Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
2.10.2023 10:59

KEMP112 Kemian perusteet 2 (yleinen kemia 2), 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 19.1.19 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kemia
Alkaa - päättyy: 1.8.18 - 31.7.19
Ilmoittautumisaika: 1.8.18 klo 0:00 - 19.1.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.18 - 31.7.19
Opettaja(t): Ari Kiviniemi (ari.m.kiviniemi@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 32
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kemia (avoin yo) (AVOKEM)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Kurssin Moodle-osoite on https://moodle.jyu.fi/course/view.php?id=3952

Sisältö:- Molekyylien väliset vuorovaikutukset
- Aineen olomuodot ja faasimuutokset
- Liuoskemiaa; liukoisuus, kolligatiiviset ominaisuudet
- Reaktiokinetiikka, kemiallinen tasapaino
- Hapot ja emäkset, pH, puskuriliuokset
- Termodynamiikka, entropian ja Gibbsin energian muutokset
- Sähkökemia; sähkökemialliset kennot, normaalipotentiaali ja kennopotentiaali, elektrolyysi
Osaamistavoitteet:Kurssin hyvin arvosanoin suorittanut opiskelija hallitsee seuraavaat tavoitteet:
- Tuntee molekyylien välisten vuorovaikutusten tyypit ja osaa selittää niiden vaikutuksen aineiden ominaisuuksiin
- Tuntee aineen olomuodot ja osaa tulkita faasidiagrammia
- Tuntee liukoisuuden käsitteen ja osaa nimetä siihen vaikuttavia tekijöitä sekä laskea aineiden liukoisuuksia
- Osaa selittää sulamis- ja kiehumispisteen muutokset kolligatiivisten ominaisuuksien avulla
- Tuntee reaktion nopeuteen vaikuttavat tekijät ja osaa määrittää reaktion kertaluvun kokeellisten havaintojen perusteella
- Osaa selittää, miten reaktion tasapainoasemaan voidaan vaikuttaa sekä määrittää reaktion tasapainovakion ja tasapainokonsentraatiot
- Hallitsee happo-emäsreaktioihin liittyvät käsitteet ja ilmiöt sekä osaa tulkita happo-emäs-titrauskäyrää
- Osaa kuvata kemiallisen systeemin tilaa termodynaamisten funktioiden avulla
- Tuntee sähkökemiallisen parin toimintaperiaatteen ja osaa kuvata sitä kemian merkkikielellä
Esitiedot:Suositellaan Kemian perusteet 1 (KEMP111) tai vastaavat tiedot sekä vähintään lukiotason matemaattiset valmiudet
Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

- Luennot, ohjaukset, laskuharjoitukset ja itsenäinen opiskelu.
- Opintojakson ensimmäinen kuulustelu järjestetään viimeisen luentokerran yhteydessä la 9.2.2019 klo 13.00-16.00 vain Jyväskylässä. Uusintatentti avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä tiistaina 12.3.2019 klo 16.30-20.30. Rästitenttimahdollisuus kesällä 2019 avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä 25.6.2019.
Katso lv. 2018-2019 yleisten tenttien kellonajat, paikkatiedot ja ilmoittautumisohjeet https://www.avoin.jyu.fi/tenttiminen

Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietoverkon käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Voit ottaa tunnuksen käyttöösi salasana.jyu.fi -osoitteessa aikaisintaan kahden päivän kuluttua ilmoittautumisestasi. Katso ohjeet JY:n tietoverkon käyttäjätunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset

 

Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

Tro, Nivaldo J.: Chemistry - a Molecular Approach, International Edition, Pearson Education International, luvut 11-18 (1.-3. painos) tai 11-19 (4. painos). Kaikki kirjan painokset käyvät.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Kurssin lähiopetuksessa ei ole läsnäolovelvollisuutta.
Luentokurssiarvioinnissa lopputesti tulee olla suoritettuna (ei pisteytetä) ja kurssin arvosana perustuu harjoitusten ja tentin yhteispistemäärään.
Kirjatenttiarvioinnissa arvosana perustuu vain tenttipisteisiin.

Kurssi arvioidaan aina opiskelijalta molemmilla arviointitavoilla ja kurssin arvosanaksi tulee näistä kahdesta parempi.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Lähiopetus [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 12, minimi 10, maksimi 50
ilm.aika: 1.8.2018 00:00 - 19.1.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Alfa2pe11.1.201917:00-20:00KiviniemiTapahtuman tiedot
2Ag Alfa2la12.1.201910:00-17:00KiviniemiTapahtuman tiedot
3Ag Alfa3pe18.1.201917:00-20:00KiviniemiTapahtuman tiedot
4Ag Alfa3la19.1.201910:00-17:00KiviniemiTapahtuman tiedot
5Ag Alfa4pe25.1.201917:00-20:00KiviniemiTapahtuman tiedot
6Ag Alfa4la26.1.201910:00-17:00KiviniemiTapahtuman tiedot
7Ag Alfa5pe1.2.201917:00-20:00KiviniemiTapahtuman tiedot
8Ag Alfa5la2.2.201910:00-17:00KiviniemiTapahtuman tiedot
9Ag Alfa6pe8.2.201917:00-20:00KiviniemiTapahtuman tiedot
10Ag Alfa6la9.2.201910:00-17:00KiviniemiTapahtuman tiedot