Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
2.10.2023 10:22

KEMP114 Kemian perusteet 4 (orgaaninen kemia), 6 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 9.3.19 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 90.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kemia
Alkaa - päättyy: 1.1.19 - 31.7.19
Ilmoittautumisaika: 1.1.19 klo 0:00 - 9.3.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.1.19 - 31.7.19
Opettaja(t): Ari Kiviniemi (ari.m.kiviniemi@jyu.fi)
Laajuus: 6 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 26
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kemia (avoin yo) (AVOKEM)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Kurssin Moodle-sivu: https://moodle.jyu.fi/course/view.php?id=4179

 

Sisältö:Orgaanisten yhdisteiden rakenteet, sidokset ja niiden piirtäminen. Molekyylien avaruudelliseen rakenteeseen ja reaktiivisuuteen vaikuttavat tekijät. Konjugaatio, resonanssi ja aromaattisuus. Orgaanisten yhdisteiden nimeämisen perusteita, fysikaalisia ominaisuuksia ja tyypillisimmät kemialliset reaktiot seuraavistayhdisteryhmistä: alkaanit, alkeenit, alkyynit, aromaattiset hiilivedyt, alkyylihalidit, alkoholit, eetterit, epoksidit ja karboksyylihapot.
Osaamistavoitteet:- osaa piirtää ja tunnistaa orgaanisia yhdisteitä sekä hahmottaa yhdisteiden 3-ulotteisuutta (stereokemiaa) ja tuntee isomeriatyypit.
- osaa nimetä yksinkertaisia orgaanisia yhdisteitä
- tunnistaa tavallisimmat funktionaaliset ryhmät ja niiden perusreaktiot sekä pystyy arvioimaan yhdisteiden fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia.
- osaa soveltaa opittuja asioita yksinkertaisten synteesien suunnittelussa.
Esitiedot:Kemian perusteet 1 (KEMP111)
Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

- Luennot, ohjaukset, laskuharjoitukset ja itsenäinen opiskelu.
- Opintojakson suoritukseen sisältyy kaksi välikoetta vain Jyväskylässä: 1. välikoe la 23.3.2019 klo 13.00-16.00 ja 2. välikoe la 27.4.2019 klo 13.00-16.00.
- Välikokeiden uusinta avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä: 1. välikoe ti 9.4.2019 klo 16:30-20:30 ja 2. välikoe ti 14.5.2019 klo 16:30-20:30. Rästitenttimahdollisuus kesällä 2019 avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä 25.6.2019.
Katso lv. 2018-2019 yleisten tenttien kellonajat, paikkatiedot ja ilmoittautumisohjeet https://www.avoin.jyu.fi/tenttiminen

Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietoverkon käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Voit ottaa tunnuksen käyttöösi salasana.jyu.fi -osoitteessa aikaisintaan kahden päivän kuluttua ilmoittautumisestasi. Katso ohjeet JY:n tietoverkon käyttäjätunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset

 

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
ISBN 978-981-4581-88-2J.G. Smith: Organic Chemistry, 4. painos (tai uudempi): luvut 1-12,16,17,19.

Opintojakson oppimateriaalit

Kurssikirja, luennot, Moodle oppimisympäristössä olevat ennakkotehtävät ja muu materiaali ja harjoitustehtävät

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Arvolause 1: Opiskelija osaa soveltaa kurssin keskeisimpiä menetelmiä yksinkertaisissa tilanteissa.

Arvolause 2: Opiskelija tuntee keskeisimmät menetelmät, käsitteet ja teoreettiset tulokset ja osaa soveltaa keskeisimpiä menetelmiä yksinkertaisissa tilanteissa.

Arvolause 3: Opiskelija tuntee kurssilla käsitellyt menetelmät, käsitteet ja teoreettiset tulokset ja osaa soveltaa menetelmiä tavanomaisissa tilanteissa.

Arvolause 4: Opiskelija ymmärtää kurssilla käsitellyt käsitteet, menetelmät ja teoreettiset tulokset ja osaa soveltaa menetelmiä ja teoreettisia tuloksia tavanomaisissa tilanteissa.

Arvolause 5: Opiskelija ymmärtää syvällisesti kurssilla käsitellyt käsitteet, menetelmät ja teoreettiset tulokset ja osaa menestyksellisesti soveltaa menetelmiä ja teoreettisia tuloksia monimutkaisissa tilanteissa.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Lähiopetus [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 7, minimi 10, maksimi 50
ilm.aika: 1.1.2019 00:00 - 9.3.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Gamma9la2.3.201910:00-17:00KiviniemiTapahtuman tiedot
2Ag Gamma10pe8.3.201917:00-20:00KiviniemiTapahtuman tiedot
3Ag Gamma10la9.3.201910:00-17:00KiviniemiTapahtuman tiedot
4Ag Gamma11pe15.3.201917:00-20:00KiviniemiTapahtuman tiedot
5Ag Gamma11la16.3.201910:00-17:00KiviniemiTapahtuman tiedot
6Ag Gamma12pe22.3.201917:00-20:00KiviniemiTapahtuman tiedot
7Ag Gamma12la23.3.201910:00-17:00KiviniemiTapahtuman tiedot
8Ag Gamma13la30.3.201910:00-17:00KiviniemiTapahtuman tiedot
9Ag Gamma14pe5.4.201917:00-20:00KiviniemiTapahtuman tiedot
10Ag Gamma14la6.4.201910:00-17:00KiviniemiTapahtuman tiedot
11Ag Gamma15pe12.4.201917:00-20:00KiviniemiTapahtuman tiedot
12Ag Gamma15la13.4.201910:00-17:00KiviniemiTapahtuman tiedot
13Ag Gamma17pe26.4.201917:00-20:00KiviniemiTapahtuman tiedot
14Ag Gamma17la27.4.201910:00-17:00KiviniemiTapahtuman tiedot