Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.16.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
15.5.2021 07:10

PSYS122 Neuropsykologia III A: Kliininen neurotiede ja neuropsykologia, 5 op [kotisivu]

Psykologia (PSY)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.8.19 klo 23:59.
Tiedotus:
Kurssille ilmoittautuneet järjestetään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://koppa.jyu.fi/kurssit/228438
Alkaa - päättyy: 23.10.18 - 23.1.19
Ilmoittautumisaika: 15.8.18 klo 9:00 - 31.8.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 23.2.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Yliopistonlehtori Tuija Aro (tuija.i.aro@jyu.fi)
Apulaisprofessori, yliopistotutkija Piia Astikainen (piia.s.astikainen@jyu.fi)
Pekka Kuikka (pekka.kuikka@ttl.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 59
Maksimi osallistujamäärä: 60 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan yhteiset (EDUPSY), Psykologia (PSY) (PSY)
Sisältö:Opintojaksossa syvennytään aiemmin opitun, aivojen toiminnan perusteita koskevan tie-tämyksen pohjalta ymmärtämään, miten aivot toimivat käyttäytymisen perustana. Erityisesti suuntaudutaan selvittämään aivojen toimintahäiriöiden seuraamuksia. Opitaan kuinka erilaiset aivotoiminnan häiriöt (geneettinen/ kehityksellinen epätyypillisyys ja muu aivotoiminnan poik-keavuus) vaikuttavat toimintakykyyn. Opintojakso luo pohjaa kliinisenä neuropsykologina toi-mimiselle ja perehdyttää alustavasti neuropsykologian ammattikäytäntöön.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kliinisen neuropsykologian ja kliinisen neurotieteen uusimmat käsitteet ja teoriat. Opiskelija hallitsee aivotutkimuksen ja kliinisen neuropsykologian oleelliset tiedonhankintamenetelmät.
Aikataulu:

Luennot 26.10.2018 - 20.12.2018

Tentti: 15.1.2019 (Kurssin oma tentti)

Tentaattori: Piia Astikainen

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

 

ISBN

Teoksen tiedot

 
  • JEHKONEN, M., SAUNAMÄKI, T., PAAVOLA, L. & VILKKI, J. (toim.) (2015) Kliininen neuro-psykologia. Helsinki : Duodecim.
 
  • Luennot voidaan korvata tenttimällä KOLB, B. & WHISHAW, I. Q. (2008 tai uudempi). Funda-mentals of human neuropsychology. New York: Worth. Osat IV-V vuoden 2008 painoksessa. tai artikkelipaketti.
   
Opintojakson oppimateriaalit
  • JEHKONEN, M., SAUNAMÄKI, T., PAAVOLA, L. & VILKKI, J. (toim.) (2015) Kliininen neuro-psykologia. Helsinki : Duodecim.
  • Luennot voidaan korvata tenttimällä joko KOLB, B. & WHISHAW, I. Q. (2008 tai uudempi). Funda-mentals of human neuropsychology. New York: Worth (Osat vuoden 2008 painoksessa) tai artikkelipaketti.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Opintojakso arvioidaan kurssitehtävään ja/tai tenttiin perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 59, maksimi 60
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 22.10.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag D21143pe26.10.201809:00-12:00AstikainenTapahtuman tiedot
2Ag D21144pe2.11.201809:00-12:00AstikainenTapahtuman tiedot
3Lea Pulkkisen sali45pe9.11.201809:00-12:00AstikainenTapahtuman tiedot
4Lea Pulkkisen sali46pe16.11.201809:00-12:00AstikainenTapahtuman tiedot
5Lea Pulkkisen sali47ti20.11.201809:00-12:00AstikainenTapahtuman tiedot
6Ag C23347pe23.11.201809:00-12:00AstikainenTapahtuman tiedot
7Lea Pulkkisen sali48ti27.11.201808:15-12:00AroTapahtuman tiedot
8Ag Alfa49ti4.12.201809:15-12:00KuikkaTapahtuman tiedot
9Ag Gamma49ke5.12.201809:15-12:00KuikkaTapahtuman tiedot
10Ag D21151ti18.12.201809:15-12:00KuikkaTapahtuman tiedot
11Ag D21151to20.12.201809:15-12:00KuikkaTapahtuman tiedot
12Lea Pulkkisen sali3ti15.1.201909:15-12:00AstikainenTENTTITapahtuman tiedot

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 19.10.2018 (Tenttisalit: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 7, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 12.10.2018 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-42pe19.10.201812:00-16:00AstikainenTapahtuman tiedot
Tentti 14.6.2019 (Tenttisalit: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 8, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 31.5.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-24pe14.6.201912:00-16:00AstikainenTapahtuman tiedot
Tentti 3.7.2019 (Tenttisalit: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 2, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 31.5.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-27ke3.7.201912:00-16:00AstikainenTapahtuman tiedot
Tentti 9.8.2019 (Tenttisalit: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 3, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2018 00:00 - 2.8.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-32pe9.8.201912:00-16:00AstikainenTapahtuman tiedot