Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.4.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
20.2.2020 00:23

PSYS291 Loppukoe, 5 op [kotisivu]

Psykologia (PSY)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.8.19 klo 23:59.
Tiedotus:
Kurssille ilmoittautuneet järjestetään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://koppa.jyu.fi/kurssit/228401
Alkaa - päättyy: 1.9.18 - 31.7.19
Ilmoittautumisaika: 15.8.18 klo 9:00 - 31.8.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 31.8.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Yliopistonlehtori Tuija Aro (tuija.i.aro@jyu.fi)
Professori Kaisa Aunola (kaisa.aunola@jyu.fi)
Professori Taru Feldt (taru.feldt@jyu.fi)
Riikka Hirvonen (riikka.hirvonen@pp.inet.fi)
Professori Juha Holma (juha.m.holma@jyu.fi)
Yliopistotutkija Mari Huhtala (mari.huhtala@jyu.fi)
Yliopistotutkija, tuntiopettaja Katriina Hyvönen (katriina.i.hyvonen@jyu.fi)
Professori Jarmo Hämäläinen (jarmo.a.hamalainen@jyu.fi)
Apulaisprofessori Noona Kiuru (noona.h.kiuru@jyu.fi)
Jari Kurkela (jari.kurkela@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Virpi-Liisa Kykyri (virpi-liisa.e.kykyri@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Aarno Laitila (aarno.a.laitila@jyu.fi)
Professori Raimo Lappalainen (raimo.i.lappalainen@jyu.fi)
Professori Paavo Leppänen (paavo.ht.leppanen@jyu.fi)
Arto Lipponen (arto.j.lipponen@jyu.fi)
Yliopistotutkija Saija Mauno (saija.s.mauno@jyu.fi)
Tutkijatohtori Sami Määttä (sami.j.maatta@jyu.fi)
Yliopistotutkija Miriam Nokia (miriam.nokia@jyu.fi)
Tutkijatohtori Mika Paananen (mika.paananen@nmi.fi)
Yliopistotutkija Tiina Parviainen (tiina.m.parviainen@jyu.fi)
Yliopistotutkija Markku Penttonen (markku.penttonen@jyu.fi)
Projektitutkija Anne Puolakanaho (anne.puolakanaho@jyu.fi)
Mikael Sallinen
Tutkijatohtori Matilda Sorkkila (matilda.sorkkila@jyu.fi)
Tutkijatohtori Juho Strömmer (juho.strommer@gmail.com)
Tuntiopettaja, akatemiatutkija Kati Vasalampi (kati.vasalampi@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Jan Wikgren (jan.h.wikgren@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 105
Maksimi osallistujamäärä: 110 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan yhteiset (EDUPSY), Psykologia (PSY) (PSY)
Ajankohtaista:

Ohjeet loppukokeen suorittamiseen ja tentaattorilista

Loppukoe palautetaan Koppaan tehtävänpalautuslaatikkoon ja palautuksesta ilmoitetaan tentaattorille sähköpostitse. Työlle tehdään automaattisesti Turnitin-tarkastus Kopassa.

https://koppa.jyu.fi/kurssit/228401

Sisältö:Loppukoe on psykologian opintojen loppuvaiheen tiedollinen ja tiedon hankkimisen tai-donnäyte. Loppukoe ei saa liittyä suoraan opiskelijan pro gradu-tutkielman aihepiiriin.
Osaamistavoitteet:

Loppukokeessa opiskelija osoittaa kykynsä etsiä ja tuottaa itsenäisesti psykologian erityisasiantuntijuutta osoittavaa tietoa sekä raportoida se niin että muut alan asiantuntijat sekä asiaan vihkiytymättömät (esim. psykologin asiakkaat, yhteistyökumppanit) voivat hyötyä tuotetusta tietopaketista. Loppukoe perustuu tieteelliseen kirjallisuuteen, ja tavoitteena on asiantuntijakatsaus psykologian alan erityiskysymyksestä.

Ilmoittautuminen:

Aihealueen valinta ja ilmoittautuminen loppukokeeseen: Kysymyksen laatiilaitoksen henkilökuntaan kuuluva henkilö. Lista kysymyksen laatijoista (tentaattoreista) on esitetty tämän ohjeiston lopuksi. Loppukokeita voi pääsääntöisesti suorittaa koko lukuvuoden aikana (tentaattoreiden työsuhteista riippuen; ks. tentaattorilista). Kunkin tentaattorin kohdalla on esitetty asiantuntijuuden ala, josta hän esittää kysymyksen loppukokeen tekijälle. Jokaisella tentaattorilla on koko lukuvuotta koskeva kiintiö loppukokeen suorittajien määrästä. Mikäli tietyn tentaattorin kiintiö on täysi, tulee opiskelijan valita toinen tentaattori loppukokeeseen.

