Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.12.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
17.6.2019 20:48

RUOA221 Ungdomsspråk och slang, 3 - 5 op

Ruotsin kieli (KLS)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 10.3.19 klo 23:59.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.
Tiedotus:
Kurssille ilmoittautuneet järjestetään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 11.3.19 - 3.5.19
Ilmoittautumisaika: 27.8.18 klo 12:00 - 10.3.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 3.6.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Yliopistonopettaja Maria Kautonen (maria.e.e.kautonen@jyu.fi)
Laajuus: 3 - 5 op
Kielet: opetuskielet: svenska; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 24
Maksimi osallistujamäärä: 25 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Ruotsin kielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (RUOOS), Ruotsin kieli (KLS) (RUO)
Sisältö:Kurssilla perehdytään ajankohtaiseen tutkimukseen aiheesta ja nuorten keskinäisessä vuorovaikutuksessa käyttämään kieleen (ja käyttämiin kieliin) sekä nuorten kielen erityispiirteisiin. Kurssilla tehdään myös pienimuotoinen tutkimus, jossa videonauhoitusten, kyselylomakkeiden, lehtien tai sosiaalisen median avulla tutkitaan nuorten keskinäisessä kommunikaatiossa käyttämää kieltä/käyttämiä kieliä ja slangia.
Osaamistavoitteet:Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia ryhmätyö- ja raportointi- ja esiintymistaitoja. Tuleville opettajille ja kieliasiantuntijoille on tärkeää tuntea kielen eri tyylilajeja, monikielisiä yhteisöjä ja myös nuorten arkielämässään suullisesti ja kirjallisesti käyttämää kieltä sekä slangia.
Kurssin suoritettuaan opiskelija
• tunnistaa erilaisia nuorten suullisessa ja kirjallisessa kielessä (esim. some ja nuorten lehdet) esiintyviä piirteitä (mm. slangi, koodinvaihto ja diskurssipartikkelit)
• osaa käyttää slangi- ja muita sanakirjoja selvittäessään slangisanojen merkityksiä ja alkuperää
• on tutustunut eri kielialueiden nuorten kieleen ja tavallisimpiin nuorten slangisanoihin ja arkikielisiin sanoihin
• tuntee slangisanojen tavallisimmat sananmuodostustavat
Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

Ajankohtaisia tutkimuksia ja tieteellisiä artikkeleita opettajan ohjeiden ja opiskelijoiden oman valinnan mukaan.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

3 opintopistettä saa seuraavin perustein: Arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön (1/3 arvosanasta) eli artikkelien etukäteen lukemiseen, aktiiviseen osallistumiseen ryhmäkeskusteluihin ja harjoituksiin sekä ajankohtaisen tutkimuksen ja tutkimusalueen suulliseen esittelyyn koko ryhmälle (1/3 arvosanasta) ja empiiriseen osion eli pienimuotoisen tutkimusprojektin toteuttamiseen ja esittelyyn koko ryhmälle (1/3 arvosanasta).
Mikäli kurssista haluaa 5 opintopistettä, tulee edellisten suoritusten lisäksi tehdä kolme kirjallista tehtävää perustuen kahteen lyhyempään tieteelliseen artikkeliin (väh. 10 sivua) ja yhteen väitöskirjaan nuorten kieleen liittyvästä tutkimusaiheesta. Kirjalliset tehtävät arvioidaan erikseen, jolloin jokainen osio muodostaa noin 1/4 arvosanasta.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Harjoitusryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

ryhmä 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 24, minimi 6, maksimi 24
ilm.aika: 9.2.2019 00:00 - 10.3.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1F 10611ti12.3.201912:15-13:45KautonenTapahtuman tiedot
2-11to14.3.201912:15-13:45KautonenDistans: LäsecirkelTapahtuman tiedot
3-12ti19.3.201912:15-13:45KautonenDistans: LäsecirkelTapahtuman tiedot
4-12to21.3.201912:15-13:45KautonenDistans: LäsecirkelTapahtuman tiedot
5RUU E 214 Onni13ti26.3.201912:15-13:45KautonenTapahtuman tiedot
6OPK 14113to28.3.201912:15-13:45KautonenTapahtuman tiedot
7-14ti2.4.201912:15-13:45KautonenDistans: Självständigt arbeteTapahtuman tiedot
8-14to4.4.201912:15-13:45KautonenDistans: Självständigt arbeteTapahtuman tiedot
9-15ti9.4.201912:15-13:45KautonenDistans: Självständigt arbeteTapahtuman tiedot
10RUU C 101 Lucina15to11.4.201912:15-13:45KautonenTapahtuman tiedot
11H 32017ti23.4.201912:15-13:45KautonenTapahtuman tiedot
12F 20517to25.4.201912:15-13:45KautonenTapahtuman tiedot