Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.12.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.6.2019 08:43

RUOS206 Lexikal semantik och svenskt ordförråd, 5 op

Ruotsin kieli (KLS)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 10.3.19 klo 23:59.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.
Tiedotus:
Kurssille ilmoittautuneet järjestetään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 11.3.19 - 3.5.19
Ilmoittautumisaika: 27.8.18 klo 12:00 - 10.3.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 3.6.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Yliopistonlehtori Mikko Kuronen (mikko.j.kuronen@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: svenska; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 7
Maksimi osallistujamäärä: 20 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Ruotsin kielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (RUOOS), Ruotsin kieli (KLS) (RUO)
Sisältö:Opintojaksolla perehdytään ruotsin sanastoon eri perspektiiveistä: kotoperäisiin sanoihin, uussanoihin, lainasanoihin, fraseologiaan ja sanontoihin. Kurssilla syvennytään erityisesti ruotsin kielen nykysanastoon. Käytännön osaaminen yhdistyy teoriaan sanasemantiikasta ja semanttisesta analyysistä. Opintojakso soveltuu niin opettajiksi aikoville kuin kieliasiantuntijoillekin. Työelämätaidoista kurssilla harjaantuu tiedon hankinta ja analysointi.
Osaamistavoitteet:Kurssin suoritettuaan opiskelija:
• osaa käyttää semanttista terminologiaa ja hallitsee sanasemanttisen analyysin,
• tunnistaa erilaiset sanatyypit ruotsin nykysanastossa,
• osaa nimetä ruotsin eri tyylilajeissa esiintyvät semanttiset erityispiirteet sekä
• tunnistaa ja osaa selittää suomenruotsin sanastolliset erot ja niiden perustan suhteessa ruotsinruotsiin.
Esitiedot:Perus- ja aineopinnot.
Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
9789144095820L.-E. Edlund & B. Hene: Lånord i svenskan - om språkförändringar i tid och rum. (1992).
9789144024721S. Sjöström: Semantisk förändring – hur ord får nya betydelser. 2007 (1. painos). Huom: sivut 11 – 66 ja 99 – 173.
A. Vogel: Laddade ord - Hur nya uttryck, som kategoriserar människor, tas in i svenskan. 2014. Artikkeli löytyy verkosta: http://www.su.se/polopoly_fs/1.230252.1427377435!/menu/standard/file/Vogel_Artikel_Laddade_ord_ur_Sprak_o_stil_NF24_tryck.pdf
C. af Hällström-Reijonen: Finlandssvensk språkvård - en resursrik ideologi? 2009. Artikkeli löytyy verkosta: http://www.kotus.fi/files/1262/hallstrom_norm.pdf

Opintojakson oppimateriaalit

Kontaktiopetuksen yhteydessä jaettava materiaali ja luennon Optima-sivu + kurssikijallisuus (ks. alla). Luentomateriaali perustuu kurssikirjallisuuteen, joten oppimateriaalin määrä ei ole opiskelijalle suurempi luentomuodossa.
Jos kurssi suoritetaan kirjallisena tenttinä, pelkkä kurssikirjallisuus.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Kirjallinen tentti, joka arvostellaan asteikolla 0-5 TAI kirjalliset oppimistehtävät, jotka kukin arvostellaan asteikolla 0-5.
Oppimistehtävät ovat mahdollinen vaihtoehto vain kontaktiopetuksen yhteydessä.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 7, minimi 6, maksimi 20
ilm.aika: 9.2.2019 00:00 - 10.3.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1OPK 14111ti12.3.201908:15-09:45KuronenTapahtuman tiedot
2OPK 14111to14.3.201914:15-15:45KuronenTapahtuman tiedot
3OPK 14112ti19.3.201908:15-09:45KuronenTapahtuman tiedot
4OPK 14112to21.3.201914:15-15:45KuronenTapahtuman tiedot
5OPK 14113ti26.3.201908:15-09:45KuronenTapahtuman tiedot
6OPK 14113to28.3.201914:15-15:45KuronenTapahtuman tiedot
7OPK 14114ti2.4.201908:15-09:45KuronenTapahtuman tiedot
8OPK 14114to4.4.201914:15-15:45KuronenTapahtuman tiedot
9OPK 14115ti9.4.201908:15-09:45KuronenTapahtuman tiedot
10RUU E 314 Isa15to11.4.201914:15-15:45KuronenTapahtuman tiedot
11OPK 14117ti23.4.201908:15-09:45KuronenTapahtuman tiedot
12OPK 14117to25.4.201914:15-15:45KuronenTapahtuman tiedot