Opiskelija ilmoittautuu loppukokeeseen Korpin kautta. Ilmoittautuessaan hänen on täytettävä Korpin lomakkeisiin seuraavat tiedot:

  • omat henkilötiedot
  • tentaattori kenelle loppukoe halutaan tehdä
  • loppukokeen ajankohta (l. milloin kysymys halutaan saada; vähintään kuukauden tarkkuudella, esim. joulukuu 2011)
  • pro gradu –tutkielman aihe (näin siitä syystä, ettei loppukoe voi liittyä suoraan pro gradu –tutkielman aiheeseen)

Kysymyksen saaminen tentaattorilta: Ilmoittauduttuaan loppukokeeseen, opiskelija ottaa itse yhteyttä tentaattoriin sopiakseen kysymyksen saamisesta (esim. soitto tai käynti vastaanottoajalla, sähköpostikontakti). Suositeltavaa on, että opiskelija tapaa tentaattorin henkilökohtaisesti, jotta tentaattori ja opiskelija voivat keskustella opiskelijan kiinnostuksen alueista. Opiskelijan kiinnostuksen kohteet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan loppukoekysymyksessä (ei kuitenkaan niin, että opiskelija tulee vastaanotolle ”valmiin kysymyksen kanssa”). Tapaamisessa tentaattori ja opiskelija sopivat milloin ja miten tentaattori toimittaa kysymyksen opiskelijalle ja miten loppukoe palautetaan (esim. sähköpostitse suoraan tentaattorille, postitse, käynti vastaanotolla). Keskustelu rajoittuu aihepiiriin ja käytännön seikkoihin. Ohjaukselliseen keskusteluun ei tule kuitenkaan mennä (esim. kirjallisuushakujen suhteen), sillä loppukoe on opiskelijan itsenäinen kypsyysnäyte.

Loppukokeen aikaraja: Loppukokeen suorittamiseen käytetty maksimi-aika on tasan 4 viikkoa (28 päivää). Aika lasketaan siitä päivästä alkaen, jolloin opiskelija on saanut loppukokeen kysymyksen tentaattorilta (esim. jos kysymys on saatu maanantaina, vastaus tulee palauttaa viimeistään neljän viikon kuluttua maanantaina). Aikaraja on ehdoton, myöhästyneitä loppukokeita ei hyväksytä.

Loppukokeen arviointikriteerit (arvosteluasteikko 0-5) löytyvät laitoksen sivuilta.

Palautteen saaminen loppukokeesta: Arvosanan lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus saada palaute loppukokeesta. Palautteen saa laitoksen normaalin käytännön mukaan suullisesti käymällä tentaattorin vastaanotolla. Ohjeet tenttipalautteen saamiseen.

Loppukokeen uusiminen tai arvosanan korottaminen: Hylätyn loppukokeen voi uusia kaksi kertaa. Opiskelijalla on oikeus myös yrittää hyväksytyn loppukokeen arvosanan korottamista kaksi kertaa vuoden sisällä ensimmäisen loppukokeen jättämispäivästä laskien. Uusintaan tai arvosanan korotukseen ilmoittaudutaan uudelleen Korpin kautta yllä kuvatun ohjeistuksen mukaan. Tentaattori voi olla myös eri henkilö kuin hylätyssä tai jo hyväksytyssä suorituksessa. Loppukoekysymys on kuitenkin uusinnoissa tai arvosanan korotuksissa aina eri kuin aiemmassa suorituksessa.

Huom! Mikäli opiskelija ilmoittautuu loppukokeeseen ja jättää prosessin kesken, katsotaan ilmoittautuminen ilman perumista ja prosessin kesken jättäminen yhdeksi hylätyksi suorituskerraksi. Mikäli opiskelija haluaa perua loppukokeeseen ilmoittautumisensa, tulee se tehdä hyvissä ajoin ennen loppukoekysymyksen saamista (mieluiten vähintään 2 viikkoa ennen). Loppukoesuoritukseen kuuluu siis opiskelijan oma vastuunkanto ilmoittautumisesta alkaen loppukokeen jättämiseen.

