Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.12.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
30.9.2020 05:58

PSYP201 Psykologian tutkimusmenetelmät I, 5 op

Psykologia (PSY)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 30.8.19 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 17.1.19 - 28.3.19
Ilmoittautumisaika: 15.8.18 klo 9:00 - 30.8.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 28.4.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Tutkijatohtori Kaisa Lohvansuu (kaisa.lohvansuu@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Jan Wikgren (jan.h.wikgren@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 302
Maksimi osallistujamäärä: 450
Sopii vielä: 148
Organisaatiot:Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan yhteiset (EDUPSY), Psykologia (PSY) (PSY)
Ajankohtaista:

Kurssi-info ja ohjeet löytyvät Kopasta

https://koppa.jyu.fi/kurssit/227931/luento

Sisältö:Opintojaksossa tarkastellaan mm. hypoteeseja, tutkimuseettisiä kysymyksiä, mittaamista ja muuttujia, kokeellisia asetelmia, itsearviointimenetelmiä, haastattelua ja havainnointia, muuttu-jien riippuvuussuhteita ja laadullisia menetelmiä.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tieteellisen ajattelun perusteet, psykologian tyypilliset tutkimusasetelmat ja tiedonhankintamenetelmät sekä tutkimuksen teon vaiheet ja niihin liittyvät eettiset kysymykset.
Aikataulu:

Psykonet-luennot torstaisin 17.1.2019 - 4.4.2019 (ei luentoa 7.3.)

Tentti 12.4.2019 klo 9-12 (kurssin oma tentti)

Opettajat: Jan Wikgren ja Kaisa Lohvansuu

Tentaattori: Kaisa Lohvansuu

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
COOLICAN, H. (2014). Research methods and statistics in psychology (6. painos). London: Hodder. Luvut 1-12.E-kirja.
COOLICAN, H. (2009). Research methods and statistics in psychology (5. painos). London: Hodder. Luvut 1–10 ja 22–23.
COOLICAN, H. (2004). Research methods and statistics in psychology (4. painos). London: Hodder. Luvut 1–9 ja 20.
METSÄMUURONEN, J. (2008). Laadullisen tutkimuksen perusteet. Jyväskylä: Methelp. E-kirja.

Opintojakson oppimateriaalit

COOLICAN, H. (2014). Research methods and statistics in psychology (6. painos). London: Hodder. Tarkista luvut 1-12. E-kirja.
tai
COOLICAN, H. (2009). Research methods and statistics in psychology (5. painos). London: Hodder. Luvut 1–10 ja 22–23.
tai
COOLICAN, H. (2004). Research methods and statistics in psychology (4. painos). London: Hodder. Luvut 1–9 ja 20.
METSÄMUURONEN, J. (2008). Laadullisen tutkimuksen perusteet. Jyväskylä: Gummerus. E-kirja.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Opintojakso arvioidaan tenttiin tai kirjalliseen tehtävään perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Psykonet -luennot [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 192, maksimi 450
ilm.aika: 15.8.2018 09:00 - 30.8.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaA 1033to17.1.201910:15-12:00-Tapahtuman tiedot
2MaA 1034to24.1.201910:15-12:00-Tapahtuman tiedot
3MaA 1035to31.1.201910:15-12:00-Tapahtuman tiedot
4MaA 1036to7.2.201910:15-12:00-Tapahtuman tiedot
5MaA 1037to14.2.201910:15-12:00-Tapahtuman tiedot
6MaA 1038to21.2.201910:15-12:00-Tapahtuman tiedot
7MaA 1039to28.2.201910:15-12:00-Tapahtuman tiedot
8MaA 10311to14.3.201910:15-12:00-Tapahtuman tiedot
9MaA 10312to21.3.201910:15-12:00-Tapahtuman tiedot
10MaA 10313to28.3.201910:15-12:00-Tapahtuman tiedot

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 12.4.2019 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 173, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2018 09:00 - 5.4.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaA 10315pe12.4.201909:00-12:00Lohvansuu, WikgrenKurssin oma tenttiTapahtuman tiedot
Tentti 24.5.2019 (Tenttisalit: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 53, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 17.5.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-21pe24.5.201912:00-16:00Lohvansuu, WikgrenYleinen tenttipäivä: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tenttiURITapahtuman tiedot
Tentti 14.6.2019 (Tenttisalit: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 24, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 31.5.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-24pe14.6.201912:00-16:00Lohvansuu, WikgrenYleinen tenttipäivä: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tenttiURITapahtuman tiedot
Tentti 9.8.2019 (Tenttisalit: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 31, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 2.8.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-32pe9.8.201912:00-16:00Lohvansuu, WikgrenYleinen tenttipäivä: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tenttiURITapahtuman tiedot