Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.7.2020 19:36

TILA1300 Todennäköisyyslaskenta 2, 4 op [kotisivu]

Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 30.6.19 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://tim.jyu.fi/view/kurssit/tilastotiede/tn2/tn2_18/tn2kotis18
Alkaa - päättyy: 10.9.18 - 31.8.19
Ilmoittautumisaika: 9.7.18 klo 0:00 - 30.6.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 1.7.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Lehtori Annaliisa Kankainen (annaliisa.kankainen@jyu.fi)
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi, English
Ilmoittautuneita: 62
Organisaatiot:Matematiikan ja tilastotieteen laitos (MATHS), Tilastotiede (MAT) (TIM)
Ajankohtaista:

Luennot ja harjoitukset ovat syksyn ensimmäisellä jaksolla. Viikossa on kaksi luentokertaa ja kummallakin kerralla käsitellään eri asioita. Luennoille ja demoihin ei ilmoittauduta, jos niihin ei aio osallistua. Kurssinhan voi suorittaa myös opiskelemalla itsenäisesti TIMissä olevan materiaalin ja kirjallisuuden avulla.

Sisältö:

Generoivat funktiot, satunnaismuuttujien muunnosten jakaumat ja tunnusluvut, epäyhtälöt sekä suurten lukujen lait ja keskeinen raja-arvolause sekä joitakin simulointiin liittyviä tuloksia.
Asiaa käsitellään esimerkiksi kirjassa Sheldon Ross: A first course in probability (5. painos) kappaleissa 5.7, 6.7, 7.6, 8.1-8.6, 10.1-10.2

Osaamistavoitteet:Kurssin onnistuneen suorittamisen jälkeen opiskelija osaa

* johtaa erilaisia stokastisia malleja
* johtaa esitettyihin käsitteisiin liittyvät teoreettiset perustulokset
* arvioida todennäköisyyksiä luennolla esitetyillä tavoilla
Esitiedot:Calculus 2 tai Johdatus matemaattiseen analyysiin 3 tai vastaavat taidot sekä Todennäköisyyslaskenta 1 ja perusvalmiudet R-ohjelmiston käyttöön.
Suoritustavat:

Luentokurssi: Syksyn 1. jaksolla luennot, harjoitukset ja kurssitentti tai kurssin lopputentti.


Itsenäisesti: Kurssia voi opiskella itsenäisesti TIMin materiaalin (Korpissa linkki kotisivu, jonne kirjaudutaan Korpin tunnuksilla) ja kirjallisuuden avulla läpi vuoden. Lopputenttejä on 3-5 vuodessa ja niiden ajankohdat tulevat Korppiin sitä mukaa, kun tenttipäiviä aktivoidaan. Itsenäisesti kurssia suorittavat voivat osallistua myös luentojen jälkeen järjestettäviin kahteen kurssitenttiin. Opiskelu onnistuu parhaiten, kun tekee itse tehtäviä, joita on annettu luentomateraalissa. Luennoilla käsiteltäviin tehtäviin suurimpaan osaan on vastaukset, joihin on linkki luentomonisteen lopussa.

Kirjallisuus:

Lindgren, B.W. (1976): Statistical theory.

Tuominen, P: Todennäköisyyslaskenta I.

Ross, S: A first course in probability.

Schaeffer, R.L: Introduction to probability and its applications.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Arviointiin vaikuttavat menestys kurssitentissä ja mahdollisesti aktiivisuus harjoitustehtävien tms. tekemisessä.
Kurssin lopputentissä hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan yleensä vähintään puolet tentin maksimipisteistä.
Kurssin TIM sivuilla on tarkemmat arviointiperusteet.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento Ma [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 57, minimi 1, maksimi 100
ilm.aika: 9.7.2018 00:00 - 12.10.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaD 25936ma3.9.201808:30-10:00KankainenTapahtuman tiedot
2MaD 25937ma10.9.201808:30-10:00KankainenTapahtuman tiedot
3MaD 25938ma17.9.201808:30-10:00KankainenTapahtuman tiedot
4MaD 25939ma24.9.201808:30-10:00KankainenTapahtuman tiedot
5MaD 25940ma1.10.201808:30-10:00KankainenTapahtuman tiedot
6MaD 25941ma8.10.201808:30-10:00KankainenTapahtuman tiedot
Luento Ti [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 56, minimi 1, maksimi 100
ilm.aika: 9.7.2018 00:00 - 12.10.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaD 25936ti4.9.201808:30-10:00KankainenTapahtuman tiedot
2MaD 25937ti11.9.201808:30-10:00KankainenTapahtuman tiedot
3MaD 25938ti18.9.201808:30-10:00KankainenTapahtuman tiedot
4MaD 25939ti25.9.201808:30-10:00KankainenTapahtuman tiedot
5MaD 25940ti2.10.201808:30-10:00KankainenTapahtuman tiedot
6MaD 25941ti9.10.201808:30-10:00KankainenTapahtuman tiedot

Demo [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Demo 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 21, minimi 1, maksimi 80
ilm.aika: 9.7.2018 00:00 - 12.10.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaD 30236to6.9.201808:30-10:00KankainenTapahtuman tiedot
2MaD 30237to13.9.201808:30-10:00KankainenTapahtuman tiedot
3MaD 30238to20.9.201808:30-10:00KankainenTapahtuman tiedot
4MaD 30239to27.9.201808:30-10:00KankainenTapahtuman tiedot
5MaD 30240to4.10.201808:30-10:00KankainenTapahtuman tiedot
6MaD 30241to11.10.201808:30-10:00KankainenTapahtuman tiedot