 

TENTAATTORILISTA

Aikataulu:

HUOM!!!! 30.8. tapaamisaika on merkitty Korppiin vain teknisistä syistä, tällaista tapaamista ei siis oikeasti ole.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Arviointi tapahtuu kirjallisen suorituksen perusteella asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Ohjaus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Aarno Laitila [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 5, maksimi 6
ilm.aika: 15.8.2018 09:00 - 31.8.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-35pe30.8.201909:00-10:00-Tapahtuman tiedot
Arto Lipponen [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 2
ilm.aika: 15.8.2018 09:00 - 31.8.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-35pe30.8.201909:00-10:00-Tapahtuman tiedot
Jan Wikgren [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, maksimi 6
ilm.aika: 15.8.2018 09:00 - 31.8.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-35pe30.8.201909:00-10:00-Tapahtuman tiedot
Jari Kurkela [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 3, maksimi 3
ilm.aika: 15.8.2018 09:00 - 31.8.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-35pe30.8.201909:00-10:00-Tapahtuman tiedot
Jarmo Hämäläinen [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 3, maksimi 4
ilm.aika: 15.8.2018 09:00 - 31.8.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-35pe30.8.201909:00-10:00-Tapahtuman tiedot
Juha Holma [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 6, maksimi 6
ilm.aika: 15.8.2018 09:00 - 31.8.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-35pe30.8.201909:00-10:00-Tapahtuman tiedot
Juho Stömmer (Vain syksyllä) [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 2, maksimi 2
ilm.aika: 15.8.2018 09:00 - 31.8.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-35pe30.8.201909:00-10:00-Tapahtuman tiedot
Kati Vasalampi [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, maksimi 4
ilm.aika: 15.8.2018 09:00 - 31.8.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-35pe30.8.201909:00-10:00-Tapahtuman tiedot
Katriina Hyvönen [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 3, maksimi 3
ilm.aika: 15.8.2018 09:00 - 31.8.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-35pe30.8.201909:00-10:00-Tapahtuman tiedot
Kaisa Aunola [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen];
ilm.aika: 15.8.2018 09:00 - 31.8.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-35pe30.8.201909:00-10:00-Tapahtuman tiedot
Mari Huhtala [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 5, maksimi 5
ilm.aika: 15.8.2018 09:00 - 31.8.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-35pe30.8.201909:00-10:00-Tapahtuman tiedot
Markku Penttonen [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 2, maksimi 6
ilm.aika: 15.8.2018 09:00 - 31.8.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-35pe30.8.201909:00-10:00-Tapahtuman tiedot
Mika Paananen [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen];
ilm.aika: 15.8.2018 09:00 - 31.8.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-35pe30.8.201909:00-10:00-Tapahtuman tiedot
Miriam Nokia [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, maksimi 4
ilm.aika: 15.8.2018 09:00 - 31.8.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-35pe30.8.201909:00-10:00-Tapahtuman tiedot
Noona Kiuru [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 5, maksimi 6
ilm.aika: 15.8.2018 09:00 - 31.8.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-35pe30.8.201909:00-10:00-Tapahtuman tiedot
Paavo Leppänen [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, maksimi 4
ilm.aika: 15.8.2018 09:00 - 31.8.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-35pe30.8.201909:00-10:00-Tapahtuman tiedot
Raimo Lappalainen [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, maksimi 5
ilm.aika: 15.8.2018 09:00 - 31.8.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-35pe30.8.201909:00-10:00-Tapahtuman tiedot
Riikka Hirvonen [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, maksimi 4
ilm.aika: 15.8.2018 09:00 - 21.3.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-35pe30.8.201909:00-10:00-Tapahtuman tiedot
Taru Feldt [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 5, maksimi 6
ilm.aika: 15.8.2018 09:00 - 31.8.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-35pe30.8.201909:00-10:00-Tapahtuman tiedot
Sami Määttä (Vain syksyllä) [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 3, maksimi 3
ilm.aika: 15.8.2018 09:00 - 31.8.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-35pe30.8.201909:00-10:00-Tapahtuman tiedot
Tiina Parviainen [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 2, maksimi 3
ilm.aika: 15.8.2018 09:00 - 31.8.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-35pe30.8.201909:00-10:00-Tapahtuman tiedot
Tuija Aro [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 5, maksimi 5
ilm.aika: 15.8.2018 09:00 - 31.8.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-35pe30.8.201909:00-10:00-Tapahtuman tiedot
Virpi-Liisa Kykyri [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 3, maksimi 3
ilm.aika: 15.8.2018 09:00 - 31.8.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-35pe30.8.201909:00-10:00-Tapahtuman tiedot
Anne Puolakanaho [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 2, maksimi 2
ilm.aika: 11.1.2019 08:35 - 31.5.2019 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-31ke31.7.201909:00-10:00-Huom. Loppukokeen voi jättää Annelle, mikäli koe on mahdollista tehdä toukokuun loppuun mennessäTapahtuman tiedot