahtuman tiedot
Lopputentti 24.4.2019 (Kevään kurssin lopputentti (ei huomioida lisäpisteitä harjoituksista tai satunnaiskokeista) itsenäisesti kurssia opiskeleville. Tentti on yhdessä Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen muiden tenttien kanssa. Tenttipaikka on Mattilanniemessä MaA tai MaD rakennuksessa (ovat aivan vierekkäin) ja tenttisalin näkee tenttipäivän aamuna MaD talon alaovessa olevasta listasta.) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 74, maksimi 200
ilm.aika: 24.2.2019 06:30 - 18.4.2019 16:15
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-17ke24.4.201908:00-12:00KankainenTapahtuman tiedot
Lopputentti 21.5.2019 (Kevään kurssin lopputentti (ei huomioida lisäpisteitä harjoituksista tai satunnaiskokeista) itsenäisesti kurssia opiskeleville. Tentti on yhdessä Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen muiden tenttien kanssa. Tenttipaikka on Mattilanniemessä MaA tai MaD rakennuksessa (ovat aivan vierekkäin) ja tenttisalin näkee tenttipäivän aamuna MaD talon alaovessa olevasta listasta.) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 62, maksimi 200
ilm.aika: 10.3.2019 06:30 - 15.5.2019 16:15
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-21ti21.5.201908:00-12:00KankainenTapahtuman tiedot
Lopputentti 6.6.2019 (Kevään kurssin lopputentti (ei huomioida lisäpisteitä harjoituksista tai satunnaiskokeista) itsenäisesti kurssia opiskeleville. Tentti on yhdessä Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen muiden tenttien kanssa. Tenttipaikka on Mattilanniemessä MaA tai MaD rakennuksessa (ovat aivan vierekkäin) ja tenttisalin näkee tenttipäivän aamuna MaD talon alaovessa olevasta listasta.) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 39, maksimi 200
ilm.aika: 1.4.2019 00:00 - 30.5.2019 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-23to6.6.201912:00-16:00KankainenTapahtuman tiedot
Lopputentti 10.7.2019 (Kevään kurssin lopputentti (ei huomioida lisäpisteitä harjoituksista tai satunnaiskokeista) itsenäisesti kurssia opiskeleville. Tentti on yhdessä Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen muiden tenttien kanssa. Tenttipaikka on Mattilanniemessä MaA tai MaD rakennuksessa (ovat aivan vierekkäin) ja tenttisalin näkee tenttipäivän aamuna MaD talon alaovessa olevasta listasta.) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 36, maksimi 200
ilm.aika: 15.4.2019 00:00 - 16.6.2019 23:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-28ke10.7.201912:00-16:00KankainenTapahtuman tiedot
Lopputentti 21.8.2019 (Kevään kurssin lopputentti (ei huomioida lisäpisteitä harjoituksista tai satunnaiskokeista) itsenäisesti kurssia opiskeleville. Tentti on yhdessä Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen muiden tenttien kanssa. Tenttipaikka on Mattilanniemessä MaA tai MaD rakennuksessa (ovat aivan vierekkäin) ja tenttisalin näkee tenttipäivän aamuna MaD talon alaovessa olevasta listasta.) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 29, maksimi 200
ilm.aika: 15.4.2019 00:00 - 16.6.2019 23:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-34ke21.8.201912:00-16:00KankainenTapahtuman tiedot

Luentotentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Kurssitentti 5.3.2019 (Kevään kurssin kurssitentti ( lisäpisteet harjoituksista ja satunnaiskokeista otetaan huomioon), myös itsenäisesti kurssia opiskelevat voivat osallistua. Tentti on salissa MaA 102.) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 94, maksimi 200
ilm.aika: 7.1.2019 00:00 - 28.2.2019 16:15
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaA 10210ti5.3.201908:00-12:00KankainenTapahtuman tiedot
Kurssitentti 13.3.2019 (Kevään kurssin kurssitentti ( lisäpisteet harjoituksista ja satunnaiskokeista otetaan huomioon), myös itsenäisesti kurssia opiskelevat voivat osallistua. Tentti on yhdessä Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen muiden tenttien kanssa. Tenttipaikka on Mattilanniemessä MaA tai MaD rakennuksessa (ovat aivan vierekkäin) ja tenttisalin näkee tenttipäivän aamuna MaD talon alaovessa olevasta listasta.) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 44, maksimi 200
ilm.aika: 13.1.2019 06:30 - 7.3.2019 16:15
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-11ke13.3.201908:00-12:00KankainenTapahtuman tiedot