Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.12.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
16.6.2019 20:55

RUOS201 Vetenskaplig kommunikation, 5 op

Ruotsin kieli (KLS)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 13.1.19 klo 23:59.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.
Tiedotus:
Kurssille ilmoittautuneet järjestetään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 14.1.19 - 3.5.19
Ilmoittautumisaika: 27.8.18 klo 12:00 - 13.1.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 3.6.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Professori Åsa Palviainen (asa.palviainen@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: svenska; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 12
Maksimi osallistujamäärä: 15 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Ruotsin kielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (RUOOS), Ruotsin kieli (KLS) (RUO)
Sisältö:Kurssilla harjoitellaan erityisesti tutkijan taitoja, esim. tieteellistä kirjoittamista, posterin laatimista ja sen esittelyä ja myös muita konferenssitaitoja. Yleisistä työelämätaidoista kehittyvät vuorovaikutustaidot, esiintymistaidot, projektityötaidot, kriittisen ajattelun taidot, tiedon hankinta ja analysointi.

Kohderyhmä: Kurssille osallistuvat vain maisterintutkielmansa ruotsiksi kirjoittavat.
Osaamistavoitteet:Kurssin suoritettuaan opiskelija:
• osaa kommunikoida suullisesti ja kirjallisesti tieteellisissä yhteyksissä,
• tietää mikä on tyypillistä tieteelliselle tyylille ja osaa argumentoida tieteellisesti,
• osaa kriittisesti lukea ja analysoida tieteellisten artikkelien tyyliä, rakennetta ja argumentaatiota,
• osaa etsiä lähdekirjallisuutta ja arvioida lähteiden soveltuvuutta tieteelliseen tutkimukseen,
• tuntee mikä on tyypillistä eri kirjoitus- ja julkaisukonventioille eri tieteenaloilla, ennen kaikkea kielitieteessä sekä
• osaa laatia tieteellisen esityksen tai posterin.
Esitiedot:RUOA213 Vetenskapligt skrivande ja kandidaatintutkielma.
Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
9789144110622J. Bell Introduktion till forskningsmetodik. 2011 (4. painos).
9789144077758R. Nyberg & A. Tidström (toim.) Skriv vetenskapliga uppsatser, examensarbeten och avhandlingar. 2012 (4. painos).

Opintojakson oppimateriaalit

Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali ja harjoitukset sekä kurssikirjallisuus (ks. alla).

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Opiskelijan on osallistuttava vähintään 80%:iin kontaktiopetuksesta. Aktiivinen osallistuminen keskusteluihin oppitunneilla, muutama kirjallinen oppmistehtävä, palautteen antaminen toisen tekemästä kirjallisesta tehtävästä ja suullinen esitelmä. Kunkin edellä mainitun vaikutus n. 25 % kokonaisarvosanaan. Oppimistehtävissä ja niiden määrässä saattaa esiintyä vähäistä vaihtelua suorituskerrasta riippuen.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Harjoitusryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

ryhmä 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 12, minimi 6, maksimi 15
ilm.aika: 27.8.2018 12:00 - 13.1.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1X 3103ti15.1.201912:15-13:45PalviainenTapahtuman tiedot
2X 3104ti22.1.201912:15-13:45PalviainenTapahtuman tiedot
3F 2035ti29.1.201910:15-11:45PalviainenTapahtuman tiedot
4-5ti29.1.201912:15-13:45PalviainenB126ATapahtuman tiedot
5X 3106ti5.2.201912:15-13:45PalviainenTapahtuman tiedot
6-7ti12.2.201912:15-13:45PalviainenEthnotwistTapahtuman tiedot
7X 3108ti19.2.201912:15-13:45PalviainenTapahtuman tiedot
8X 31011ti12.3.201912:15-13:45PalviainenTapahtuman tiedot
9X 31012ti19.3.201912:15-13:45PalviainenTapahtuman tiedot
10X 31013ti26.3.201912:15-13:45PalviainenTapahtuman tiedot
11L 20715ti9.4.201912:00-16:00PalviainenTapahtuman tiedot