Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.4.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
20.2.2020 00:10

VISS1012 Asiantuntemuksen arviointi, 2 op, näyteportfolio [kotisivu]

Puheviestintä (VIE), Viestintä

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.8.19 klo 23:59.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://koppa.jyu.fi/kurssit/228772
Alkaa - päättyy: 1.9.18 - 31.8.19
Ilmoittautumisaika: 20.8.18 klo 8:00 - 31.8.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 31.8.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Yliopistonlehtori Leena Mikkola (leena.a.mikkola@jyu.fi)
Professori Anu Sivunen (anu.e.sivunen@jyu.fi)
Lehtori Tarja Valkonen (tarja.valkonen@jyu.fi)
Maarit Valo (maarit.a.valo@jyu.fi)
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 19
Organisaatiot:Puheviestintä (VIE) (PUH), Viestinnän maisteriohjelma (VISMA), Viestintä (VIS)
Ajankohtaista:

VISS1012 Asiantuntemuksen arviointi -opintojakso suoritetaan kokoamalla opintojen aikana portfolio, valitsemalla näyteportfolioon parhaat opintotyöt ja osaamista kuvaavat dokumentit sekä jättämällä näyteportfolio omaopettajan tarkastettavaksi. Portfolio on työnantajalle suunnattu omaa asiantuntemusta ja viestintäosaamista esittelevä näytekansio, joka voi olla myös digitaalinen. Ohjeet portfolion laatimiseksi löydät viestintä-oppiaineen verkkosivulta.

Tutustu näyteportfolion arviointikriteereihin. Löydät ne opintojakson Kopasta Materiaalikansiosta.

Voit jättää portfoliosi omaopettajalle sen jälkeen kun olet jättänyt maisterintutkielmasi esitarkastukseen. Näyteportfoliot on palautettava omaopettajille viimeistään perjantaina 7.6., jotta ne ennätetään arvioida ennen kesän tutkimus‐ ja lomakautta.

Sisältö:Kuvataan ja arvioidaan omaa viestinnän asiantuntemusta.
Osaamistavoitteet:Opiskelija
- osaa jäsentää, arvioida ja arvostaa viestinnän osaamistaan
- osaa laatia asiantuntijuusportfolion (näytekansion, verkkoportfolion tai digitaalisen dokumentin)
- osaa kuvata uratavoitteitaan ja suunnitella miten kehittää asiantuntemustaan.
Suoritustavat:Näyteportfolio
Lisätiedot:Suositus ajoituksesta: 4.–5. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 2.vuosi)
Edeltävät opinnot: VISS1001
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Viestinnän osaamista kuvaava näyteportfolio suhteessa osaamistavoitteisiin.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään opintojakson Koppa-sivulla.