Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.12.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
17.6.2019 12:49

RUOA1212 Kandidatseminarium och kandidatavhandling, 10 op

Ruotsin kieli (KLS)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 9.9.18 klo 23:59.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.
Tiedotus:
Kurssille ilmoittautuneet järjestetään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 10.9.18 - 3.5.19
Ilmoittautumisaika: 27.8.18 klo 12:00 - 9.9.18 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 3.6.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Professori Harry Lönnroth (harry.h.lonnroth@jyu.fi)
Laajuus: 10 op
Kielet: opetuskielet: svenska; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 12
Maksimi osallistujamäärä: 18 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Ruotsin kielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (RUOOS), Ruotsin kieli (KLS) (RUO)
Sisältö:Kandidaatintutkielman laatiminen seminaarityöskentelyn tukemana. Seminaarissa ja kandidaatintutkielmassa perehdytään tutkimuseettisiin periaatteisiin, kehitetään kriittistä ja analyyttistä ajattelua, tiedonhallinnan taitoja, vastuunotto- ja päätöksentekokykyä, itsesäätely- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä rakentavan palautteen antamisen, hakemisen ja vastaanottamisen taitoa.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tehdä pienimuotoisen tutkimuksen ja osallistua tieteelliseen keskusteluun. Tarkemmat tavoitteet:
- aikatauluttaa tutkimus- ja kirjoitusprosessin eri vaiheet
- valita ja rajata tutkimusaiheen aiempaan tutkimukseen nojaten ja laatia tutkimussuunnitelman
- hankkia tietoa tärkeimmistä tutkimusaiheeseensa liittyvistä tiedonlähteistä sekä arvioida kriittisesti lähdeaineistoa
- tunnistaa keskeiset tutkimuseettiset kysymykset omassa ja muiden tutkielmissa
- soveltaa valitsemaansa tutkimusmenetelmää tutkimuskysymyksiin vastaamisessa
- laatia tutkimusraportin tieteellisten konventioiden mukaisesti
- esitellä tutkimustaan ja perustella tekemiänsä valintoja sekä arvioida tutkimuksensa tulosten luotettavuutta ja merkitystä
- arvioida rakentavasti ja kriittisesti muiden töitä.
Esitiedot:KLSA1000 Tutkimuksen teon perusteet.
Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
P. Lagerholm (2005) Språkvetenskapliga uppsatser.
P. Kalaja et al. (2011) Kieltä tutkimassa.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Seminaarityöskentely ja kandidaatintutkielma. Seminaarin hyväksytty suorittaminen edellyttää vähintään 80% osallistumista seminaaritapaamisiin.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Seminaari [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Seminaari 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 12, minimi 6, maksimi 18
ilm.aika: 27.8.2018 00:00 - 9.9.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1RUU B 103 Minna37ma10.9.201812:15-13:45LönnrothTapahtuman tiedot
2RUU B 103 Minna38ma17.9.201812:15-13:45LönnrothTapahtuman tiedot
3RUU B 103 Minna39ma24.9.201812:15-13:45LönnrothTapahtuman tiedot
4RUU B 103 Minna40ma1.10.201812:15-13:45LönnrothTapahtuman tiedot
5RUU B 103 Minna41ma8.10.201812:15-13:45LönnrothTapahtuman tiedot
6RUU B 103 Minna42ma15.10.201812:15-13:45LönnrothTapahtuman tiedot
7RUU B 103 Minna5ma28.1.201916:00-18:00LönnrothTapahtuman tiedot
8RUU B 103 Minna6ma4.2.201912:15-13:45LönnrothTapahtuman tiedot
9RUU B 103 Minna7ma11.2.201912:15-13:45LönnrothTapahtuman tiedot
10RUU B 103 Minna8ma18.2.201912:15-13:45LönnrothTapahtuman tiedot
11RUU B 103 Minna11ma11.3.201912:15-13:45LönnrothTapahtuman tiedot
12RUU B 103 Minna12ma18.3.201910:00-12:00LönnrothTapahtuman tiedot
13RUU B 103 Minna14ma1.4.201912:15-13:45LönnrothTapahtuman tiedot
14RUU B 103 Minna15ma8.4.201912:15-13:45LönnrothTapahtuman tiedot
15RUU B 103 Minna18ma29.4.201910:00-14:00LönnrothTapahtuman tiedot
16OPK 13619ma6.5.201912:00-16:00LönnrothTapahtuman tiedot