Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.12.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
17.6.2019 20:47

RUOP205 Introduktion till lingvistik, 2 op

Ruotsin kieli (KLS)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 13.1.19 klo 23:59.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.
Tiedotus:
Kurssille ilmoittautuneet järjestetään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 14.1.19 - 3.5.19
Ilmoittautumisaika: 7.9.18 klo 11:00 - 13.1.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 3.6.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Professori Åsa Palviainen (asa.palviainen@jyu.fi)
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 47
Maksimi osallistujamäärä: 52 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Ruotsin kielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (RUOOS), Ruotsin kieli (KLS) (RUO)
Ajankohtaista:

Ruotsin perusopintojen ryhmiin ovat etusijalla syksyllä 2018 opintonsa aloittaneet pääaineopiskelijat. Seuraavana priorisoidaan lähellä valmistumista olevat sivuaineopiskelijat ja tutkintoaan täydentävät opiskelijat. 

Sisältö:Kurssilla harjaannutetaan työelämässä tarvittavia analyyttisen ajattelun ja tiedonhankinnan taitoja. Kurssi lisää oman alan teoreettista osaamista.
Osaamistavoitteet:Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
•nimetä ihmiskielelle tyypilliset piirteet
•määritellä ja selittää fonologian, morfologian, syntaksin, sanaston, semantiikan ja pragmatiikan keskeiset peruskäsitteet ruotsiksi ja pystyy analysoimaan ruotsin kielen rakennetta niitä käyttäen.
•osaa antaa esimerkkejä kielitieteen tutkimuskohteista ja tutkimusalueista.
Esitiedot:KLSP004 Johdatusta kieleen ja sen tutkimukseen.
Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
S. SJÖSTRÖM (2006) Språkets struktur, betydelse och användning.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Arviointi perustuu tenttiin ja osaamistavoitteisiin.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 35, minimi 6, maksimi 45
ilm.aika: 7.9.2018 11:00 - 13.1.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1L 2093ma14.1.201912:15-13:45PalviainenTapahtuman tiedot
2L 3033pe18.1.201910:15-11:45PalviainenTapahtuman tiedot
3L 2094ma21.1.201912:15-13:45PalviainenTapahtuman tiedot
4-4pe25.1.201910:15-11:45PalviainenTapahtuman tiedot
5L 2095ma28.1.201912:15-13:45PalviainenTapahtuman tiedot
6L 3035pe1.2.201910:15-11:45PalviainenTapahtuman tiedot
7L 3036pe8.2.201910:15-11:45PalviainenTapahtuman tiedot
8L 2097pe15.2.201910:15-11:45PalviainenTapahtuman tiedot
9L 2098ma18.2.201912:15-13:45PalviainenTapahtuman tiedot
10L 3028pe22.2.201910:15-11:45PalviainenTapahtuman tiedot