Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.7.2020 19:23

TILP350 SPSS-kurssi, 2 op, SPSS-Course [kotisivu]

Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 25.7.19 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://koppa.jyu.fi/en/courses/228199
Alkaa - päättyy: 1.8.18 - 31.7.19
Ilmoittautumisaika: 1.8.18 klo 0:00 - 25.7.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 26.7.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Lehtori Annaliisa Kankainen (annaliisa.kankainen@jyu.fi)
Vesa Lappalainen (vesa.t.lappalainen@jyu.fi)
Simo Lehtinen (simo.j.a.lehtinen@student.jyu.fi)
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: suomi, English; suorituskielet: suomi, English
Ilmoittautuneita: 567
Organisaatiot:Matematiikan ja tilastotieteen laitos (MATHS), Tilastotiede (MAT) (TIM)
Ajankohtaista:

Ohjauksessa ei tehdä tehtäviä, ratkotaan ainoastaan ongelmia, joita tekemisessä on tullut. Ohjauksiin kannattaa tulla vasta, kun on itse yrittänyt tehdä testin ja on tullut ongelmia.  

 

Sisältö:Ohjelman rakenne. Aineistotaulukon muodostaminen ja muokkaaminen. Havaintoyksikköjen ryhmittely, osajoukon poimiminen. Havaintoaineistojen yhdistely. Tilastomenetelmien peruskurssin sisältämiä tunnuslukuja, testejä ja analyysejä. Kuvioiden ja taulukoiden muokkaaminen. Yhteydet muihin sovelluksiin. Kurssilla tulosten tulkinta ei ole pääosassa, vaan ohjelmaan tutustuminen. Tulosten tulkintaan perehdytään (SPSS-kurssilla käytyjen testien osalta) tilastotieteen perusopintokursseilla.
Osaamistavoitteet:Ohjelman käytön perusteiden osaaminen. Kurssin suoritettuaan opiskelija:
* osaa muodostaa SPSS havaintoaineiston
*osaa kuvailla havaintoaineistoa ja muuttujien välisiä riippuvuussuhteita taulukoiden, graafien ja peruskursseilla opittujen tunnuslukujen avulla
*osaa soveltaa tilastollisen päättelyn perusmenetelmiä yksinkertaisissa sovellustilanteissa
*osaa siirtää taulukot ja kuvat tekstinkäsittelyohjelmaan
Esitiedot:

Tilastotieteen perusasiat. Esimerkiksi kurssit TILP2500 Data ja mittaaminen ja TILP2600 Datasta malliksi kurssit tai TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi.

Suoritustavat:

Harjoitukset ja kurssin lopputesti, jotka tehdään verkossa. Syys- ja kevätlukukauden aikana mahdollisuus osallistua ohjauksiin.
 

Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet

Kurssin saa hyväksytysti suoritettua, kun kaikki vastaukset testissä ovat oikein.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Ohjaus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Ohjaus 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 20
ilm.aika: 1.8.2018 00:00 - 25.7.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaD 35337pe14.9.201809:00-12:00KankainenTapahtuman tiedot
Ohjaus 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 2, maksimi 20
ilm.aika: 1.8.2018 00:00 - 25.7.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaD 35341pe12.10.201809:00-12:00KankainenTapahtuman tiedot
Ohjaus 3 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, maksimi 20
ilm.aika: 1.8.2018 00:00 - 25.7.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaD 35345pe9.11.201809:00-12:00KankainenTapahtuman tiedot
Ohjaus 4 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 3, maksimi 20
ilm.aika: 1.8.2018 00:00 - 25.7.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaD 35350ma10.12.201809:00-12:00KankainenTapahtuman tiedot
Ohjaus 5 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, maksimi 20
ilm.aika: 1.8.2018 00:00 - 25.7.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaD 3533pe18.1.201909:00-12:00KankainenTapahtuman tiedot
Ohjaus 6 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 20
ilm.aika: 1.8.2018 00:00 - 25.7.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaD 3536pe8.2.201909:00-12:00KankainenTapahtuman tiedot
Ohjaus 7 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, maksimi 20
ilm.aika: 1.8.2018 00:00 - 25.7.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaD 35311pe15.3.201909:00-12:00KankainenTapahtuman tiedot
Ohjaus 8 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 2, maksimi 20
ilm.aika: 1.8.2018 00:00 - 25.7.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaD 35315pe12.4.201910:00-13:00KankainenTapahtuman tiedot
Ohjaus 9 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 5, maksimi 20
ilm.aika: 1.8.2018 00:00 - 25.7.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaD 35320pe17.5.201909:00-12:00KankainenTapahtuman tiedot