Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.12.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.6.2019 08:45

RUOA206 Svenskans grannspråk, 4 op

Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 22.1.19 klo 23:59.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.
Tiedotus:
Kurssille ilmoittautuneet järjestetään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 10.9.18 - 3.5.19
Ilmoittautumisaika: 27.8.18 klo 12:00 - 22.1.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 3.6.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Yliopistonopettaja Paulina Nyman-Koskinen (paulina.e.nyman-koskinen@jyu.fi)
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: svenska; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 35
Maksimi osallistujamäärä: 50 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Kieli- ja viestintätieteiden laitos (KIVI), Ruotsin kielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (RUOOS), Ruotsin kieli (KLS) (RUO)
Sisältö:Pohjoismaisilla työmarkkinoilla ja hallinnon alueilla tieto lähisukukielistä on olennaista. Koska koulun kielenopetuksessa käsitellään myös ruotsin lähisukukieliä, niiden tuntemus on opettajalle tärkeää.
Osaamistavoitteet:Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa kertoa
-pohjoisgermaanisista kielistä ja niiden piirteistä sekä historiallisesta että nykyajan näkökulmasta
-näiden kielten eroista ja yhteneväisyyksistä suhteessa ruotsin kieleen
-skandinaavisten kielten keskinäisestä ymmärtämisestä
Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

 

ISBN Teoksen tiedot
82-7099-274-7 A. Karker et al. (red.) (1997) Nordens språk. Utgitt av Nordisk språksekretariat. Oslo: Novus forlag.
978-91-979932-8-9 B. Lindgren & A. Havaas (2014) Snacka skandinaviska. Stockholm: Prodicta förlag.
92-893-1043-X A. Torp Nordiska språk i forntid och nutid (s. 19-74) teoksessa Nordens språk med rötter och fötter. Norden/Nordisk Ministerråd (2004). Löytyy verkosta: http://eplads.norden.org/nordenssprak/kap2/2a/01.asp
978-87-999202-1-1 E. Theilgaard Brink (2016) Man skal bare kaste sig ud i det ... En interviewundersøgelse af unge i Nordens nabosprogforståelse i praksis. Nordisk Sprogkoordination og Foreningerne Nordens Forbund (FNF). Löytyy verkosta: http://sprogkoordinationen.org/media/1337/man-skal-bare-kaste-sig-ud-i-det.pdf
Opintojakson oppimateriaalit

Kurssin Optima/Moodle-sivulla jaettava materiaali sekä kurssikirjallisuus soveltuvin osin opettajan ohjeiden mukaan.
Jos opiskelija suorittaa kurssin pelkkänä kirjatenttinä, vain kurssikirjallisuus.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Osallistuttava säännöllisesti ja aktiivisesti opetukseen, väh. 80%. Arviointi perustuu opiskelijan kirjoittamaan luentopäiväkirjaan sekä kirjallisiin tehtäviin. Tenttijät suorittavat kirjallisen loppukokeen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Harjoitusryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

ryhmä 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 14, minimi 6, maksimi 25
ilm.aika: 27.8.2018 00:00 - 18.9.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag D215.137pe14.9.201810:15-11:45Nyman-KoskinenTapahtuman tiedot
2Ag D215.138pe21.9.201810:15-11:45Nyman-KoskinenTapahtuman tiedot
3Ag D215.139pe28.9.201810:15-11:45Nyman-KoskinenTapahtuman tiedot
4Ag D215.140pe5.10.201810:15-11:45Nyman-KoskinenTapahtuman tiedot
5Ag D215.141pe12.10.201810:15-11:45Nyman-KoskinenTapahtuman tiedot
6Ag D215.142pe19.10.201810:15-11:45Nyman-KoskinenTapahtuman tiedot
7Ag D215.144pe2.11.201810:15-11:45Nyman-KoskinenTapahtuman tiedot
8Ag D215.145pe9.11.201810:15-11:45Nyman-KoskinenTapahtuman tiedot
9Ag D215.146pe16.11.201810:15-11:45Nyman-KoskinenTapahtuman tiedot
10Ag D215.147pe23.11.201810:15-11:45Nyman-KoskinenTapahtuman tiedot
11Ag D215.148pe30.11.201810:15-11:45Nyman-KoskinenTapahtuman tiedot
12Ag D215.149pe7.12.201810:15-11:45Nyman-KoskinenTapahtuman tiedot
ryhmä 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 17, minimi 6, maksimi 25
ilm.aika: 27.8.2018 00:00 - 22.1.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1S 2033pe18.1.201910:15-11:45Nyman-KoskinenTapahtuman tiedot
2S 2034pe25.1.201910:15-11:45Nyman-KoskinenTapahtuman tiedot
3S 2035pe1.2.201910:15-11:45Nyman-KoskinenTapahtuman tiedot
4S 2036pe8.2.201910:15-11:45Nyman-KoskinenTapahtuman tiedot
5S 2037pe15.2.201910:15-11:45Nyman-KoskinenTapahtuman tiedot
6S 2038pe22.2.201910:15-11:45Nyman-KoskinenTapahtuman tiedot
7S 20311pe15.3.201910:15-11:45Nyman-KoskinenTapahtuman tiedot
8S 20312pe22.3.201910:15-11:45Nyman-KoskinenTapahtuman tiedot
9F 10613pe29.3.201910:15-11:45Nyman-KoskinenTapahtuman tiedot
10S 20314pe5.4.201910:15-11:45Nyman-KoskinenTapahtuman tiedot
11S 20315pe12.4.201910:15-11:45Nyman-KoskinenTapahtuman tiedot
12S 20317pe26.4.201910:15-11:45Nyman-KoskinenTapahtuman tiedot

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 21.9.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 2, maksimi 200
ilm.aika: 27.8.2018 00:00 - 14.9.2018 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-38pe21.9.201812:00-16:00Nyman-KoskinenTapahtuman tiedot