Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.0.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
21.9.2019 19:18

TILA1200 Todennäköisyyslaskenta 1, 5 op [kotisivu]

Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 30.6.19 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://tim.jyu.fi/view/kurssit/tilastotiede/tn1/tn1_19/tn1kotik19
Alkaa - päättyy: 3.9.18 - 31.8.19
Ilmoittautumisaika: 9.7.18 klo 0:00 - 30.6.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 1.7.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Lehtori Annaliisa Kankainen (annaliisa.kankainen@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi, English
Ilmoittautuneita: 140
Organisaatiot:Matematiikan ja tilastotieteen laitos (MATHS), Tilastotiede (MAT) (TIM)
Ajankohtaista:

Luennot ja harjoitukset ovat kevään toisella jaksolla. Viikossa on kolme luentokertaa ja joka kerralla käsitellään eri asioita.  Luennoille ja demoihin ei ilmoittauduta, jos niihin ei aio osallistua. Kurssinhan voi suorittaa myös opiskelemalla itsenäisesti TIMissä olevan materiaalin ja kirjallisuuden avulla.

Sisältö:Kombinatoriikkaa, todennä­köisyys, satunnaismuut­tujat ja niiden jakaumat, satunnaisvektorit, satunnaismuuttujien riippumattomuus ja ehdolliset jakaumat sekä jakaumien tunnuslukuja.
Asioita käsitellään esimerkiksi kirjassa Sheldon Ross: A first course in probability (5. painos) kappaleissa 1.1-1.5, 2.1-2.5, 3.1-3.5, 4.1-4.9, 5.1-5.6, 6.1-6.5 ja 7.1-7.5
Osaamistavoitteet:Kurssin onnistuneen suorittamisen jälkeen opiskelija osaa
* ratkaista yksinkertaisia todennäköisyyteen liittyviä sekä käytännön, että teoreettisia ongelmia
* soveltaa erilaisia stokastisia malleja
* johtaa esitettyihin käsitteisiin liittyvät teoreettiset perustulokset
Esitiedot:Calculus 2 tai Johdatus matemaattiseen analyysiin 3 tai vastaavat taidot. Perusvalmiudet R-ohjelmiston käyttöön ovat hyödyksi.
Suoritustavat:

Luentokurssi: Kevään 2. jaksolla luennot, harjoitukset ja kurssitentti tai kurssin lopputentti.


Itsenäisesti: Kurssia voi opiskella itsenäisesti TIMin materiaalin (Korpissa linkki kotisivu, jonne kirjaudutaan Korpin tunnuksilla) ja kirjallisuuden avulla läpi vuoden. Lopputenttejä on 3-5 vuodessa ja niiden ajankohdat tulevat Korppiin sitä mukaa, kun tenttipäiviä aktivoidaan. Itsenäisesti kurssia suorittavat voivat osallistua myös luentojen jälkeen järjestettäviin kahteen kurssitenttiin. Opiskelu onnistuu parhaiten, kun tekee itse tehtäviä, joita on annettu luentomateraalissa. Luennoilla käsiteltäviin tehtäviin suurimpaan osaan on vastaukset, joihin on linkki luentomonisteen lopussa.

Kirjallisuus:

Tuominen, P: Todennäköisyyslaskenta I.

Ross, S: A first course in probability.

Schaeffer, R.L: Introduction to probability and its applications.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Arviointiin vaikuttavat menestys kurssitentissä ja mahdollisesti aktiivisuus harjoitustehtävien tekemisessä.
Kurssin lopputentissä hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan yleensä vähintään puolet tentin maksimipisteistä.
Opetusohjelmassa on tarkemmat arviointiperusteet.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento Ma [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 66, maksimi 100
ilm.aika: 9.7.2018 00:00 - 10.7.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaD 25911ma11.3.201908:30-10:00KankainenTapahtuman tiedot
2MaD 25912ma18.3.201908:30-10:00KankainenTapahtuman tiedot
3MaD 25913ma25.3.201908:30-10:00KankainenTapahtuman tiedot
4MaD 25914ma1.4.201908:30-10:00KankainenTapahtuman tiedot
5MaD 25915ma8.4.201908:30-10:00KankainenTapahtuman tiedot
Luento Ti [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 64, maksimi 100
ilm.aika: 9.7.2018 00:00 - 10.7.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaD 25911ti12.3.201908:30-10:00KankainenTapahtuman tiedot
2MaD 25912ti19.3.201908:30-10:00KankainenTapahtuman tiedot
3MaD 25913ti26.3.201908:30-10:00KankainenTapahtuman tiedot
4MaD 25914ti2.4.201908:30-10:00KankainenTapahtuman tiedot
5MaD 25915ti9.4.201908:30-10:00KankainenTapahtuman tiedot
6MaD 25917ti23.4.201908:30-10:00Kankainen6. harjoitusTapahtuman tiedot
Luento To [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 63, maksimi 100
ilm.aika: 9.7.2018 00:00 - 10.7.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaD 25911to14.3.201908:30-10:00KankainenTapahtuman tiedot
2MaD 25912to21.3.201908:30-10:00KankainenTapahtuman tiedot
3MaD 25913to28.3.201908:30-10:00KankainenTapahtuman tiedot
4MaD 25914to4.4.201908:30-10:00KankainenTapahtuman tiedot
5MaD 25915to11.4.201908:30-10:00KankainenTapahtuman tiedot

Demo [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Demo ti [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 23, maksimi 80
ilm.aika: 9.7.2018 00:00 - 10.7.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaA 21012ti19.3.201910:15-12:00KankainenTapahtuman tiedot
2MaD 25913ti26.3.201910:15-12:00KankainenTapahtuman tiedot
3MaD 25914ti2.4.201910:15-12:00KankainenTapahtuman tiedot
4MaD 25915ti9.4.201910:15-12:00KankainenTapahtuman tiedot
5MaD 25917ti23.4.201910:15-12:00KankainenTapahtuman tiedot
Demo to [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 45, maksimi 80
ilm.aika: 9.7.2018 00:00 - 10.7.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaD 30212to21.3.201912:15-14:00KankainenTapahtuman tiedot
2MaD 30213to28.3.201912:15-14:00KankainenTapahtuman tiedot
3MaD 30214to4.4.201912:15-14:00KankainenTapahtuman tiedot
4MaD 30215to11.4.201912:15-14:00KankainenTapahtuman tiedot
5MaD 30217to25.4.201912:15-14:00KankainenTapahtuman tiedot

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Kurssitentti 30.4.2019 (Harjoituksista kerätyt hyvitykset otetaan huomioon) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 60, maksimi 200
ilm.aika: 28.2.2019 06:30 - 24.4.2019 16:15
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-18ti30.4.201908:00-12:00KankainenTapahtuman tiedot
Kurssitentti 21.5.2019 (Harjoituksista kerätyt hyvitykset otetaan huomioon) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 30, maksimi 200
ilm.aika: 10.3.2019 06:30 - 15.5.2019 16:15
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-21ti21.5.201908:00-12:00KankainenTapahtuman tiedot
Lopputentti 6.6.2019 (Lopputentti (harjoituksista kerättyjä hyvityksiä ei huomioida)) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 20, maksimi 200
ilm.aika: 1.4.2019 00:00 - 30.5.2019 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-23to6.6.201912:00-16:00KankainenTapahtuman tiedot
Lopputentti 21.8.2019 (Lopputentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 17, maksimi 200
ilm.aika: 15.4.2019 00:00 - 16.6.2019 23:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-34ke21.8.201912:00-16:00KankainenTapahtuman tiedot